Ukliďme svět, ukliďme česko!

Duben je měsíc zasvěcený ekologii, vzdělávacím kampaním a letos se již potřetí bude konat celorepubliková akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Díky Informačnímu centru pro mládež se v Uherském Hradišti letos už podruhé v sobotu 16. dubna zapojí dobrovolníci, školy i organizace, kterým na svém okolí a životním prostředí opravdu záleží. Všem, kteří se akce zúčastní již nyní velmi děkuji a této podpory si velmi vážím.

Akce je v Uherském Hradišti rozdělena do tří rovin.

„První rovina jsou samozřejmě školy, se kterými Informační centrum pro mládež úzce spolupracuje během celého roku, okolí školy je chápáno i jako vizitka žáků. Je čistě na úvaze jakékoli hradišťské školy, zda se se svými žáky zapojí a širší okolí své školy uklidí, přesto nelze pominout, že právě výchova a vzdělávaní už v nejútlejším věku k šetrnému a ekologickému způsobu života je nejvíce efektivní.“ Školy se stále mohou přihlašovat na e-mailu icm@icmuh.cz do 4. dubna.

„Druhá rovina je široká veřejnost, kdy bude v sobotu 16. dubna uklízena a čištěna Výšina sv. Metoděje a nejbližší okolí. Sraz bude v 8 hod v prostorách bývalého židovského hřbitova, pytle a sběrný kontejner bude zajištěn díky úzké spolupráci s Městem Uherské Hradiště,“  dodává radní František Elfmark. „Dobrovolníci by si měli vzít hlavně vhodné oblečení a pracovní rukavice a samozřejmě dobrou náladu“ upozorňuje radní za životní prostředí, který se již druhým rokem bude akce také účastnit. Koordinace na místě bude prováděna díky spolupráci s MS Korábek Mařatice-Sady-Vésky.

Poslední rovina oslovuje především majitele bezpočetných krabic na půdách a ve sklepech, kterých se lidé často zbavují jako „harampádí“. Je totiž spousta předmětů, které by mohly obohatit sbírky Slováckého muzea či expozice Parku Rochus a zajistit tak budoucím generacím další doklady běžného života místních obyvatel. Akcí „Od lžičky po kredenc“ vyhlašuje ICM ve spolupráci s uvedenými organizacemi, Městem Uherské Hradiště a Slováckou tržnicí sběr předmětů, vybavení domácnosti a nábytek do roku 1950, např. stoly, židle, kredence, otomany, štokrlata, obrazy, kuchyňské nádobí a náčiní, bytový textil, drobné zemědělské a vinařské nářadí. Vše je možné nosit během soboty 16. dubna 2016 8.00 – 12.00 hod (případně od 19. – 22. 4.) ke Slovácké tržnici. Předměty a vybavení přeberou etnografové či obsluha prodejního stánku Tradiční výrobek Slovácka oproti darovací smlouvě. Pořadatel si vyhrazuje předmět odmítnout.

Podpořte třídění odpadu v našem krásném městě.

Poplatek za svoz odpadu zaplatíte i v místních částech

Platby za odpady je možné uhradit v hotovosti buď na pokladně Městského úřadu nebo přímo v městských částech Uherského Hradiště. Zaměstnanci Městského úřadu Uherské Hradiště za obyvateli přijedou v níže uvedených termínech.

 

městská částdatummístočas
SADY18.04.Místní kulturní zařízení9-12 hod
20.04.Místní kulturní zařízení9-12 hod
MAŘATICE26.04.Místní knihovna9-12 hod
28.04.Místní knihovna9-12 hod
VÉSKY02.05.Místní kulturní zařízení9-12 hod
04.05.Místní kulturní zařízení9-12 hod
JAROŠOV10.05.Místní knihovna9-12 hod
12.05.Místní knihovna9-12 hod
MÍKOVICE16.05.Místní kulturní zařízení9-12 hod
18.05.Místní kulturní zařízení9-12 hod

 

Výše poplatku za odpad se nemění, zůstává stejná, tj. 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku za odpad je 31. května 2016. Nárok na osvobození, úlevu (např. studenti, osoby dlouhodobě žijící v zahraničí) lze uplatnit pouze do 31. května každého roku na ekonomickém odboru.

  • osvobozeny jsou děti do dovršení 1. roku věku
  • úleva ve výši 250,00 Kč se poskytuje poplatníkům do dovršení 18. roku věku

Poplatek za odpad platí též fyzická osoba, která má na území města Uherské Hradiště stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500,00 Kč (vlastník je povinen se přihlásit).

Nový plot podél Smetanových sadů

Zničený plot podél Smetanových sadů byl nahrazen novou výplní. Bylo doplněno mnoho chybějících polí pletiva a obnoveny pokřivené sloupky. Celý plot byl znovu natřen.  Nejdená se o investici velkého rozsahu, ale i takové realtivně menší úpravy významně zlepší pohledový dojem z parku Smetanovy sady. Celková oprava vyšla město na 78.000 Kč a provedla ji firma Hrates. Jsem za tuto opravu velmi rád. V budoucnosti je ještě v plánu podél plotu vysadit keře a ještě i touto zelenou stěnou park odhlučnit a pobyt v něm občanům více zpříjemnit.

 

Nová tvář městské tržnice u vlakového nádraží v Uherském Hradišti

Znovuobnovená tradice pořádání selských trhů v centru města se v průběhu tří let nesetkala s očekávaným zájmem, a proto bylo jejich pořádání ukončeno. Město však bude finanční prostředky, které do trhů vkládalo, investovat do oprav a údržby městské tržnice Na Stavidle, která má dlouholetou tradici a kam jsou lidé zvyklí chodit nakupovat i prodávat. Právě pro ně však bylo třeba učinit z tržnice příjemnější a komfortnější prostor k setkávání i k drobnému prodeji. Svolal jsem tedy jednání s panem Klímou z firmy Hrates, která je nájemcem tržnice, a dohodli jsme se, že Hrates společně s městem začne provádět potřebné opravy, aby se vše stihlo do prvního trhu v měsíci dubnu.

Jaké práce na opravě tržnice již byly provedeny nebo jsou na nejbližší období naplánovány?

Provádí se celonátěr všech kovových prvků
Oprava reklamní tabule a tržního řádu
Řešení přípojky NN vč. zásuvek, rozvody pro napojení vystavovatelů
Úprava elektro rozvaděče
Nátěr reklamních ploch
Oprava svodů (rýny apod.)
Očištění střechy
Oprava sociálních zařízení apod.

Věřím, že všechny tyto kroky budou přínosné nejen pro návštěvníky tržiště ale i pro vystavovatele. Věřím, že opravy tržnice neskončí u výše jmenovaných a uvědomuji si, že stále je co zlepšovat a budovat.