Chystané IT novinky na uherskohradišťské radnici

Co nás čeká během blízké doby za technologické novinky na radnici? Rozšiřování technologií a inovací je přirozeně časově i finančně velmi náročné. Nelze se ukvapit a pořizované komponenty nebo moduly musí vždy vycházet z předem promyšlené informační strategie. Některé z připravovaných novinek vám nastíním níže.

Připravujeme novinku tzv.  Portál občana, který umožní vyřídit si své záležitosti s úřadem pomocí Internetu. Zpočátku by se jednalo o některé vybrané služby jako například  agendy komunálního odpadu a evidence psů. Po registraci se občan bude moci kdykoliv přihlásit na portálu města a z kanceláře, domova či služební cesty online podat žádost nebo zjistit, v jakém stavuje je její vyřizování, případně zjistit stav svých finančních závazků v dané agendě. E-mailem bude navíc automaticky upozorněn na blížící se dobu splatnosti. Další služby budou následně přibývat podle požadavků občanů.

V další připravované aplikaci pojmenované Klikací rozpočet, bude moci občan sledovat aktuální schválený rozpočet, včetně jeho plnění, a to ihned po jejich schválení. Bude možno interaktivně proklikávat jednotlivými položkami s možností porovnávání údajů v letech.

Město podalo žádost o dotaci na projekt, který mimo jiné umožní zajistit digitalizaci příchozích listinných dokumentů a dále zvýší rozsah bezdrátových Wi-Fi sítí v objektech městského úřadu pro veřejnost. Dále bude v rámci tohoto projektu řešena vyšší míra bezpečnosti informačních systémů městského úřadu v souladu se současnými požadavky kladenými na danou oblast informačních a komunikačních technologií.

V rámci zvýšení míry dostupnosti informací plánujeme zavedení mobilní aplikace, která umožní občanům mít informace o městě ve svých mobilních zařízeních (chytrých telefonech, tabletech). Mobilní aplikace bude integrovat několik informačních zdrojů do jednoho prostředí. Součástí tohoto řešení bude například i aplikace pro hlášení závad, kde občan může nahlásit buď závadu (poruchu) nebo návrh na zlepšení daného problémového místa. Uživatelům, kteří vyplní v příslušném formuláři emailovou adresu, bude zasílána emailová notifikace o stavu a řešení hlášení.

Pro občany, kteří navštíví budovu městského úřadu na Masarykově náměstí 19, připravujeme umístění dotykového kiosku umístěného v přízemí budovy v místě podatelny. Na dotykové obrazovce budou k dispozici odkazy umožňující rychlý a pohodlný přístup k nejčastěji hledaným informacím v rámci úřadu.

Dále se plánuje pořízení a montáž dotykového informačního kiosku na Masarykovo náměstí, který plně nahradí úřední vývěsky a mimo jiné poslouží i jako free wifi hotspot.

Pro zkvalitnění přehlednosti a orientace internetových stránek města proběhlo již několik úprav, které nemusí být na první pohled ihned viditelné. V rámci dalšího rozvoje se připravují výrazné změny prostředí internetových stránek směřující k dosažení vyšší míry přitažlivosti webových stránek pro návštěvníky.

Osobně si myslím, že všechny chystané novinky budou pro občany velkým přínosem.

Ekologický festival Týká se to také tebe 2015, bohatý program, fotosoutěž a filmová soutěž

Srdečně vás všechny zvu na 40. ročník festivalu TSTTT, který se koná mimo jiné i za podpory města Uh. Hradiště. Společně s Odborem životního prostředí chystáme prezentaci provedených revitalizací zeleně a také přednášku na téma odpady a jejich nakládání. Termín festivalu 9. 6. – 14. 6. 2015 v Uh. Hradišti
Více informací o festivalu a program najdete zde: www.tsttt.cz

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (TSTTT) je tematický mezinárodní festival amatérských filmů, jehož cílem je upozorňovat veřejnost na filmová díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence v dnešním světě. Jeho neoddělitelnou součástí je fotosoutěž a doprovodný odborný a kulturně společenský program – promítání, přednášky, semináře, besedy, konference, výstavy, umělecké pořady, farmářské trhy, prezentace, výlety, exkurze, aktivity pro děti i dospělé.

Fotografická soutěž, získejte 7.000 Kč a pěknou cenu k tomu

„Fotosoutěž TSTTT prošla během sedmatřiceti let řadou změn a úprav. Původně byla vyhlášena pro amatéry i profesionály Československa ve třech tematických okruzích – ochrana přírody, ochrana a tvorba životního prostředí a péče o památky. Po rozdělení republiky mohli soutěžit pouze čeští autoři, teprve před devíti lety je soutěž znovu otevřena pro slovenské fotografy. V průměru se soutěže zúčastňovalo kolem 40 – 50 autorů, kteří zaslali v průměru 400 fotografií.“ – uvedl Miroslav Potyka, který měl na starost na tři desítky ročníků soutěže.

K výrazné změně došlo v 35. ročníku, kdy v soutěžním řádu zůstaly pouze první dva tematické okruhy, termín soutěže v rámci celého festivalu se přesunul z listopadu do června a výstava byla instalována v prostorách Reduty, aby se dostala do centra festivalového dění. V tomto duchu se uskuteční festival i letos.

