V jubilejním ročníku soutěže ve třídění odpadů Uherské Hradiště zazářilo

Uherské Hradiště zvítězilo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel v soutěži o “Keramickou popelnici” ve Zlínském kraji, kterou jsou oceňována města za třídění odpadu. Po minulém ročníku, kdy jsem přebíral za rok 2014 ve Vsetíně cenu za 4. místo (součástí ceny byl i strom, který již byl vysazen), mě letošní ocenění velmi potěšilo. Je to pro mě především impuls k další práci, protože je stále co zlepšovat. Děkuji všem obyvatelům města, kteří odpad poctivě třídí, děláme všechno pro to, aby bylo třídění odpadu co nejjednodušší a nejkomfortnější.

TZ Zlínského kraje

Karolinka (17. května 2016) – Papír, sklo, plasty a nápojové kartony třídí ve Zlínském kraji nejlépe obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Haluzic. Zástupci těchto obcí dnes na slavnostním ceremoniálu v prostorách Zvonice Soláň převzali prestižní ocenění „Keramickou popelnici“. Populární krajskou soutěž pro samosprávy organizuje už podesáté v historii Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.

„Jubilejní ročník oblíbeného klání je nejen dobrým důvodem k rekapitulaci, ale také k několika změnám. Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly letos obce nově rozděleny do čtyř namísto dosavadních tří velikostních kategorií. Poprvé se také výsledky vyhlašují za celý kalendářní rok,“ uvedl na vyhlášení náměstek hejtmana zodpovědný za oblast územního plánování, životního prostředí a rozvoje venkova Ivan Mařák (KSČM).

V kategorii měst nad 15.000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí se umístil Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1.501 do 15.000 skončily první Luhačovice, následované Šumicemi a Starým Městem. Mezi obcemi do 1.500 obyvatel patří letos první příčka obci Rymice, druhá Bratřejovu a třetí Horní Lhotě. Nejúspěšnější mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Haluzice, následují Kunkovice a Rudimov.

„Na čistotě města si dlouhodobě zakládáme, poděkování patří především našim občanům. Velmi nás těší zejména skutečnost, že jsme dokázali uspět už popáté za sebou,“ uvedl na ceremoniálu místostarosta Luhačovic Radomil Kop.

„V roce 2015 připadlo na jednoho obyvatele Zlínského kraje v průměru 40,9 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Z toho bylo zhruba 20 kilogramů vytříděného papíru, více než 10 kg plastu, 10,5 kg skla a 0,3 kilogramu nápojových kartonů,“ popsala Pavla Bendová z neziskové společnosti EKO-KOM.

Celkové výsledky kraje jsou podle jejích slov pod celorepublikovým průměrem, z dlouhodobého pohledu však vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Vždyť ještě před 11 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvatele necelých 24 kilogramů.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 13.600 barevných kontejnerů, což je o 100 procent víc, než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí – celkem 307. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 100 procent obyvatel kraje.

Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům.  Jedno stanoviště nádob na separovaný sběr připadá ke konci letošního roku v průměru na 150 obyvatel.

O keramickou popelnici – Zlínský kraj

Tisková zpráva města Uherské Hradiště – LINK ZDE

 

Testování městského mobiliáře přímo v terénu = spolupráce s firmou mmcité

SPOLUPRÁCE NA TESTOVÁNÍ VÝROBKŮ S MĚSTEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZA ROK 2015

Město Uherské Hradiště v roce 2015 zahájilo spolupráci s firmou mmcité, která zahrnuje testování městského mobiliáře přímo v terénu, tedy v ulicích našeho města. Osobně si této spolupráce velmi vážím, nejen kvůli tomu, že se výrobní hala firmy mmcité nachází v Bílovicích nedaleko města Uherské Hradiště, ale také kvůli finančním úsporám, které zapůjčení nebo darování mobiliáře a jeho pravidelný servis městskému rozpočtu přináší. Výběr mobiliáře má také významný dopad na vzhled i funkčnost nově revitalizovaných prostor, i proto je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost.

TZ mmcité

Česká firma mmcité, výrobce městského mobiliáře sídlící v Bílovicích u Uherské Hradiště a vyvážející své produkty do celého světa, se rozhodla ve spolupráci s městem Uherské Hradiště testovat své výrobky
a výrobní technologie přímo v terénu, v běžném městském provozu v lokalitě města. Důvodem je co nejvěrnější simulace podmínek, do kterých jsou naše výrobky primárně určeny. Sebelepší zkušebna či klimatická komora nemůže nahradit dopad městského života na trvanlivost a funkčnost našich laviček, odpadkových košů, přístřešků pro kola, autobusových zastávek atd.

