Radost: Uherské Hradiště třídilo elektrozařízení nejlépe v kraji

Občané města Uherské Hradiště si mohou pogratulovat k dalšímu prvenství ve třídění odpadů, tentokrát vysloužilého elektrozařízení. Za vytřídění takřka 200 tun elektroodpadu v loňském roce město přivezlo ve středu 9. prosince prvenství a odměnu 20 tisíc korun z předávání ocenění ve třídění vysloužilých elektrozařízení pro města a obce Zlínského kraje. Soutěže jsou již tradiční součástí popularizačních aktivit na podporu třídění odpadů a předcházení jejich vzniku a jsou společnou aktivitou kraje a kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN.

Uherské Hradiště bylo bezkonkurenční v soutěži kolektivního systému ELEKTROWIN „O Elektrooskara“. V kategorii měst nad 10.000 obyvatel byla městu za sběr vysloužilých elektrospotřebičů a největší meziroční procentní nárůst udělena odměna 20 tisíc korun.

Při meziročním srovnání let 2019 a 2020 se jednalo o nárůst neuvěřitelných 67 procent, což byl bezkonkurenčně největší nárůst mezi městy naší kategorie.

Uherské Hradiště patří v množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji ke špičce už řadu let a podíl vytříděného odpadu se v Uherském Hradišti v posledních letech stále zvyšuje. Letos město vyhrálo již po šesté soutěž „O keramickou popelnici“ a připsalo si také úspěch v celostátní soutěži obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“, když se ve své kategorii umístilo mezi městy a obcemi z celé republiky na třetím místě. Za kvalitní nakládání s odpady dostalo město letos také oficiální osvědčení o úspoře emisí za loňský rok.

Děkuju všem že třídíte. Děláme to dobře!

Již více než 250 tisíc českých občanů žádá poslaneckou sněmovnu o zavedení centralizovaného systému vratných záloh na PET lahve a plechovky v České republice.

Zavedení zálohového systému by bylo krokem k nastartování oběhové hospodářství s PET materiálem a recyklace „z lahve do lahve“. Díky tomu by se do oběhu dostávalo mnohem méně nového PET materiálu. Zálohy by také vedly k zásadnímu omezení pohozených nápojových obalů v přírodě či podél cest, říká zástupce petentů z iniciativy Zálohujme.cz

Petice apeluje na změnu zákona č. 477/2001 Sb. (zákon o obalech a o změně některých zákonů)., který nedostatečně reflektuje potřebu zavedení systému vratných záloh na plastové a hliníkové nápojové obaly od balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů. 

Tato problematika se mě velice dotýká, neboť jsem i já tuto iniciativu podpořil. Pokud obhájím svůj mandát ve Sněmovně, rád bych se tématu zálohování dále věnoval. Sám jsem v loňském roce podával pozměňovací návrh k novele zákona o obalech, který měl zálohování umožnit na dobrovolné bázi. Návrh myslel i na to, aby například nedocházelo k diskriminaci malých prodejen, což je jedna z často zaznívajících obav. Bohužel tento můj návrh, který měl být jakýmsi testem, umožňujícím zhodnotit, zda o tuto možnost bude zájem, a mohlo z něj vyplynout, jestli je potřeba zavést zálohy povinně a jakou formou, nebyl přijat.

V příští Sněmovně se bude řešit implementace evropské směrnice o jednorázových plastech, jejíž součástí je i povinný obsah recyklátu v nápojových lahvích. Jednou z cest, které se pro splnění tohoto cíle nabízí, je právě zálohování.

V žilách mi proudí slovácká krev!

Abyste se neztratili ve změti rozhovorů o mé osobě, dovolím si přiložit jeden, který o mně vypovídá něco bližšího komplexně. Přečtete si nejen o tom, jak jsem se dostal k politice, ale také o mé rodině, zálibách nebo také o tom, jestli mě práce ve sněmovně za ty čtyři roky změnila či nezměnila.

Řekni nám prosím něco o sobě! 

