Děti si v Uherském Hradišti užijí prázdniny na dalších dvou nových hřištích

Na dvou místech v našem malebném městě se děti dočkaly nových a moderních dětských hřišť (DH). Nové hrací prvky najdete na hřišti v ulici Na Splávku v centru města a ve Štěpnicích poblíž bytového domu č. p. 1095. Stav dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti mapuje Aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť, schválená zastupitelstvem města v roce 2016.

Dětská hřiště jsou pro mne jednou z priorit, a proto jsem se snažil dostat do koncepce dětských hřišť sociální prvky, které na mnoha hřištích v Uherském Hradišti chyběly. Nyní jej najdete např. jak na hřišti v Bastionu, Pod Lipkami v Sadech, v Míkovicích tak právě i na DH Na Splávku.

Hřiště ve Štěpnicích přináší zajímavost a jistě i překvapení pro děti – novinkou v Uherském Hradišti je totiž multifunkční plocha, na které děti mohou díky množství prvků uplatnit své nápady a kreativitu a při tom rozvíjet svou pohybovou motoriku. Své další využití najde plocha plná značek a drah rovněž pří jízdě dětí na tříkolkách, koloběžkách či kolech. Povrch je tvořen litou pryží, takže je uživatelsky vysoce přívětivý a zároveň odolný. Na místo přibudou ještě lavičky a odpadkový koš, které stejně jako dětské prvky jsou nedílnou součástí.

Dětské hřiště Na Splávku byste v těchto dnech již nepoznali. Na tomto místě vzniklo funkční, moderní a zároveň pěkné místo pro děti ze samotného centra města. Proměnnou prošla zpevněná plocha, nově zde najdete houpačky, kolotoč a pískoviště. Dominantou tohoto DH je hrad. Ten se hned od uvedení do provozu stal jedním z vůbec nejvíc využívaných herních prvků v Uherském Hradišti, což jen dokazuje, že sociální prvky mají smysl.

Obě hřiště realizovala firma GARTENSTA PLUS s.r.o. / DH Na Splávku stálo 1 213 403,47 bez DPH a DH Štěpnická 1095 stálo 469 675,39 bez DPH. Začátek modernizace DH Štěpnická byl 18. 6. 2018 a skončila 4. 7. 2018 a DH Na Splávku pak byla ukončena a protokolárně předána 11. 7. 2018.

Snad se obě hřiště líbí a stanou se centrem setkávání a také místem odpočinku. Hezké léto.

 

Nová linka MHD pojede k vlakovému nádraží

Koncem července uvolňuje dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. do provozu dva nové autobusy, tentokrát vozidla na čistě elektrický pohon. Zásadní změnou pro cestující veřejnost bude hlavně zřízení nové autobusové linky MHD pod číslem 8, která povede kolem vlakového nádraží.

Tato linka bude začínat na sídlišti Východ na zastávce Rudy Kubíčka, pokračovat přes Derflanskou, ZŠ Větrná a Mařatice Horní konec na hřbitov a odtud po trase linky č. 5 na autobusové nádraží. Odtud bude nová linka vedena směrem na Starou Tenici na zastávku Svatojiřské nábřeží a dále na novou zastávku Uherské Hradiště, železniční stanice. Tato zastávka bude v prozatímním provozu na ploše před výpravní budovou ČD, ale od září by měly být zprovozněny původní zastávky na ulicích Na Stavidle a Kollárova. Autobus bude pokračovat směrem k nemocnici na sídliště Štěpnice, kde obslouží všechny zastávky na trase. Stejnou trasou se bude autobus vracet na autobusové nádraží a odtud po trase linky č. 3 na sídliště Východ. Celková délka této okružní linky bude 17 km a dnešní spojení sídliště Východ s centrem Uherského Hradiště a dále na sídliště Štěpnice tak bude posíleno 14 spoji denně. Nádraží ČD v Uherském Hradišti nebylo do této doby obslouženo MHD, což byl jeden z nejpalčivějších nedostatků MHD.

Nová vozidla na elektrický pohon jsou vybavena klimatizací celého prostoru pro cestující, informačními cedulemi, systémem pro informaci nevidomých cestujících a díky nízkopodlažnosti umožňují
jednoduchý nástup imobilním občanům nebo cestujícím s kočárky. Autobusy jsou výrazně tišší, a to nejen pro přepravované cestující, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu. Vzhledem k pohonu výhradně na elektřinu z trakčních baterií jsou samozřejmě zcela bezemisní. Energie na jedno nabití postačí na ujetí asi 150 km, což je přibližně denní výkon, na který je postaven jízdní řád těchto vozidel. Jedná se o první taková vozidla nasazená do pravidelného provozu ve Zlínském kraji.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/nova-linka-mhd-pojede-k-vlakovemu-nadrazi

Město dokončilo druhou etapu revitalizace zeleně ve Štěpnicích

Cílem projektu bylo řešení nutných opatření a doplnění části kosterních dřevin a taktéž zlepšení biodiverzity dané lokality. Díky výsadbě mladých dřevin dojde k dlouhodobé stabilizaci části území, posílí se ekologická stabilita, zvýší se pestrost porostů a tím i prostor pro posílení biodiverzity tohoto území. Projekt navázal na zpracované Hodnocení stavu stromů (2015) a Urbanisticko-architektonickou studii sídliště Štěpnice (2016), které sloužily jako podklad k realizaci projektu.

