PRÁCE: Nová legislativa o odpadech posune ČR k oběhovému hospodářství, prodloužení lhůty skládkování by bylo krokem zpět

Praha, 31. ledna 2020 Poslanecká sněmovna dnes poslala do druhého čtení novelu zákona o odpadech. Vláda v něm chce zavést povinnost třídit bioodpady i u firem, zvýšit skládkovací poplatek s třídící slevou nebo posunout konec skládkování kompostovatelných odpadů o 6 let na rok 2030. Piráti návrh jako celek podpořili, upozorňují však, že jeho součástí je problematická část, která posunuje lhůtu k ukončení skládkování. To je v rozporu s evropskými předpisy, z čehož by mohly hrozit České republice sankce od EU. Chtějí proto předložit pozměňovací návrh, který ponechá lhůtu konce skládkování na rok 2024.

Nová legislativa by podle celoevropské shody měla zajistit, aby evropské země používaly odpady především jako druhotné suroviny. Vláda však navrhuje zahrabávat na skládky snadno kompostovatelné odpady ještě dalších deset let. V celé Evropské unii je přitom již 20 let zakázáno ukládat na skládky odpady bez předchozí úpravy a Česko za to hrozí každý rok sankce ve výši přes 60 milionů korun. 

Jsem rád, že návrh zákona o odpadech přináší zvýšení skládkovacích poplatků a zahrnuje motivační slevu pro obce, které budou zvyšovat třídění. Tuto vládní iniciativu podporuji. Vláda však v rozporu s evropskými předpisy navrhuje pokračovat ve skládkování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů do roku 2030.

Každoročně skončí na skládkách až 2,5 milionů tun odpadů, z toho až milion tun je snadno kompostovatelných. Na skládkách tak skončí zbytečně navíc asi 10 milionů tun odpadů, ze kterých nekontrolovaně unikne do ovzduší asi 10 milionů tun CO2, tedy víc než veškerá letecká doprava z celé ČR za dané období. Přitom máme k dispozici potřebné technologie a také investory, kteří by dokázali zajistit ukončení skládkování milionů tun biologicky rozložitelných odpadů již k roku 2024.

Doplním ještě komentář kolegyně Dany Balcarové a předsedkyně VŽP

“Ve vládním návrhu zákona zcela chybí nastavení poplatku za spalování odpadů, které by motivovalo k recyklaci odpadu, namísto jeho skládkování. V rámci obalového zákona pak navrhujeme implementovat směrnici o omezení jednorázových plastů. Dále vyzývám Ministerstvo životního prostředí, aby přestalo prosazovat řešení recyklace pomocí spalování, kterému říká energetické využití odpadů. Odpad je surovina a tak k němu i musíme přistupovat. Evropa již své surovinové zdroje vyčerpala a ceny prvotních surovin neustále rostou, konceptem cirkulární ekonomiky řeší EU především svoji surovinovou bezpečnost. Velký, a zatím málo využitý, potenciál představuje zpracování bioodpadů. Budeme prosazovat zahrnutí do míry třídění odpadů také domácí kompostování. Jedině tak mohou malé obce dosáhnout zákonem požadovaného limitu 70 procent míry třídění komunálního odpadu.” 

Piráti v minulém roce spustili web obehovehospodarstvi.eu, na kterém je možné zjistit odpovědi na nejzásadnější otázky týkající se problematiky odpadů.

Interpelace: Sněmovní nástroj, který můžete společně se mnou využít i vy

Víte, co je to interpelace a k čemu slouží? A víte, že máte možnost ji se mnou využít i vy? V tomto článku všechno zjistíte…

Interpelace je klíčový nástroj parlamentní demokracie, která umožňuje zvoleným členům Poslanecké sněmovny prostřednictvím svých dotazů kontrolovat vládu, která je Poslanecké sněmovně odpovědná. Jejím prostřednictvím může jakýkoli poslanec pokládat dotazy konkrétním ministrům či premiérovi. V závislosti na tom, zda poslanec podá interpelaci ústní (odehrává se přímo na jednání Poslanecké sněmovny vždy ve čtvrtek odpoledne), nebo písemnou (zasílá se prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny), se pak liší zákonné lhůty pro její zodpovězení. Ústní bývá zpravidla zodpovězena přímo na místě (pokud je dotazovaný přítomen, což se současné vládě moc nedaří), je však omezena velmi krátkými časovými limity pro otázku i odpověď a nehodí se tedy pro řešení složitějších problémů. Bývá zvykem, že chce-li poslanec konkrétní a věcnou odpověď, zašle znění interpelace dotazovanému předem, aby se mohl připravit. Jindy naopak může být záměrem dotazovaného člena vlády překvapit a donutit k okamžité reakci bez přípravy. Písemná interpelace je naopak vhodná pro podání delších a komplikovanějších dotazů, na ty má ovšem odpovídající 30 dní k písemnému zodpovězení. Podívejte se na loňské pirátské video, které interpelace bezvadně popisuje.