Jsem otec dvou dětí. Patriot regionu Slovácka (Uherské Hradiště a okolí). Politiku dělám zodpovědně, nepolitikařím, snažím se jít vždy přímou cestou k jádru věci, k čemuž používám obyčejný selský rozum. Veřejně se angažuji již dlouho prostřednictvím spolku Přátelé zpětné vazby z.s. na podporu amatérských hudebních skupin a dalších umělců jako například fotografů apod. Mimo politické aktivity správcuji jednu z největších bazarových skupin v regionu “Uháčko”. Snažím se, aby věci, které již někdo nepotřebuje, získaly další možnost využití. Propaguji recyklaci a renovace věcí. Miluji životní prostředí a procházky v lese, v přírodě obecně. Proto se tomuto tématu věnuji i politicky. Jsem vášnivý kutil a chalupář. Na chalupě se snažím realizovat vše, co k tomu patří, od výsadby a údržby ovocných stromů, drobného zemědělství až po opravy a rozvoj samotné chalupy. Sám dělám i renovace věcí, od starého křesla přes jízdní kola až třeba po klasický budík :). Kromě toho všeho ještě dlouhodobě podnikám v oblasti webdesignu a potisku reklamních předmětů, převážně plechových a keramických hrnků. Jelikož jsem studoval IT technologie a především IT v optických sítích, jsem v online prostředí jako ryba ve vodě. Nicméně pokud můžu, raději trávím čas venku na čerstvém vzduchu. 

 

Co tě přivedlo k angažování se ve veřejném prostoru? 

Tak asi jako mnoho dalších lidí, neaktivita politiků, jejich neschopnost věci jednoduše a efektivně řešit. Vidím dnes a denně spousty problémů, které je třeba efektivně uchopit a já měl pocit, že je nikdo nechce nebo nemá zájem řešit. Začínal jsem jako komunální politik, a v komunální politice jsou výsledky mého snažení vidět nejvíce. V komunální sféře se dá mnoho věcí vyřešit poměrně rychle a pomoci tak od problémů občanům, kteří jsou třeba na stejné vlně jako já.

 

Proč jsi spojil síly zrovna s Piráty? 

Byl jsem dlouhodobým voličem Pirátů, v podstatě od jejich vzniku. Má politická kariéra začínala místním politickým hnutím, kde jsem se snažil protlačovat stejné principy jako mají Piráti. Vzhledem k tomu, že toto hnutí bohužel nebylo schopné tyto principy prosazovat v míře, ve které jsem doufal, tak jsem z něho stejně jako mnoho dalších vystoupil. Poté jsem byl dlouho bez politické příslušnosti. Po bližším seznámení se s lidmi od Pirátů v rámci sněmovní práce jsem zjistil, že komunita lidí, která je u Pirátů, mi vyhovuje a máme mnoho společných názorů a myšlenek. Stál jsem u zrodu místního sdružení Uherské Hradiště a jsem jeden z jeho zakladatelů. Proto jsem se posléze stal také regulérním členem, abych i já mohl prosadit co nejvíce pirátských myšlenek, o kterých si myslím, že jsou ideově správné. V politice chybí lidskost a pokora, které jsou Pirátům vlastní. To je gró všeho.

 

 

Na co jsi nejvíc pyšný? Co se ti povedlo? Nejen v politice, ale i v životě. 

V životě jsem nejvíc pyšný na své dvě děti, které mě dobíjí energií a také mé rodinné zázemí. Společnými silami se nám s manželkou i za pomoci přátel podařilo ze staré šedivé chalupy vytvořit místo, které nám dělá radost. Je to taková oáza klidu a pohody, kam se vracíme rádi a často dobíjet “baterky”. Manuální činnost mi není cizí, rád opravuji, renovuji staré věci. Miluji to! V politice jsem pyšný na spoustu věcí. Například v komunální politice se mi podařilo zaktivovat občany k větší komunikaci směrem k politikům, zasadil jsem se o větší transparentnost projektů, rozšíření dětských hřišť a jejich pravidelné opravy. V rámci osvěty třídění odpadů jsem hrdý na to, že i malé děti mají povědomí o třídění a jsem rád, že tomu moje návštěvy v mateřských školách mohly být nápomocny. V rámci sněmovny se taktéž věnuji životnímu prostředí, převážně oběhovému hospodářství, kde se také mnohé podařilo, např. zavést efektivnější třídění v rámci sněmovních objektů nebo zákaz jednorázových plastů ve sněmovních restauracích apod. Snažím se také předávat zkušenosti dalším novým a nadějným politikům.

 

Jaké jsou tvé nejkrásnější či nejzajímavější vzpomínky? 