Partnerství postavené na vzájemné spolupráci při testování, kdy mmcité je ochotno darovat či zapůjčit své výrobky a město nabídne vhodnou lokalitu, nese taky výhody pro město samotné. Jakékoliv instalace mobiliáře, které vizuálně již neodpovídají architektonické koncepci města a veřejný prostor spíše narušují (zejména mobiliář po záruční lhůtě, jakkoliv poškozený zubem času, vandalstvím…) lze velmi výhodně nahradit novým, který bude pravidelně monitorován a servisován. Spojení s městem Uherské Hradiště chápeme jako naprosto jasný a pochopitelný krok už kvůli vzájemné místní a názorové příslušnosti.
mmcité jako lokalní firma bude vždy propagovat a upřednostňovat město Uherské Hradiště před ostatními. Jsme proto rádi, když Uherské Hradiště stejně tak věnuje svou pozornost a podporuje místní výrobce. Z naší strany může město počítat s vizuální propagací v rámci našich newsletterů, na tento rok připravujeme interní zpravodaj o naší vývojové činnosti a budeme jen rádi, pokud zásadní výsledky vývoje
ve spolupráci s městem budeme moci prezentovat i v rámci veřejných tiskových zpráv a webových stránek firmy.

Na konci listopadu 2015 jsme takto zdarma vyměnili již nevyhovující dřevěné desky u 24 stávajících laviček mmcité v lokalitách Kasárna a ZŠ Větrná na sídlišti Východ. Zde testujeme nové dřeviny vhodné pro městský nábytek a jejich trvanlivost vůči povětrnostním vlivům a městské zátěži. Fotografie z instalace město již obrželo minulý rok. První výsledky budou zřejmé v průběhu května/června. V tomto roce bychom rádi pokračovali v nastaveném kurzu, vedle laviček máme zájem o testování odpadkových košů a přístřešků na kola. Pokud se povede s nějakým předstihem, nabídli bychom i jednu autobusovou zastávku, ale to je zatím věcí delšího časového horizontu. Spolupráce s městem Uherské Hradiště si velmi vážíme a budeme rádi, když bude pokračovat jak v tomto roce, tak i v dalších letech.

Jiří Zapletal
vedoucí střediska vývoje
www.kovocite.cz

 

Knihobudky, piáno v altánu a nové workoutové hřiště

Dnes jsme společně se členy sportovní komise představili nové prvky ve Smetanových sadech. Jsem velmi rád, že se projekt podařilo zrealizovat a že jsem se mohl osobně přičinit, protože všechny nově umístěné prvky vdechly parku nový život. Věřím, že budou sloužit všem občanům k relaxaci, sportovním aktivitám a meditaci. Každý, kdo má rád hudbu a umí hrát, určitě ocení umístění piána v altánu.  Pro všechny, kdo mají v oblibě čtení knih jako já, je KnihoBudka poblíž altánu ideální formou výměny knižních titulů (druhá KnihoBudka se nachází na Masarykově náměstí.) V neposlední řadě můžeme udělat i něco pro své tělo a lepší kondici, na což je ideální workoutové hřiště. V nejbližší době je také v plánu v parku instalovat tři houpací sítě.

Rád bych zmínil i další investice do Smetanových sadů, které se uskutečnily v nedávné době. V loňském roce byla opravena střecha altánu a v opravách altánu se bude dále pokračovat. Opraví se betonová podlaha za celkem cca. 100 tis. Kč. Vloni byla také opravena zpevněná plocha před Slováckou búdou za 195 tis. Kč pro pořádání různých společenských a kulturních akcí a také pro volné užití např. jízdy dětí na kole apod.  V letošním roce se mj. uskutečnila oprava oplocení podél hlavní komunikace  za 78,5 tis. Kč, nevhodné a již poničené prvky plotu byly nahrazeny novou výplní. Zásadní obnovy se Smetanovy sady dočkaly v roce 2012 v rámci projektu „Regenerace urbanizované krajiny – revitalizace významné sídelní zeleně města Uherské Hradiště“. V parku se na přelomu roku 2011/2012 na základě znaleckých posudků pokácelo přes 130 nebezpečných, poškozených, nemocných nebo přestárlých stromů (z toho vzrostlých 57), ořez byl proveden u 113 stromů, bezpečnostní vazba u 14 stromů. Náhradou bylo vysazeno 66 stromů. Na podzim 2015 se ve Smetanových sadech v rámci akce “Smetanovy sady – obnova komponované plochy městské zeleně města Uherské Hradiště“ kácelo 5 stromů a nově se vysadilo 13 stromů a 4 862 keřů.

