O odškodnění za výbuchy ve Vrběticích se bude moci žádat od 1. 1. 2022

Dobrá zpráva pro všechny, kteří čekají na odškodnění za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích. Obce, lidé i Zlínský kraj budou moci od ledna příštího roku konečně žádat o kompenzaci. Celkem může být rozděleno až 700 milionů korun.  Jsem rád, že se nám povedlo protlačit ve zrychleném režimu zákon, který kvůli omezením po výbuchu dvou muničních skladů počítá s odškodněním pro Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a obyvatele těchto obcí.

Zákon stanovuje jednorázové odškodnění ve výši 59 milionů Kč pro Zlínský kraj,
ve výši 36 568 000 Kč pro obec Bohuslavice nad Vláří,
ve výši 15 976 000 Kč pro obec Haluzice,
ve výši 36 064 000 Kč pro obec Lipová,
ve výši 104 290 000 Kč pro obec Slavičín
a ve výši 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.

Občanům obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice má být vyplaceno jednorázové opatření za tři rozhodná období za každý den trvalého pobytu:

(1) v období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014 (období neřízených výbuchů) nárok na 300 Kč / den,
(2) v období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 (období odvozu munice) nárok na 100 Kč / den,
(3) v období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020 (období záchranných a likvidačních prací) nárok na 20 Kč / den.

Za každé období, každému občanovi, který v některých z uvedených obcích trvale žil, náleží odškodnění, které je odstupňované do tří časových pásem. Celkově by tak mohl každý občan za toto šestileté období získat částku mírně převyšující 90 tisíc korun. Rozhodování o individuálních žádostech o jednorázové odškodnění je svěřeno Ministerstvu vnitra.

Za sebe mohu říct, že jsem tento návrh zákona PODPOŘIL, a to i proto, že jsem ze Zlínského kraje a vím, jak obce a dotčené osoby tato událost zasáhla. V této záležitosti jsem také interpeloval ministra vnitra Hamáčka a byl jsem jedním z předkladatelů tohoto návrhu.

Zákon již podepsal prezident a účinnosti nabude k 1. 1. 2022.

 

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #5

Každý kdo mě zná tak ví, že moje ❤️ patří Slovácku. Svůj rodný kraj miluji, a s lidmi z Hradiště a okolí spolupracuji na jeho zvelebování a společně se snažíme dělat vše pro to, aby se tu lidem dobře žilo.
“S Františkem spolupracujeme na tématech odpadů a obalů, diskutujeme, vymýšlíme. Jeho zápal pro udržitelnost je neuvěřitelný, a to nejen na celostátní úrovni. Nikdy nezapomněl na to, z kama pochází. Aktivně se zajímá o možnou budoucí spalovnu v Uherském Hradišti a podporuje její čistou variantu. Kdyby to každý myslel s naším okolím tak dobře, tož naše děti jednou budou žít v mnohem lepším okolí a prostředí.”
Jakub Grós,
předseda petičního výboru Čisté Hradiště

Náš program pro životní prostředí – 5. díl

Milionu druhů hrozí vyhynutí. Dříve běžné druhy se stávají vzácnými a mizí. Krajina ztrácí svou pestrost. Na vině je zábor půdy, přeměna krajiny, znečišťování, změna klimatu a celkově špatné hospodaření v krajině. Některé druhy jsou dokonce ohroženy přímým hubením.
Ztráta biodiverzity je pro nás existenčním ohrožením. Proto jí chceme zamezit nebo ji alespoň zpomalit.

Máme řadu nápadů, jak situaci zlepšit, například

 • Považujeme za nutné, aby byla ochrana přírody a zejména ohrožených druhů více zohledněna v územním plánování, pozemkových úpravách a hornických rekultivacích.
 • Seznam chráněných druhů je potřeba aktualizovat a záchranné programy zacílit na nejohroženější druhy a zrychlit jejich realizaci.
 • Národní parky musíme zbavit finanční závislosti na prodeji dřeva.
 • Podpoříme vznik nových chráněných území, třeba národní park na soutoku Moravy a Dyje.
 • Návrat velkých šelem do krajiny bereme jako fakt. V tuto chvíli je potřeba pomoci zemědělcům a farmářům s preventivními opatřeními proti útokům a usnadnit vyplácení případných škod, vzniklých i přes tato opatření.

Celou problematiku najdete blíže v našem programu zde: https://www.piratiastarostove.cz/program/zivejsi-priroda/

Video medailonek k volbám 2021

Poslední čtyři roky jsem dal svému resortu ve sněmovně obrovský kus energie a úsilí – pořádal jsem kulaté stoly, semináře, připravoval pozměňovací návrhy k zákonu o odpadech a spolupracoval s experty a odborníky, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují. Bez jejich nápadů a postřehů by se téma cirkularity nedalo do pohybu. Mimo práce na legislativě jsem hlavně táta, kutil a velký milovník přírody, který co káže, taky dělá:-) Moc si cením třeba přátelství se zakladatelkou INCIEN Soňou Jonášovou, která o mně řekla:

