Nový plot podél Smetanových sadů

Zničený plot podél Smetanových sadů byl nahrazen novou výplní. Bylo doplněno mnoho chybějících polí pletiva a obnoveny pokřivené sloupky. Celý plot byl znovu natřen.  Nejdená se o investici velkého rozsahu, ale i takové realtivně menší úpravy významně zlepší pohledový dojem z parku Smetanovy sady. Celková oprava vyšla město na 78.000 Kč a provedla ji firma Hrates. Jsem za tuto opravu velmi rád. V budoucnosti je ještě v plánu podél plotu vysadit keře a ještě i touto zelenou stěnou park odhlučnit a pobyt v něm občanům více zpříjemnit.

 

Nová tvář městské tržnice u vlakového nádraží v Uherském Hradišti

Znovuobnovená tradice pořádání selských trhů v centru města se v průběhu tří let nesetkala s očekávaným zájmem, a proto bylo jejich pořádání ukončeno. Město však bude finanční prostředky, které do trhů vkládalo, investovat do oprav a údržby městské tržnice Na Stavidle, která má dlouholetou tradici a kam jsou lidé zvyklí chodit nakupovat i prodávat. Právě pro ně však bylo třeba učinit z tržnice příjemnější a komfortnější prostor k setkávání i k drobnému prodeji. Svolal jsem tedy jednání s panem Klímou z firmy Hrates, která je nájemcem tržnice, a dohodli jsme se, že Hrates společně s městem začne provádět potřebné opravy, aby se vše stihlo do prvního trhu v měsíci dubnu.

Jaké práce na opravě tržnice již byly provedeny nebo jsou na nejbližší období naplánovány?

Provádí se celonátěr všech kovových prvků
Oprava reklamní tabule a tržního řádu
Řešení přípojky NN vč. zásuvek, rozvody pro napojení vystavovatelů
Úprava elektro rozvaděče
Nátěr reklamních ploch
Oprava svodů (rýny apod.)
Očištění střechy
Oprava sociálních zařízení apod.

Věřím, že všechny tyto kroky budou přínosné nejen pro návštěvníky tržiště ale i pro vystavovatele. Věřím, že opravy tržnice neskončí u výše jmenovaných a uvědomuji si, že stále je co zlepšovat a budovat.

Jak děti naučit třídit odpad? Začněme u těch nejmenších!

Chuť vzdělávat je základ všeho, a proto již zítra začínáme mezi těmi nejmenšími. V březnu postupně navštívím všechny mateřské školy v Uherském Hradišti (MŠ Jarošov, MŠ 28. Října, MŠ Husova, MŠ Lomená, MŠ Sady, MŠ Míkovice, MŠ Komenského, MŠ Pod Svahy a MŠ Štěpnice). Ve spolupráci s firmou EKO-KOM se děti můžou těšit na spousty dárků, které by jim třídění odpadu měly pomoci pochopit a také je ke správnému nakládání s odpady motivovat. Jedná se omalovánky, puzzle, bloky, plakátky, naukové DVD a nebude chybět ani něco sladkého na zub.

Mým cílem je ředitelky a ředitele a paní učitelky požádat o pomoc s osvětou a motivací třídit odpad pro všechny děti. Také chci zmapovat, jak na tom jednotlivé školy jsou a jak se jim třídění odpadů daří. Jak jim město může pomoct a samozřejmě rád si vyslechnu jejich připomínky, náměty a to nejen k tomuto tématu.

Program vzdělávání nejmenších organizujeme s podporou firmy EKO-KOM. Jejich weby www.jaktridit.cz a www.tonda-obal.cz

 

 

Naše návštěvy v mateřských školách

Napsal jsem příspěvek do zpravodaje města (březen 2016)

Vážení občané města, kamarádi. Jakožto radní a zastupitel města, který má v gesci životní prostředí, sociální služby a informatiku, vás chci tímto informovat o dění a novinkách na radnici, které se týkají mých resortů. Kdo se zajímá o dění ve městě Uh. Hradiště ví, že proběhla a probíhá spousta novinek, které vedou k různým zlepšením. V tomto březnovém čísle bych se chtěl věnovat resortu životního prostředí.

Podařilo se nám spustit pilotní projekt na pytlovaný svoz plastů. Projekt byl testován v místní části Míkovice a za období říjen 2015 až únor 2016 se svezlo 560 ks pytlů v celkovém objemu 1400 kg. Rozšíření pro další místní části se plánuje spustit v dubnu 2016.

Začali jsme provádět osvětu mezi nejmenšími (MŠ a ZŠ) k lepšímu třídění odpadu a nakládání s ním, pro občany města vznikla nová instruktážní videa.

Provádíme opravu a rozšíření dětských hřišť, momentálně je v běhu tvorba aktualizace koncepce dětských hřišť. Mapujeme kontejnerová stání a snažíme se tyto místa více zkulturnit a rozšířit, hlavně v místech, kde úplně chybí. Rozšířili jsme svoz bioodpadu o možnost vyvezení další nádoby a možnost zakoupení škrobových pytlů, rozdáváme zdarma tašky na tříděný odpad. Osobně se snažím co nejvíce komunikovat s ředitelem firmy Hrates o lepším a efektivnějším nastavení údržby zeleně, sečení trávy, úklidu veřejných prostranství města a v neposlední řade o údržbě městské tržnice.

Od začátku mého působení na radnici jsem avizoval, že každý občan, který má nějaký podnět, připomínku, dotaz nebo nápad, mě může kontaktovat na mé emailové adrese: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz nebo telefonu: 572 525 113. Abychom vám situaci co nejvíce zjednodušili, spustili jsme navíc v září 2015 aplikaci “Zlepši své město”, kde můžete také všechny podněty a nápady hlásit. Najdete ji na webových stránkách města www.mesto-uh.cz.

Speciálně pro zastupitele a to nejen opoziční nabízím každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin v mé kanceláři konzultace k dění na radnici. Otevřený přístup a hledání efektivního řešení případného problému považuji vždy za pozitivní a věřím, že přispěje k dalšímu rozvoji našeho krásného města.

František Elfmark, DiS.
radní města Uherské Hradiště

V případě dotazu vyplňte formulář, děkuji

13 + 15 =