Loňský ročník ukázal, že zájem z řad fotografů je stabilně velmi velký, což dokazuje počet 416 zaslaných fotografií od 59 autorů z České a Slovenské republiky. V letošním roce došlo opět k několika drobným úpravám tematických okruhů. Vernisáž fotografické soutěže proběhne nově v podvečerním čase v 17 hodin v prostorách Reduty. Letos je zároveň nově plánována repríza výstavy v Panském domě v Uherském Brodě.

Uzávěrka přijímání fotografií do fotosoutěže je 26. května 2015. Propozice fotosoutěže najdete zde.

plakattsttt2015

Festival Prolínání 2015 v Uh. Hradišti

FILMOVÝ A OSVĚTOVÝ FESTIVAL PROLÍNÁNÍ 2015
Uherské Hradiště – Reduta a Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí, 26. května.2015

Byl jsem osloven pořadateli festivalu, zdali bychom druhý ročník tohoto festivalu letos nepropojili s tzv. Burzou poskytovatelů sociálních a navazujících služeb v Uh. Hradišti, kterou město a konkrétně OSSZ v rámci projektu již dříve 2x realizovalo. Po pár osobních schůzkách se nám propojení podařilo a 26. května bude v rámci Burzy poskytovatelů sociálních služeb na Masarykově náměstí od 9:00 prezentováno více než 40 sociálních a navazujících služeb pro občany na území Uherského Hradiště a okolí, jarmark s výrobky, dílničky pro děti i dospělé, ukázka kompenzačních pomůcek a tvůrčí akademie plná zpěvu a divadla. Odpoledne v 17:00 zahrají opět THE TAP TAP. https://youtu.be/8qacVvm-8ao
Doufám, že se tam potkáme! Srdečně vás všechny zvu!

Aktualizace blogu

Dnes jsem aktualizoval blog. Snažil jsem se hlavně o jeho celkové zjednodušení. Byla vytvořena nová responsivní šablona, aby se blog zobrazoval korektně jak na pc, tabletech a smartphonech. V sekci “kontakty” mi můžete poslat vzkaz pomocí nově vytvořeného formuláře, který mi ihned dojde na email. Stejně jako tento blog aktualizuji nyní i můj ART blog na adrese www.elfmarkart.cz a také inzertní a zpravodajský server www.uhacko.cz.

Pokud máte zájem cca jednou měsíčně dostávat ode mě informace na email, při čtení článků se vpravo přihlašte do odběru zpravodaje. Jinak není problém si mě přidat na sociální síti Facebook nebo G+ a můžeme debatovat na jakékoliv téma.

Práce radního, díl 1.

Velmi často se setkávám s tím, že občané, kteří mě oslovují v různých záležitostech, přesně neví, jakou funkci má uvolněný radní a jaké jsou jeho pravomoci. Cílem těchto článků tedy bude sdílení informací o mé práci, zkušeností získaných na úřadě, pracovních cílů, řešení aktuálních témat na radnici atd.

Dnes začnu jen krátce s pojem “uvolněný radní”. Naše malebné město má celkem 9 zástupců v radě města. Z toho jsou 3 (starosta, místostarosta, radní) uvolnění pro svoji funkci tzn. že byli “propůjčeni ze svých stálých zaměstnání pro výkon funkce na MěÚ” a zbylých 6 zástupců v radě  jsou neuvolnění členové rady města, včetně jednoho místostarosty, tzn. že svou funkci vykonávají při zaměstnání.

Nabízí se tedy otázka, jaký je mezi místostarostou a uvolněným radním rozdíl. Rozdíl je velmi malý a spočívá v podstatě ve dvou věcech: uvolněný radní má tabulkově menší plat a nemůže zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a dalších úkonech. Mimo zastupování starosty je náplň práce místostarosty a uvolněného radního v podstatě totožná.

Všichni radní mají možnost nosit slavnostní řetěz s erbem města. Což neznamená nic jiného, než že mohou i oddávat na radnici, slavnostně přijímat nově narozené občánky atd. Z toho vyplývá, že i já mohu z titulu své funkce oddávat páry, které si zvolily svatbu na radnici.

Další důležitou věcí je, že mnoho organizací žádá u svých akcí záštitu a to buď přímo město a nebo starostu města. Ovšem to není jediná možnost, stejně tak mohou požádat o záštitu místostarostu a nebo i mě jako radního. Je na každém zvážit, jaké možnosti chce využít.

10. května 2015 to bude již půl roku od mého nástupu na MěÚ a myslím, že toto byl minimální čas nutný pro seznámení se s fungováním a s chodem úřadu. Převzetí agend, nastavení si systému předávání informací mezi mojí osobou a vedoucími resortů, nastudování všech jednacích řádů, školení o zákonu o obcích, atd.  To všechno je nutné pro další konstruktivní jednání a prosazování svých vizí a cílů dál k jejich projednání a postupné případné realizaci.

V dalších dílech vás seznámím s mými plány pro rok 2015. Jen nastíním, že budu usilovat především o podporu transparentnosti na MěÚ, úpravu www stránek města, změny v resortu životního prostředí (koncepce dětských hřišť, odpady, zeleň). Seznámím vás z vizí místní komise Míkovice, které jsem místopředsedou atd.

Všem z vás, kdo jste dočetli až sem, děkuji a přeji hezký slunečný den.