Mám prosbu

Prosím vás všechny, pokud byste někoho viděli, že ničí nově umístěné i stávající prvky ve Smetanových sadech, nebuďte lhostejní a ihned volejte Městskou policii. Byla by velká škoda, kdyby byly prvky i nově vysazené dřeviny poškozeny nebo zničeny a nemohly dále přispívat ke spokojenému životu v našem městě.

Informace o workoutovém hřišti

www.workoutclub.cz

 

Zlepši své město – analýza a nová subdoména

Aplikaci najdete na nové subdoméně: http://zlepsisvemesto.mesto-uh.cz

Díky aplikaci „Zlepši své město – analýza“ mají nyní občané možnost prohlížet si všechna hlášení týkající se poruch, nedostatků či námětů na zlepšení veřejného prostranství. Do aplikace se lze dostat na úvodní stránce webu v sekci „Zlepší své město“ anebo kliknutím – ZDE.
Cílem aplikace je poskytnout přehledné zobrazení hlášeních občanů a to i do minulosti. Po otevření aplikace se zobrazí podkladová mapa a v ní zaznačená hlášení občanů. Podkladovou mapu si mohou občané zobrazit ve formátu klasické mapy anebo ortofotomapy a poté ji libovolně přibližovat a oddalovat.

Hlášení vyobrazená v mapě mohou být v bodech anebo pomocí heatmapy zobrazující části města, kde bylo hlášení více. Jednotlivá hlášení jsou barevně rozlišena, aby bylo zřejmé v jakém stavu se nachází („přijato“, „v řešení“, „vyřešeno“, „zrušeno“).

Aplikace je vybavena možností zobrazení hlášení podle různých parametrů. Lze vybírat na základě lokality, časového rozmezí, příp.kategorie závady (chodník, městské lesy…). Uživatel si nastaví jednotlivé podmínky pro zobrazení a výsledná množina je pak statisticky vyhodnocena v grafu pod mapu. Prohlížet je možné na všech mobilních zařízeních. V případě vašeho dotaz k samotné aplikaci kontaktujte prosím email webmaster@mesto-uh.cz.

Celá článek na webu města zde

Práce na portále města Uh. Hradiště jsou v plném proudu

Práce na internetových stránkách města Uherské Hradiště.

Vyšlo ve Slováckém deníku

Otázku webové prezentace města má ve své kompetenci radní František Elfmark.

Ten se mimo politickou dráhu 14 let profesně sám zabýval tvorbami webových stránek a ještě před svým vstupem na radnici byl členem speciální rady portálu města. “I z toho důvodu jsem už dříve viděl chyby, které jsou s touto prezentací spojeny, a od samotného počátku byla aktualizace webových stránek jednou z mých priorit. V porovnání s okolními městy si nemyslím, že by sice byly úplně špatné a svého času byly určitě na dobré úrovni, nicméně dnes už opravdu neodpovídají potřebám této doby. Jsou dost pomalé a nepřehledné a stejně tak potřebuje oživit i jejich vzhled. Navíc je zapotřebí reagovat na moderní dobu smartphonů a tabletů přizpůsobit stránky novým technologiím,” komentoval František Elfmark současný městský portál, který funguje od roku 2010. I proto se vedení radnice nakonec podle jeho slov pro nové internetové stránky rozhodlo.

Všemu ovšem musí předcházet podrobná analýza. “Je zapotřebí zjistit veškeré technické aspekty, které jsou s nimi spojené. Některé analýzy jsme si prováděli sami, analýzy většího rozsahu byly zadány specializované firmě. Ta mimo jiné oslovila samotné občany a provedla své průzkumy. Na základě nich obdržíme  výstupy, které poukážou na negativa a naopak naznačí, jak by stránky měly být uzpůsobeny, aby občanům co nejvíce vyhovovaly,” vysvětlil hradišťský radní. Mimo to vedení města hledá inspiraci i u jiných obcí. “Abychom věděli, s jakými problémy se potýkají pro změnu zase ony. Všechny tyto záležitosti si však žádají čas a nelze je učinit bez této analytické části. Nové stránky by měly sloužit bez větších zásahů alespoň dalších pět let a to v takové kvalitě, abychom se naopak stali vzorem pro jiná města,” dodal František Elfmark. Letos v červnu by se mohlo podle něj uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele nové prezentace města, ta by mohla začít plně fungovat do konce letošního roku. V souvislosti s jejím pořízením radnice počítá s náklady kolem 200 tisíc korun.