Určitě nejkrásnější moment v životě bylo narození potomků, kteří člověku vlijí krev do žil. Není to klišé, ale dar. Vzhledem k tomu, že žiji velmi aktivní život, tak nejkrásnějších a nezajímavějších vzpomínek mám mraky. Mezi hezké vzpomínky můžu uvést mé první bubnování s kapelou před lidmi za pivo a klobásu, nebo třeba první pohled na zarostlou chalupu plnou kopřiv a šedi s vědomím, že to je to pravé místo naší seberealizace.

 

Čeho bys ve veřejném životě či životě chtěl dosáhnout? 

Ve veřejném životě bych chtěl, aby problematika životního prostředí byla zakotvena v lidských srdcích tak, aby se stala neodmyslitelnou a přirozenou součástí jejich životů. Zde bych použil mé životní motto: “Když se postaráme o přírodu, ona se postará o nás”. V osobním životě jsem již zasadil několik stromů, zplodil dvě děti a postavil dům. Proto je můj život nyní zcela naplněn a jediné, co je potřeba a je základem všeho, tak je pevné zdraví . A jak se u nás na Slovácku říká: Kdo špek jí a slivovicu pije, teho ani pantokem nezabije.” 🙂

 

Jak tě změnily ty čtyři roky ve Sněmovně? 

Kromě pár vrásek na čele a několika tisíc šedivých vlasů si myslím, že mě povahově ani nijak jinak tato práce nezměnila. Každou práci vykonávám stejně zodpovědně a beru ji jako každodenní výzvu. Stále se snažím žít skromně, což znamená, že nemám hlavu v oblacích a jsem pořád při zemi. Stále se učím. 


V žilách mi proudí slovácká krev! Jsou tři věci, které ve svém životě nadevše miluji – rodinu, Slovácko a přírodu. Jako poslanec se věnuji zejména životnímu prostředí, možná že i proto, že jsem vášnivý chalupář, turista a kutil. Zkrátka mám rád procházky na čerstvém vzduchu. Snažím se o to, aby ochrana životního prostředí byla zakotvena v lidských srdcích a stala se neodmyslitelnou a přirozenou součástí jejich životů.

Snažím se o vzdělávání a osvětu informováním veřejnosti o významu třídění a recyklace odpadu, a to už u dětí v mateřských školách. Po nečekaném zvolení do Poslanecké sněmovny jsem se začal věnovat třídění a minimalizaci odpadu mnohem více, konkrétně se zabývám hlavně oběhovým hospodářstvím a recyklací. (www.obehovehospodarstvi.eu/)

Do politiky mě přivedla neschopnost politiků řešit věci jednoduše, efektivně a selským rozumem. Dnes a denně vidím spoustu problémů, které nemá nikdo zájem řešit a jenom se odsunují. Katastrofa, která se udála na řece Bečvě je jedním z příkladů. Mě osobně však tato tragická událost, která otrávila řeku a zničila ji na několik let, přiměla k vytvoření iniciativy zazivoubecvu.cz. Ta má za cíl vytvořit takové ochranné mechanismy, díky kterým by se podobné havárie už nikdy v budoucnu neměly opakovat.

Svou práci beru jako každodenní výzvu a službu občanům. Společně s Piráty přistupujeme ke všemu s pokorou a touhou věci měnit. Já věřím, že až se nám podaří vrátit do politiky lidskost, slušnost, transparentnost a zdravý rozum, budeme mít vyhráno.

Neztraťte se ve světě předvolebních hesel a slibů – Volební průvodce

Neztraťte se ve světě předvolebních hesel a slibů. Volební průvodce vám ukáže cestu ke stranám a kandidátům, kteří to myslí vážně s bojem proti korupci a dobrou správou státu.

Před letošními volbami do Poslanecké sněmovny přináší Rekonstrukce státu Volebního průvodce, který doplňuje individuální hodnocení politiků o hodnocení politických stran a jejich volebních programů. Všem kandidátům je vedle toho nabídnuta možnost vyjádřit veřejně podporu opatřením sestaveným experty či se přihlásit k jejich aktivnímu prosazování.

Nad rámec hodnocení témat Rekonstrukce státu nabízí Volební průvodce také hodnocení v dalších vybraných oblastech (exekuce, svoboda projevu, nezávislá média, vzdělávání, udržitelné zemědělství a zelená transformace ekonomiky). Tyto dílčí hodnocení připravily organizace, které se uvedenými tématy dlouhodobě zabývají.

