Rozhovor s evangelickým farářem Michalem Voglem

Ve středu 18. 2. 2015 jsem pozval na schůzku pana faráře Vogla, abych se seznámil s aktivitami církve ve městě. Jako jednu z aktivit církev provozuje od konce roku 2013 na Masarykově náměstí každý pátek od 17 hodin vydávání jídla lidem bez domova a všem lidem, kteří mají problém se sociálním začleněním ve městě. Jídlo se vydává do jednorázového nádobí.

Mně osobně se tato aktivita líbí a budu ji podporovat. Nejedná se totiž jen o samotné vydávání jídla, ale kromě jiného se jedná i o sociální navádění a pomoc v této oblasti. Lidé, kteří jídlo vydávají, se s lidmi baví, nabádají je k začlenění do normálního života a pokud je to možné snaží se je i nějakým způsobem vést k práci. Předávají jim rady, kam se s čím obrátit apod. Jak mi sdělil pan farář, sám několikrát pro faru využil práce těchto lidí např. na zahrádce fary.

Dále se také s jídlem vozí i nějaké ošacení, takže v případě potřeby si lidé toto oblečení mohou vzít a vyměnit za své například promáčené.

Ptal jsem se samozřejmě, jak toto vnímá veřejnost, jestli se spíše odvrací očima, obchází je apod. Pan farář mi říkal, že lidé ve městě jsou vstřícní a dokonce právě proto, že jsou potřební na očích, dostávají dokonce i nějaké věcné nebo finanční dary.

Taky mě zajímalo, zdali zaregistroval nějaké nepříjemné incidenty v době vydávání jídla, zdali musela zasahovat městská policie apod. Potvrdil mi, že nic takového se neděje a že vše, co by mohlo hrozit, předem podchytí dříve, než se něco nastane. Drobné výtržnosti apod. jsou spíše vyjímkou, jak mi sdělil. Proto já osobně nevidím důvod, proč tuto aktivitu nepodpořit a také proč měnit místo vydávání.

Tady najdete článek o panu faráři, je sice starší, ale jako představení stačí

Otevření nové terapeutické dílny centra Naděje v Průmyslové ulici

Včera jsem se zúčastnil otevření nové terapeutické dílny centra Naděje, kde již nyní pracuje 40 lidí s tělesným handicapem a je plánováno rozšíření až na 50 osob. Terapeutickou dílnu provozuje Otrokovická pobočka centra Naděje. Více info na jejich www stránkách.

Služba je určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Nezanedbatelným přínosem je možnost jejich denního setkávání a soužití s ostatními lidmi.

Smyslem této služby je také pomoc uživatelům opouštějícím ústavy v rámci procesu začlenění se do běžné společnosti.  Program dílny je zaměřen na rukodělnou výrobu keramiky, pletení košíků, navlékání korálků, výrobu polštářů plněných molitanem, výrobu šperků a dekupáž. Výrobky klientů dílny jsou vždy originální, proto bude jejich prodej součástí činnosti dílny. Během otevření bylo možno zakoupit i první výrobky z dílny.

Osobně jsem si rád některé výrobky této dílny zakoupil, a to nejen proto, abych podpořil centrum, protože z peněz utržených za výrobky potom dále centrum nakupuje materiál pro výrobu apod. Byl jsem velmi potěšen, kolik na otevření přišlo lidí. Tipoval bych to snad i na stovku. Když se ujal jeden z klientů centra zpěvu a zapěl Palo Haberu, strhla se tam neskutečná mela tanečků a popěvků. Bylo to naprosto spontánní a pocitové. Závidím těmto lidem, jak se nebojí vášní a jak je dokážou během chvilky dát najevo.

Ano byl jsem rád, že jsem tam mohl být a alespoň tuto krátkou dobu mohl prožít uprostřed bezprostředních a velmi příjemných lidí.

Článek ze Slováckého deníku najdete zde.

 

Zašlete mi dotaz, námět apod.

Kdo by měl zájem mi zaslat věcnou připomínku k dění v Uherském Hradišti a blízkém okolí, může využít tohoto formuláře. Pokud to bude v mých silách, rád pomůžu (zodpovím) a nebo dotaz posunu dále kompetentní osobě. Nejlépe zasílejte dotazy, které se týkají mých resortů a to “Životní prostředí, Sociální služby, Informatika a komunikace”.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Kontrolní kód:
captcha

Novinky ve svozu bioodpadu v Uherském Hradišti

V letošním roce čeká občany města Uh. Hradiště hned několik novinek týkající se svozu bioodpadů. Občané, kterým nestačí městem dodaná nádoba na bioodpad (120 l) si mohou na vlastní náklady koupit další jednu nádobu (120 l cena  870,- vč. DPH nebo 240 l cena 1300,- vč. DPH) a při pravidelném svozu bioodpadu jim bude i tato další nádoba vyvezena. Nové nádoby mohou například zakoupit u firmy HRATES a.s. na ul. Průmyslové 1153.

V případě jednorázového většího množství bioodpadu (především v podzimních měsících) mohou občané využit biologicky rozložitelných pytlů (tzv. “škrobové pytle“). Tyto pytle si mohou občané zakoupit za 22Kč ve sběrných dvorech firmy Hrates a.s., ul. Moravníky 905 a také v areálu Sběrných surovin UH, s.r.o., ul. Průmyslová 1147 v druhé polovině roku 2015.  Jiné tipy pytlů nemohou být z provozních a technologických důvodů sbírány.