Káceno bylo celkem 136 stromů, z toho 31 na povolení (obvod větší než 80 cm), vysazeno bylo 64 nových stromů a 1508 keřů. Na části ponechávaných dřevin byla navržena různá pěstební opatření, ať už bezpečnostní, výchovný či zdravotní řez. Nové výsadby doplní stávající aleje, které lemují páteřní komunikaci v území, a zčásti prostory vnitrobloků.

Součástí projektu bylo i založení nového trávníku, především na plochách poškozených při kácení dřevin, a to o celkové ploše 2,1 ha.

Projekt pod názvem „Revitalizace zeleně sídliště Štěpnice – 2. etapa“ byl schválen ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj – v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Realizace projektu proběhla v termínu  8.2.2018 až 30.6.2018. Zhotovitelem díla byla firma FLORSTYL s.r.o. Kunovice, s celkovou vysoutěženou cenou 2 295 tis. Kč vč. DPH. Přitom 60 % ze způsobilých nákladů pokryla dotace z OPŽP.

Druhá etapa tak úspěšně navázala na první etapu, která proběhla v roce 2017 a která byla rovněž podpořena v rámci OPŽP.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/zelen-stepnice-druha-etapa

V obci Košíky se otevřelo nové komunitní centrum

V sobotu 14. 7. 2018 jsem s radostí byl u otevření nového komunitního centra Košíky č.p. 117. Společně se starostou obce Jaroslavem Šlechtou, europoslancem Stanislavem Polčákem, starostou Nové Bošáci Jánom Žuchou a místní knihovnicí a patronkou projektu Kateřinou Ondrovou, jsme slavnostně toto otevření posvětili hromadným přestřižením stuhy. Centrum se otevíralo v rámci oslav 100 let vzniku Československé republiky a 25 let vzniku samostatné České republiky. Na celé akci, které se účastnilo přes 200 lidí, obstarala hudební doprovod cimbálová muzika Pozdní sběr a HS Rytmus Nová Bošáca. Děkuji panu starostovi za pozvání a musím říct, že přestavba starého domu na komunitní centrum je pro mě výzvou a inspirací. Předně mě nadchla dílna a také stará pec na pečení chleba.

Co vše v komunitním centru č.p.117 najdete:
http://117.oukosiky.cz

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb (sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutickou dílnu, oblastní poradnu), které zajišťuje oblastní Charita. Najdete zde spoustu rekreačních aktivit, kulturních a vzdělávacích aktivit v obci Košíky a v jeho blízkém okolí tak, aby byly poskytovány služby a aktivity pro maximální možný počet klientů a návštěvníků prostřednictvím vzniku Komunitního centra Košíky.

Knihovna

Knihovna je rozdělena na dvě samostatná oddělení – v přízemí se nachází bezbariérový prostor knihovny pro dospělé, s neustále aktualizovaným fondem, a útulným prostorem pro menší besedy a aktivity. V patře je situována knihovna pro dětské čtenáře, která nabízí bohatý fond pohádkových knížek, příběhů, encyklopedií i povinné literatury.

Muzeum

Muzeum obce Košíky shromažďuje fragmenty osobitého života této lánové vsi založené hrabětem Janem z Rottálu. Muzeum zejména v části „pekárna“ nabízí předvedení tradičního pečení a vaření z kvásku – kyselo, osúchy, chleba (buď formou kurzu, nebo objednané exkurze, termíny jsou k dispozici v odkazu kalendář akcí a rezervace, pokud vám termín nevyhovuje kontaktujte nás, zkusíme vybrat termín individuální). Pokud chcete a můžete, darujte muzeu všechny možné historické předměty z každodenního života, např. kuchyňské, zemědělské a zahradnické náčiní, dílenské nářadí, kroje a jeho součásti, textílie, obrázky, dokumenty, fotografie, poličky, staré hračky…

Učebna neformálního vzdělávání

Provoz učebny neformálního vzdělávání bude pro pravidelné aktivity zahájen v měsíci září. Bude nabízet kurz 3D modelování a tisku na 3D tiskárně, dále pravidelné aktivity pro děti v oboru řemeslných technik a kurzů. Nepravidelně budou do programu zařazeny workshopy a kurzy z různých oborů pro různé cílové skupiny. Sledujte náš kalendář akcí a rezervujte si místa v kurzech a workshopech.