Volební průvodce se věnuje jen vymezeným tématům a hodnocení Rekonstrukce státu pouze tématům z oblasti dobré správy státu, proto není komplexní zprávou o činnosti stran. Výběr konkrétních opatření, která jsou hodnocena, plyne ze závěrů expertů a je v tomto směru subjektivní. Samotné hodnocení je však postaveno na datech a jasných kritériích, a je tak objektivní zprávou o přístupu jednotlivých stran k vybraným opatřením.

https://www.volebnipruvodce.cz/kandidati/frantisek-elfmark

Hodnocení má sloužit veřejnosti jako užitečný zdroj informací o krocích politiků a stran ve sledovaných oblastech, který může společně s dalšími zdroji napomoci v informovaném rozhodování voličů. Zejména kvůli omezenému rozsahu témat se však nejedná o návod, koho volit.

Při tvorbě hodnocení programů a aktivit kandidujících subjektů se řídíme touto metodikou.

Představujeme kandidáty do Poslanecké sněmovny, kteří byli osloveni s nabídkou vyjádření postojů k vybraným opatřením na podporu odpovědného a transparentního vládnutí. Mezi nimi jsou i současní poslanci, jejichž individuální hodnocení z hlediska prosazování protikorupčních opatření z agendy Rekonstrukce státu, najdete na jejich profilu zde na stránkách. Podrobný přehled hodnocení všech poslanců a senátorů naleznete na webových stránkách Rekonstrukce státu.

Středoškoláci z gymnázia v Brně-Bystrci se snaží přinést politiku jednoduše a srozumitelně široké veřejnosti

Já jim moc děkuji za oslovení a moje odpovědi najdete https://www.nazorypolitiku.cz/new/pol/171

Info z webu:
Během loňských senátních voleb jsme přinesli názory kandidátů do horní komory Parlamentu, na které se podívaly desetitisíce návštěvníků našeho webu, za což všem moc děkujeme! Zároveň o nás vyšly články na webech iDnesu a Respektu a sdílela nás celá řada osobností veřejného života. V tom, co jsme loni započali, pokračujeme i letos před volbami do Poslanecké sněmovny.

Chceme tak působit jako stránka, z které si volič utvoří komplexní představu o kandidujících stranách i samotných politicích, a tím si snadněji rozmyslí, koho bude volit.

I když nám je jenom 17 a 18 let, chceme přispět k politické diskusi u nás. Nechceme, aby se voliči rozhodovali ve víru emocí a podle sloganů na billboardech, ale dle reálných názorů politiků a hodnot, za kterými stojí.

K tomu ale potřebujeme i Vaši pomoc. Budeme moc rádi, když naši práci oceníte tím, že ukážete náš web kamarádům a rodině a pomůžete jim tak s jejich rozhodováním v následujících volbách. Společně můžeme politiku udělat srozumitelnou a věcnou. Díky za to!

Za NázoryPolitiků.cz
Vojtěch Hlavenka a Max Onderka

 

Kritika za zpackané vyšetřování havárií na Bečvě stekla po ministru Brabcovi jak po teflonu, MŽP nápravu do budoucna nepřipravilo

Praha, 5. října 2021 – Špatná koordinace orgánů zapojených do vyšetřování, nedostatky v jednání České inspekce životního prostředí včetně pozdního odběru vzorků a neuplatnění zákona o ekologické újmě a další pochybení shledala závěrečná zpráva vyšetřovací komise k havárii na Bečvě. Ministr Brabec dnes však jakékoli pochybení Ministerstva životního prostředí nebo inspekce kategoricky odmítl a zprávu komise označil za zmanipulovanou. Členové vyšetřovací komise z řad Pirátů a Starostů František Elfmark a Petr Gazdík, poslanci Zlínského kraje, přitom čerpali informace od osob na místě havárie, které potvrdily závažná pochybení. Kritika zazněla nejen z úst opozičních poslanců, ale i od koaličního partnera ČSSD. Navržené řešení ministerstva, které spočívá v pouhém převedení odpovědnosti na vodoprávní úřady, které nemají dostatečné kapacity, odmítla pirátská předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová jako nedostatečné. Jak dopoledne uvedl Gazdík, podá na základě závažných zjištění trestní oznámení.