 „František byl nejaktivnějším a nejzaujatějším poslancem v tématu cirkulární ekonomiky, se kterým jsme se při naší práci setkali. Konstruktivní jednání, zájem o spolupráci s experty a tvrdá práce při přípravě a obhajobě pozměňujících návrhů k zákonu o odpadech daly skládkařské lobby jasný signál, že je zde po dlouhých letech opozice. Komunikace byla v každý moment projednávání dílčích zákonů perfektní. Navíc František pořádal celou řadu pracovních skupin se všemi stranami a vždy jednal objektivně a zodpovědně. František je kamarád a aktivní soused, který vše, na čem pracuje v politice, aplikuje i do svého soukromého života. Je to politik hodný následování. Pevných morálních hodnot, vřelého moravského srdce a bystrého uvažování nad aktuálními výzvami. Osobně si naší spolupráce velmi cením!“

Kus cesty za námi, kus cesty před námi. Děkuji všem inspirativním lidem, včetně Soni, které jsem měl možnost během mého poslaneckého mandátu potkat a poznat.  Je skvělé vědět, že je nás spousta, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijeme.

Den ode dne se utvrzuji v tom, že za lepší zítřky stojí za to bojovat!

 

 

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #4

Nedostatečná recyklace (především plastů) je problémem, na který dlouhodobě upozorňuji, a snažím se nacházet cesty, jak ji podpořit. To by se neobešlo bez pohledu na věc doslova z centra dění, tedy bez návrhů, postřehů a nápadů lidí z recyklačního průmyslu, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují. 

“Za naši společnost mohu uvést, že si spolupráce s Vámi velmi vážíme a že ve Vašem případě došlo skutečně od slibů k činům. Nebýt Vás, nedostali bychom se k jednání na nejvyšší úrovni týkající se jak nové odpadové legislativy, tak k jednáním v rámci širšího okruhu specialistů v oblasti materiálové recyklace plastů. 

 

 

Za poslední roky jsme se několikrát sešli se zástupci MŽP, ale jednání vždy skončila u chápavých pohledů a slibů, že se vše zlepší. Z oslovených politických stran se problematikou materiálové recyklace plastů a alarmujícího stavu v odpadovém hospodářství s opravdovou intenzitou zabývala Vaší zásluhou z našeho pohledu nejvíce Vaše strana. Děkujeme za možnost účastnit se jednání za kulatým stolem i za prostor, který nám byl poskytnut v rámci představení našich návrhů řešení. Moc si ceníme i setkání s Vámi, ať již osobních či prostřednictvím videopřenosů.

Spolupráce s Vámi byla na vysoce profesionální úrovni a velice rádi s Vámi budeme i nadále spolupracovat. Je potřeba věci dotáhnout do úspěšného konce. Mnoho práce je za námi, ale hodně práce nás ještě čeká.” 

Ing. Patrik Luxemburk, jednatel Stabilplastik

INTERPELACE: Na ministra zemědělství ČR Miroslava Tomana ve věci vodního díla Skalička

Dnes jsem odeslal písemnou interpelaci panu ministru Tomanovi  ve věci vodního díla Skalička.

Ministerstvo zemědělství aktuálně řeší výsledky „Multikriteriální analýzy hodnocení variant vodního díla Skalička“ na řece Bečvě, kterou zadalo a přebírá Povodí Moravy s. p. S ohledem na znění vládního usnesení č. 618, oznámí ministr zemědělství do konce září výsledek analýzy vládě. Sleduji problematiku prosazování záměru VD Skalička zejména proto, že se týká také Zlínského kraje. 

 

Chtěl bych proto požádat pana ministra Tomana, aby zodpověděl následující otázky, a to je ještě před koncem funkčního období:

 

 • Jaké konkrétní výsledky byly pro každou ze šesti posuzovaných variant VD Skalička v Multikriteriální analýze vysloveny, jaká jsou pro každou variantu stanovena rizika a limity? Prosím o stručný přehled.
 • Proč nebyla rozpracována a posuzována také varianta obsahující soubor dílčích technických protipovodňových opatření na řece Bečvě, když byla posuzována nulová varianta?
 • Mohou být měření a monitoring v rámci Hydrogeologické studie považovány za dostatečné, uvědomíme-li si hydrogeologickou složitost území a velmi krátkou časovou řadu prováděných měření? Není hazardem vyslovovat konečný výběr varianty VD Skalička na podkladě tak neúplných dat, věcně kritizovaných všemi oslovenými odborníky (viz vyjádření ČGS, AOPK ČR, SJ ČR, MŽP)? 
 • Pan prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. je zásadním řešitelem Hydrogeologické studie, která je stěžejním podkladem Multikriteriální analýzy (MKA) – pan prof. Říha je však také vyhodnocovatelem MKA. Nejde o střet zájmů?
 • Pokud má nádrž mít protipovodňovou, tedy retenční funkci, je třeba, aby byla v čase srážek a přívalových dešťů poloprázdná. Jakým způsobem to bude zajištěno a řízeno?
 • Dalšími důvody pro stavbu „mokré nádrže“, které Povodí Moravy a MZe opakovaně uvádí ve svých sděleních je „zabezpečení povolených odběrů vody“. Jak velké jsou roční odběry vody z řeky Bečvy, jak jsou regulovány a kdo jsou její hlavní odběratelé?