Odbor životního prostředí avšak i nadále preferuje kompostování bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a jeho využívání tamtéž. Občan si pak může svůj biologický odpad dál využít např. na vlastní zahrádce a nebo ho pak vloží do nádob, ale již v kompostované podobě tzn. v celkově menším objemu.

Ať už využijí občané jakoukoliv variantu, svoz jim bude nadále i za větší množství bioodpadu prováděn zdarma.

Svozový kalendář bioodpadů i ostatních odpadů z domácností pro rok 2015 najdete na webových stránkách města: www.mesto-uh.cz v sekci životní prostředí / svoz odpadů.
Nebo vám tištěné přijdou do schránek během prvních 14 dní v únoru.

Programové prohlášení jako dodatek ke koaliční dohodě

Do konce února 2015 bude sepsáno v rámci koaličních stran v Uh. Hradišti programové prohlášení a to jako dodatek ke koaliční dohodě. Není pravdou, že v předchozích obdobích byla koaliční dohoda nějak obšírná. Spíše naopak. Obsahovala jen obecné fráze, které se daly vyložit více způsoby. Až naše iniciativa (dvou zastupitelů dříve za ZH, nyní nezávislých) si před podpisem koaliční dohody stanovila tuto podmínku, tedy aby podrobné programové prohlášení vzniklo.
Věřím, že najdeme shodu ve většině bodů, naším hlavním a dlouhodobým cílem je uskutečnit maximum z programu, se kterým jsme ve volbách kandidovali.

** článek z MF DNES **

Programové prohlášení má mezi největšími městy Zlínského kraje sestavené zatím jenom Kroměříž. Jinde na dokumentu, v němž jsou shrnuty priority koalic, i po třech měsících po volbách politici pořád pracují. Přitom je hodně důležitý. Voliči podle něj mohou za čtyři roky snadno zjistit, co vládnoucí garnitura splnila, a co ne. V Kroměříži řídí radnici z větší části nové vedení v čele se starostou Jaroslavem Němcem z hnutí ANO. Koalice, v níž je i ČSSD, KDU-ČSL, hnutí Zvuk a hnutí Zdravé Kroměřížsko, si odsouhlasila programové prohlášení s několika prioritami.
„Chceme zlepšit situaci v oblasti cestovního ruchu, aby k nám jezdilo více turistů. K tomu může přispět propojení s Přerovskem a severní Moravou novými cyklostezkami, které plánujeme,“ přiblížil Němec. Dále chce kroměřížská koalice udělat audit městského úřadu, příspěvkových a obchodních organizací města, zachovat vyhlášku o plošném zákazu hazardu, pokračovat v oddlužení města, smysluplně využít budovu na Hanáckém náměstí, rozšířit kamerový systém, snížit jízdné v MHD pro lidi nad 65 let nebo se pokusit zrušit dálniční poplatek na obchvatu města.
Adámek: Tolik to nespěchá Ve Zlíně hodlá koalice složená z hnutí STAN a ANO zveřejnit programové prohlášení do dvou týdnů. Primátor Miroslav Adámek (STAN) si nemyslí, že je to pozdě.
„Prohlášení tolik nespěchá. Hlavní je, abychom si utřepali myšlenky,“ podotkl Adámek.
Přestože ještě nejsou zlínské programové priority na papíře, lze očekávat, že mezi nimi nebudou chybět investiční akce, které město delší dobu chystá a Adámek si je dal před volbami do svého „Desatera“. Plánuje opravu Mostní ulice, uvedení Památníku Tomáše Bati do původního stavu, zvýšení počtů tříd ve školkách nebo zkulturnění tržiště Pod Kaštany. Uvažuje se i o rekonstrukci zimního stadionu.
V Uherském Hradišti chtějí vydat programové prohlášení do konce února. Zajímavé je, že poslední čtyři roky ho radnice neměla. Sliby politiků obsahovala podrobná koaliční dohoda. V aktuální koaliční smlouvě je mimo jiné uvedeno, že rada nebude zvyšovat dluh města, vyřeší problémy s krátkodobým parkováním v centru či sníží poplatky z odpadů u některých skupin obyvatel. „V dohodě jsou uvedeny směry, kterými se chceme ubírat. V programovém prohlášení pak bude u každého bodu řešitel, který ponese zodpovědnost za daný úkol,“ naznačil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS. Občanští demokraté před volbami slibovali, že úplně zruší poplatek za odpad ve výši 500 korun. Radní ale nakonec rozhodli, že osvobozené od placení budou jen děti do jednoho roku a mládež do 18 let uhradí poloviční částku.

Ve Vsetíně vznikla koalice nejpozději, teprve v prosinci. Vede ji senátor a lidovec Jiří Čunek, který chce mít programové prohlášení sestavené také přibližně do konce února. „Chceme zlepšit oblast cestovního ruchu, aby k nám jezdilo více turistů.“ Jaroslav Němec, starosta Kroměříže

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – Zlínský kraj, 28. 1. 2015