Předpokládaný harmonogram prací

Únor – Květen 2016 – zpracování marketingové analýzy
Květen 2016 – připravení VZ a její vypsání (termín pro zpracování nabídek 3-4 týdny)
Červen 2016 – vyhodnocení VZ
Červen – Listopad 2016 – realizace zakázky
Listopad 2016 – testovací provoz
Prosinec 2016 – spuštění

Náhled jedné z variant wireframe

screenshot 2016-05-02 14.05.15

Pohovka není komunální odpad, upozorňuje město

Je smutné pozorovat, jak někteří občané používají veřejná sběrná místa k odkládání všeho, co jim doma překáží. Město se snaží svým občanům vyjít v nakládání s odpadem co nejvíce vstříct. Ať už se to týká vzdělávání našich nejmenších v problematice třídění odpadu, pytlovaného svozu plastů, svozu bioodpadu či možnosti ukládání odpadu větších rozměrů ve sběrných dvorech zdarma. Bohužel i přesto někteří jedinci nakládají s odpadem neukázněně a vrhají tak špatné světlo nejen na všechny, kdo odpad pocitvě třídí, ale i na město, které se snaží být jim maximálně nápomocné. Proto i touto cestou ještě jednou připomínám; veškerý velkoobjemový odpad patří do sběrných dvorů. Přikládám i linky na oba sběrné dvory:

http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/hrates-a-s/provozovny-k-dispozici/66-hrates-as.shtml
http://www.sbernesurovinyuh.cz/cz/sberovy-dvur.html

Tisková zpráva:

Přes to, že se v porovnání s předešlými léty v Uherském Hradišti snížil počet černých skládek, menší skládky, většinou v blízkosti sběrných míst komunálního odpadu, trápí město dál. Někteří lidé, bez ohledu na ostatní, nechávají u kontejnerů odpad nejrůznějšího druhu a spoléhají na to, že po nich někdo jiný nepořádek uklidí. Město upozorňuje, že takový odpad patří do sběrných dvorů.

Stálým problémem místa kolem kontejnerových stání. Některá jsou pro nadměrné ukládání nepatřičného odpadu z domácností, po opravách, rekonstrukcích bytů apod. řešena opakovaně (ve Staré Tenici, na sídlišti Východ, v oblasti garáží na Průmyslové ulici a jinde).

„Někteří lidé operují tím, že si za odvoz odpadu platí, ať se tedy staráme.  Ale stará postel nebo televize není komunální odpad.  Nás naopak odvoz směsného odpadu, který patří do sběrného dvora, stojí každý rok kolem 150 tisíc korun navíc,“ vyložil radní města František Elfmark. Podle něj by se ta takové peníze dala postavit alespoň dvě další sběrná místa.

Díky vyššímu počtu kontejnerů na tříděný odpad a přidělení sběrných nádob na bioodpad do všech domácností, ale hlavně díky možnosti bezplatného uložení objemného odpadu, stavební suti apod. ve sběrných dvorech nebo ve středisku sběrných surovin je nyní situace s černými skládkami poněkud lepší, než před lety, přesto jsou ale místa, kde problémy přetrvávají.

Taková věc je řešena buď na základě oznámení od občanů, nebo od městské policie.  Ze strany městské policie hrozí pachateli (přestupku proti veřejnému pořádku §47, odst.1, písm. h, z.č.200/1990 Sb. – kdo neoprávněně založí  skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa) bloková pokuta do výše 1000Kč. Je nutné dodat, že k takovému řešení se přistupuje v případech, kdy nevzniklo poškození životního prostředí, pachatel odstraní odpad a místo uvede do původního stavu a jedná se o skládku malého rozsahu (jednotlivé kusy apod.)

„Snahou městské policie je přispět hlavně k prevenci a k dodržování obecně závazných vyhlášek města a případnou skládku již v zárodku za spolupráce s Odborem správy majetku města zlikvidovat. Nicméně bezohlednost některých lidí k životnímu prostředí a také k druhým lidem je až zarážející,“ vyjádřil se velitel městských strážníků Vlastimil Pauřík.

V Uherském Hradišti jsou dva sběrné dvory. Město není jejich vlastníkem, patří soukromým společnostem, které pro město smluvně zajišťují provoz. Konkrétně ve dvoře na ulici Průmyslové mohou bezplatně odevzdávat odpady nejen občané Uherského Hradiště, ale i občané z jiných obcí, s nimiž má vlastník/provozovatel uzavřenou smlouvu.