„Jako člen vyšetřovací komise mohu potvrdit, že všechna zjištění a doporučení naší závěrečné zprávy vychází z informací, které jsme dostali z první ruky – od osob přítomných na místě havárie a zapojených do jejího řešení a z oficiálních dokumentů. Odmítám proto tvrzení pana ministra, že bychom svou zprávou vyvíjeli tlak na policejní vyšetřovatele. Ministr Brabec se nás dnes snažil přesvědčit o tom, že vše proběhlo tak jak mělo, inspekce nepochybila, vyšetřování spěje ke zdárnému závěru, MŽP navrhlo dokonalou novelu vodního zákona, inspekce upravila své metodiky, vše je tedy v pořádku a kauza se může uzavřít. S tím však nemohu souhlasit.”, řekl František Elfmark, člen vyšetřovací komise za Piráty a člen Výboru pro životní prostředí, který se o kauzu od počátku zajímá. 

„Ministerská novela vodního zákona reagující na havárii na Bečvě se na konci března tohoto roku konečně dostala do připomínkového řízení, ale její podoba pro mě byla velkým zklamáním. Ministerstvo navrhuje přenesení odpovědnosti za šetření příčin havárií výhradně na vodoprávní úřady. To v praxi představuje hned několik problémů. Vodoprávních úřadů je v Česku více než 200 a často vůbec nemají havarijní službu ani odborné kapacity. Není tak možné zajistit jednotný přístup po celé ČR a jsou vodoprávní úřady přetíženy povolovací činností. Navíc šetření příčin havárií je jednou z hlavních kompetencí ČIŽP, která představuje hlavní kontrolní orgán. V šetření havárií má tradici téměř šedesát let a každý z deseti oblastních inspektorátů má havarijní službu. ČIŽP by tedy měla být schopná jednoduše zabezpečit jednotný přístup po celé České republice. Návrh novely jsem proto s pirátským týmem životního prostředí a pirátskými zastupiteli z dotčených krajů připomínkovala. Ministerstvo bohužel naše připomínky odmítlo. Koalice Pirátů a Starostů připravila vlastní verzi novely, kterou podáme v prvních sto dnech po volbách,“ uvedla pirátská předsedkyně Výboru životního prostředí Dana Balcarová.  

Protože nebyly řádně prošetřeny všechny podniky a vyšetřovatelé vůbec se nezabývali firmou Deza, u které se po měsíci zjistilo, že v daný čas zde byla provozní událost či havárie na kaustifikační jednotce a nebyli vyslechnuti svědci, podáme společně s pirátskou poslankyní Balcarovou trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a dalších trestných činů. Hrozí, že některá pochybení by mohla být výsledkem nátlaku souvisejícího se zločinným spolčením. Kauza volbami nekončí a naším cílem je nalézt samotného viníka,” uvedl Gazdík.

„O katastrofě na řece Bečvě dnes jednal i Senát. Prvním zdviženým prstem pro mě byl závěr parlamentní vyšetřovací komise, který popisuje postup České inspekce životního prostředí jako velmi podezřelý. Pochybnosti nad celým vyšetřováním umocňuje i fakt, že na dnešní senátní komisi předem odmítl vystoupit zástupce životního prostředí s odůvodněním, že se jedná o zpolitizovanou kauzu. A co je pro mě v tomto ohledu nejdůležitější, z informací od senátorky Jitky Seitlové jasně vyplývá flagrantní pochybení tehdejšího hejtmana za hnutí ANO Ladislava Oklešťka. Ten o vzniku havárie prokazatelně věděl a místo toho, aby se snažil minimalizovat škody ekologické katastrofy, tak upřednostnil ochranu firmy spadající do holdingu pana premiéra. Pozdním informováním závažně ohrozil zdraví občanů a jen shodou šťastných okolností nedošlo k fatálním kontaktu lidí s kontaminovanou vodou, která nebyla poznatelná pouhým okem, a došlo k poškození celého ekosystému. Jedná se tedy o kauzu zpolitizovanou hnutím ANO. Proto budu v Senátu bojovat za návrh novely o integrovaném záchranném systému, který v současnosti spolu s dalšími senátory předkládáme a který do budoucna stanoví okamžitou povinnost informovat o vzniklé havárii tak, aby se co nejrychleji podařilo minimalizovat škody na zdraví a majetku,” uvedla pirátská senátorka Adéla Šípová.