Advent v Uherském Hradišti 2016 – brožura k prolistování

Blíží se vánoční čas. Pokud chcete zjistit, co se bude Uherském Hradišti dít, stáhněte si nebo prolistujte brožuru viz níže. Vánoční strom i výzdoba města se rozzáří již v pátek 25. listopadu 2016. Zažijete pravou vánoční atmosféru před prvním adventním víkendem na Masarykově náměstí.

Od 16:30 hodin jsou na programu zábavné Andělské hrátky nejen pro děti s Jirkou Hadašem. Starosta města Uherské Hradiště v páteční podvečer rozsvítí vánoční strom a vánoční výzdobu v celém městě. Vánoční strom dostane v tu chvíli své jméno vybrané veřejností. Připraveno je i velkolepé překvapení. Masarykovo náměstí zaplní stánky s vánočním občerstvením, které si
budou moci lidé užívat až do konce prosince.

Brožura ke stažení
Brožura k prolistování

Návštěva centrální pobočky neziskové organizace ARNIKA v Praze

I když máme malou pobočku Arniky i přímo v Uherském Hradišti, tak jsem přesto v pondělí 21.11.2016 navštívil tuto neziskovou organizaci v její centrále v Praze. Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírají o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii. Více o Arnice na jejich www stránkách www.arnika.org

Arnika pracuje ve třech programech:

Debatovali jsme nad jejich programem, jakým způsobem oslovují širokou veřejnost, jaké aktuálně probíhají kampaně atd. Přivezl jsem i spoustu tiskovin, které se zabývají různými tématickými celky. Brožury a letáčky jsou k vyzvednutí i u mě v kanceláři. Během naší schůzky jsme probírali také jejich možné zapojení do ekologického festivalu Týká se to také tebe. Ve spolupráci s Klubem kultury jej letos město spolupořádá již po 42. Více info o festivalu najdete na webu www.tsttt.cz.Myslím si, že zapojení organizací zaměřující se na životní prostředí do programu festivalu bude přínosné. Účast mi přislíbili a dokonce jsme se např. dohodli, že by mohli přijet se speciální měřící technikou a proměřit kvalitu dětských hraček, které si veřejnost sama přinese k otestování.

Ekologický Festival Týká se to také tebe se uskuteční v roce 2017 v termínu 9. – 11. 6. 2017.

 

Získal jsem certifikát Digitální garáže o znalostech online marketingu

Certifikát Digitální garáže o znalostech online marketingu

Zvládl jsem všech 23 témat problematiky digitálního marketingu a i posbíral všechny potřebné odznaky k získání uznávaného certifikátu. Veškeré znalosti chci prohlubovat nejen na dalších přednáškách a seminářích, ale také na škole, kterou momentálně navštěvuju: Univerzita Tomáše Bati, fakulta multimediálních komunikací, obor Marketingové komunikace.

Dětské hřiště v Bastionu a aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť

Vážení čtenáři, i když v minulosti město Uh. Hradiště věnovalo dětským hřištím velké úsilí, tak si přesto myslím, že jejich současný stav není vyhovující jak po funkční stránce, tak po stránce estetické. Spousta hřišť byla a je dřevěných, prvky jsou již opotřebené, nevyhovují současných trendům a jejich údržba je nákladná. Na území města Uh. Hradiště se nachází celkem 54 dětských hřišť. Na mnoha z nich mně osobně chybí společenský prvek, na kterém by si mohlo hrát více dětí pohromadě, kde mohou společně sdílet radost ze hry, komunikovat a navazovat sociální kontakt se svými vrstevníky.

Proto jsme se rozhodli nechat vytvořit novou aktualizaci koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti, která jsou ve správě a údržbě Odboru správy majetku města, jejímž cílem je především zmapovat současný stav dětských hřišť a sportovišť, identifikovat potřeby obyvatel v jednotlivých částech města a následně stanovit postup při regeneraci stávajících hřišť. Současně tato koncepce navrhne, která hřiště budou v následujícím období postupně obnovována, rozšiřována o nové herní prvky, popř. která budou úplně zrušena. Předmětná koncepce by měla být vytvořena do konce roku 2016.

Vzhledem k tomu, že dětská hřiště jsou mojí prioritou, dohodli jsme se s kolegy na větší finanční podpoře na jejich revitalizaci a rozšíření.  Jako první v pořadí jsme se rozhodli kompletně přebudovat hřiště v městském parku Bastion. Další v řadě jsou naplánovány realizace hřišť např. v ulici Pod Lipkami v Sadech, v ulici Za Alejí ve Štěpnicích nebo na sídlišti Východ v Mařaticích.

Jelikož sám mám dvě malé děti předškolního věku, velmi často městská hřiště navštěvuji a vím, že na nich jsou nedostatky. Doufám, že občané tyto kroky ocení a pocítí tak zlepšení a zpříjemnění volného času stráveného s dětmi na území našeho města.

Co se děje s dětským hřištěm v Bastionu?

bastion1

Na základě nevyhovujícího stavu dřevěných herních prvků nacházejících se na dětském hřišti v městském parku Bastion přistoupilo město Uherské Hradiště v červenci tohoto roku k vyhlášení VZMR na realizaci nového dětského hřiště. Některé stávající prvky již musely být z důvodu nebezpečnosti odstraněny a zbylé herní prvky nejsou pro hraní dětí dostačující, neboť je předmětné dětské hřiště využívané jak návštěvníky městského parku, tak i dětmi z přilehlé Základní školy UNESCO. Realizace dětského hřiště by měla proběhnout do konce měsíce září 2016 a na hřišti budou instalovány nové, především kovové prvky, a to sestava s nerezovými skluzavkami, lanovým mostem, šplhací rampou, řetězovou dvouhoupačkou a šplhací sítí v rámu, dále šplhací sestava pro starší děti, vahadlová houpačka, kolotoč, pro menší děti prolézací tunel či dvě pružinové houpačky. Zachováno bude pouze stávající pískoviště, které bude popř. zrekonstruováno.

Mějte hezké nadcházející podzimní dny.