Festival Prolínání 2015 v Uh. Hradišti

FILMOVÝ A OSVĚTOVÝ FESTIVAL PROLÍNÁNÍ 2015
Uherské Hradiště – Reduta a Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí, 26. května.2015

Byl jsem osloven pořadateli festivalu, zdali bychom druhý ročník tohoto festivalu letos nepropojili s tzv. Burzou poskytovatelů sociálních a navazujících služeb v Uh. Hradišti, kterou město a konkrétně OSSZ v rámci projektu již dříve 2x realizovalo. Po pár osobních schůzkách se nám propojení podařilo a 26. května bude v rámci Burzy poskytovatelů sociálních služeb na Masarykově náměstí od 9:00 prezentováno více než 40 sociálních a navazujících služeb pro občany na území Uherského Hradiště a okolí, jarmark s výrobky, dílničky pro děti i dospělé, ukázka kompenzačních pomůcek a tvůrčí akademie plná zpěvu a divadla. Odpoledne v 17:00 zahrají opět THE TAP TAP. https://youtu.be/8qacVvm-8ao
Doufám, že se tam potkáme! Srdečně vás všechny zvu!

Aktualizace blogu

Dnes jsem aktualizoval blog. Snažil jsem se hlavně o jeho celkové zjednodušení. Byla vytvořena nová responsivní šablona, aby se blog zobrazoval korektně jak na pc, tabletech a smartphonech. V sekci “kontakty” mi můžete poslat vzkaz pomocí nově vytvořeného formuláře, který mi ihned dojde na email. Stejně jako tento blog aktualizuji nyní i můj ART blog na adrese www.elfmarkart.cz a také inzertní a zpravodajský server www.uhacko.cz.

Pokud máte zájem cca jednou měsíčně dostávat ode mě informace na email, při čtení článků se vpravo přihlašte do odběru zpravodaje. Jinak není problém si mě přidat na sociální síti Facebook nebo G+ a můžeme debatovat na jakékoliv téma.

Práce radního, díl 1.

Velmi často se setkávám s tím, že občané, kteří mě oslovují v různých záležitostech, přesně neví, jakou funkci má uvolněný radní a jaké jsou jeho pravomoci. Cílem těchto článků tedy bude sdílení informací o mé práci, zkušeností získaných na úřadě, pracovních cílů, řešení aktuálních témat na radnici atd.

Dnes začnu jen krátce s pojem “uvolněný radní”. Naše malebné město má celkem 9 zástupců v radě města. Z toho jsou 3 (starosta, místostarosta, radní) uvolnění pro svoji funkci tzn. že byli “propůjčeni ze svých stálých zaměstnání pro výkon funkce na MěÚ” a zbylých 6 zástupců v radě  jsou neuvolnění členové rady města, včetně jednoho místostarosty, tzn. že svou funkci vykonávají při zaměstnání.

Nabízí se tedy otázka, jaký je mezi místostarostou a uvolněným radním rozdíl. Rozdíl je velmi malý a spočívá v podstatě ve dvou věcech: uvolněný radní má tabulkově menší plat a nemůže zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a dalších úkonech. Mimo zastupování starosty je náplň práce místostarosty a uvolněného radního v podstatě totožná.

Všichni radní mají možnost nosit slavnostní řetěz s erbem města. Což neznamená nic jiného, než že mohou i oddávat na radnici, slavnostně přijímat nově narozené občánky atd. Z toho vyplývá, že i já mohu z titulu své funkce oddávat páry, které si zvolily svatbu na radnici.

Další důležitou věcí je, že mnoho organizací žádá u svých akcí záštitu a to buď přímo město a nebo starostu města. Ovšem to není jediná možnost, stejně tak mohou požádat o záštitu místostarostu a nebo i mě jako radního. Je na každém zvážit, jaké možnosti chce využít.

10. května 2015 to bude již půl roku od mého nástupu na MěÚ a myslím, že toto byl minimální čas nutný pro seznámení se s fungováním a s chodem úřadu. Převzetí agend, nastavení si systému předávání informací mezi mojí osobou a vedoucími resortů, nastudování všech jednacích řádů, školení o zákonu o obcích, atd.  To všechno je nutné pro další konstruktivní jednání a prosazování svých vizí a cílů dál k jejich projednání a postupné případné realizaci.

V dalších dílech vás seznámím s mými plány pro rok 2015. Jen nastíním, že budu usilovat především o podporu transparentnosti na MěÚ, úpravu www stránek města, změny v resortu životního prostředí (koncepce dětských hřišť, odpady, zeleň). Seznámím vás z vizí místní komise Míkovice, které jsem místopředsedou atd.

Všem z vás, kdo jste dočetli až sem, děkuji a přeji hezký slunečný den.

Schůzka s ŘSD Zlínského kraje

Jsem velmi rád, že se konečně podařilo na 21. května vyvolat osobní schůzku se zástupci Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje ohledně převodu silnice  1. třídy I/50 H na silnici 3. třídy.  Z dob minulých tato silnice, která vede přes místní části Sady, Vésky, Míkovice, zůstala silnicí I. třídy, i když její význam je po vybudování obchvatu Uherského Hradiště jiný. Převod silnice na vozovku nižší třídy je z hlediska jejích úprav klíčový. Momentálně má město svázané ruce v jakýchkoliv úpravách této silnice, ať už se jedná např. o omezení rychlosti nebo nápisy na silnici “POZOR DĚTI”v blízkosti mateřské školy v Míkovicích, která slouží převážně dětem z Míkovic a Vések, stavbu chybějících chodníků k novým domům v ul. Hlavní v Míkovicích, doplnění chybějících přechodů pro chodce atd. To vše bude předmětem jednání.

 

Podpora dvou sociálních služeb fungujících v Uh. Hradišti na Zlínském kraji! Povedlo se!

Zítra mě čeká ve Zlíně jednání Týmu pro dohodu sociálních služeb Zlínského kraje, kde jedeme obhájit mimo jiné dvě sociální služby fungující v Uh. Hradišti, které nedostaly patřičné bodové ohodnocení k tomu, aby mohly být financovány krajem. Jedná se o Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž – pobočka Uh. Hradiště a Sociální služby – Sociálně terapeutická dílna, která provozuje na Jezuitské koleji CAFE 21. Držte palce!