Dětský klub a příměstské tábory Košíky

Projekt se zaměřuje na oblast sladění rodinného a pracovního života, a to v kontextu zajištění péče o malé děti navštěvující I. stupeň základní školy v čase, kdy existuje nesoulad mezi časovou dostupností péče rodičů, případně pečujících osob, a dostupnosti služeb péče o tyto děti. Tento problém je v projektu řešen prostřednictvím vzniku dětského klubu a příměstských táborů, které doplní současnou nabídku služeb péče o malé děti v souladu s potřebami rodičů či pečujících osob.

Dětský klub je otevřen každý den školního vyučování od 15:00 hodin do 18:00 hodin.

Program Dětského klubu a pečující osoby:

PondělíHana Flašarovávaříme a pečeme
ÚterýHana Flašarovásportovní hry
StředaEva Kučerovárukodělné činnosti
ČtvrtekPetra Surovcovázahrada, ekologie
PátekPetra Surovcovákreativity

 

Mateřskou školu v městské části Sady čeká zásadní rekonstrukce

Obnovený vzhled a zbrusu novou přístavbu dostane mateřská škola v Sadech. Akce, při které město Uherské Hradiště školku zásadním způsobem zrekonstruuje, si vyžádá náklady skoro 14 milionů korun. Stavební práce začnou 23. července a potrvají až do konce února příštího roku. Na hlavní budově mateřské školy bude obnovena celá fasáda, školka dostane také zbrusu nová okna i vstupních dveře. Důležitým prvkem rekonstrukce se stane odstranění vlhkosti zdiva injektáží s ošetřením vnitřního i vnějšího líce zdiva. Zároveň bude zrekonstruováno a rozšířeno hygienické zařízení, výměny se dočká vnitřní kanalizace, elektroinstalace, ústřední topení, plynoinstalace i vodoinstalace.

U budovy mateřské školy jsou v současné době přístavby, které budou odstraněny a nahradí je zcela nová přístavba, jež pro mateřskou školu zajistí technické zázemí  včetně nové venkovní učebny a bezbariérového přístupu do hlavní budovy. Stavba bude dvoupodlažní s ustupujícím druhým podlažím a obě budovy budou spolu provozně propojeny. 

Protože půjde o stavbu trvající 220 dnů, bude provoz školy zřízen v náhradních prostorách a bude fungovat v místním Městském kulturním zařízení.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/materskou-skolu-v-mestske-casti-sady-ceka-zasadni

Rekonstrukce MŠ a ZŠ Šafaříkova

Město Uherské Hradiště dokončilo rozsáhlou rekonstrukci objektu speciální mateřské a základní školy na Šafaříkově ulici.

Základní škola a mateřská škola speciální Uherské Hradiště je jedinou institucí svého druhu, která zabezpečuje komplexní vzdělávací a výchovnou péči o žáky s různými druhy handicapu od 3 do 26 let věku v uherskohradišťském regionu. Činnosti a zaměření této školy jsou velmi specifické, vyžadují individuální přístup učitelů a vhodné prostorové podmínky pro výuku. Hlavní budova školy se nachází v objektu sídlící na ul. Šafaříkova 961, který byl ve špatném technickém stavu a nebyl vhodně přizpůsoben potřebám handicapovaných žáků. Od svého postavení v 60. letech minulého století neprošla budova rekonstrukcí a její provoz byl doposud energeticky velmi náročný. Budova navíc nebyla plně bezbariérová, jednotlivé učebny neprůchozí, hygienické zázemí nedostatečné.

Rekonstrukce si vyžádala dispoziční změny učeben, kabinetů, šaten, WC a sprch a v neposlední řadě výměnu oken, zateplení fasády a opravu střechy.

Náklady rekonstrukce dosáhly výše 21,2 mil. Kč vč. DPH, téměř polovinu nákladů pokryla dotace ze Zlínského kraje (který je zároveň zřizovatelem školy), a sice ve výši 10,0 mil. Kč. Akce trvala skoro rok, stavební práce začaly v červenci 2017 a skončeny byly v květnu 2018.

Mimo rámec projektu rovněž došlo k rekonstrukci dvorního objektu v rámci areálu, tzv. Domečku. Jeho rekonstrukce si vyžádala 4,8 mil. Kč vč. DPH a trvala od října 2017 do května 2018.

Předmětem této zakázky byly stavební úpravy spočívající v zateplení střechy a fasády, výměně otvorových výplní a dále v dispozičních úpravách objektu, v instalaci nového výtahu, přístavbě chodby, v rekonstrukci systému vytápění a vzduchotechnických zařízení. V rámci venkovních úprav došlo k rekonstrukci chodníků a k sadovým úpravám.

Zhotovitelem všech výše uvedených prací byla společnost STAMOS Uherské Hradiště.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/rekonstrukce-ms-a-zs-safarikova