Prostřednictvím interpelací je tedy možné se ministrů či přímo premiéra zeptat na podrobnosti k projektům, kauzám či zamýšleným změnám v zákonech. Právo poslance na informace je v tomto případě velmi užitečné a s trochou snahy může posloužit také obyčejným lidem. Společně s Piráty v Kroměříži jsme například tvořili interpelaci ohledně projektu nové Krajské nemocnice Tomáše Bati, v Uherském Hradišti zase velkou část obyvatel zajímá budoucnost bývalé věznice. U obou projektů byla regionálními politiky zmíněna podpora od státu, bylo tedy na místě se prostřednictvím interpelace zajímat o to, zda je to pravda.

Tím se dostáváme k vaší možnosti, jak se do procesu interpelací zapojit. Prostřednictvím formuláře máte možnost poslat svůj podnět, který podle vás zaslouží pozornost i na plénu Poslanecké sněmovny. Jestliže bude podnět relevantní, můžeme společně vládu, ministry či premiéra interpelovat a pokusit se získat pro vás i veřejnost zásadní informace. Budu rád, když budete posílat podněty v oblastech, které spadají do mé kompetence, tedy především Zlínský kraj, životní prostředí, petice či stavební právo.

MMR chce dát rekordní 2 miliardy za reklamu na dovolenou v Česku. Jen záminka pro úplatu velkých mediálních domů, odmítají návrh pirátští poslanci

Praha, 30. července 2020 – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje utratit dvě miliardy korun za reklamu v médiích, na internetu a billboardech propagující dovolenou po Česku. Takový záměr je ovšem podle pirátských poslanců Lukáše Černohorského a Martina Jiránka absurdně předražený, cestovnímu ruchu nijak nepomůže a vyvolává podezření, že jde jen o skrytou podporu největších mediálních domů. „Podle projektu Hlídač státu by takto obrovská suma udělala ze státu největšího zadavatele inzerce v Česku. Podpora cestovního ruchu je přitom podle všech indicií jen záminka pro zafinancování pár obřích mediálních domů, aby hezky informovaly o vládě. Jeden z nich je i ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše,“ uvedl Černohorský. „Dvě miliardy odpovídají průměrnému důchodu 138 tisíc seniorů. Nebo voucherům na dva tisíce korun na dovolenou pro milion Čechů – to by byla skutečná pomoc cestovnímu ruchu. Ten ale v realitě dostal na podporu poptávky od vlády sotva polovinu toho, kolik chce kabinet nyní vyhodit na reklamu,“ doplnil Jiránek. 

„Uvědomujeme si, že pandemie silně poškodila také mediální a reklamní trh, nějaká možnost podpory by se tak dala zvažovat. V žádném případě ale nemůže jít o takto předraženou a zcela netransparentní formu. Co se týká cestovního ruchu, tak si lidé z oboru dobře pamatují, jak ministryně Klára Dostálová minulý rok snižovala roční rozpočet agentury CzechTourism z 350 milionů na 184 milionů. To mělo stačit na reklamní kampaně u nás, v zahraničí i na samotný provoz agentury. Teď chce resort najednou dát do reklamy jen pro Česko více než desetkrát tolik? To působí značně podezřele,“ odmítl Jiránek s tím, že cestovní ruch bohužel na skutečnou podporu od státu stále čeká.

„Jediný proaktivní program pro zvýšení poptávky je COVID – Lázně s vouchery, pro který je připravena jedna miliarda. V rámci toho stát zájemcům přidá čtyři tisíce korun na lázeňský pobyt. Jen za první týden po vyhlášení bylo rozdáno sto tisíc poukazů a některé lázně hlásí přeplněnost. Zcela jednoznačně to dokazuje, že kdyby vláda dala dvě miliardy na podobné vouchery s podmínkou, že se lidé ubytují v Česku, tak by nastartovala poptávku mnohem efektivněji. Tuto formu podpory mimochodem krom mne a zástupců trhu vládě doporučují i ekonomičtí experti z NERVu, protože je efektivní a vrátí se na daních. Jenže vláda nenaslouchá,“ dodal Jiránek.

I podle pirátského poslance Černohorského by peníze měly být využity jinde a efektivněji. „Paní ministryně nemá plán, co se dvěma a více miliardami korun. Proto bychom jí doporučili, aby se spojila s ministrem Lubomírem Zaorálkem a nasměrovala tyto peníze spíše na pomoc v oblasti kultury. Ta je totiž nedílnou součástí cestovního ruchu a podobně jako hudební festivaly přitahuje do ubytovacích zařízení obrovské množství turistů i mimo hlavní sezónu,“ uvedl Černohorský.

Pokud chce paní ministryně zvýšit poptávku i v méně turisticky exponovaných destinacích jako je třeba Ostravsko, měla by tu podpořit tradiční kulturní akce, které koronavirem utrpěly značné škody a bez pomoci mohou bez náhrady zaniknout. Pro lokální ekonomiku jsou kulturní akce mnohem přínosnější, než kdyby resort nalil do nesmyslné PR kampaně mnohonásobně více peněz,“ doplnil pirátský poslanec.

MMR původně vložilo materiál ohledně reklamy na domácí turismus do elektronické knihovny legislativního procesu, aby se k němu mohla vyjádřit i další ministerstva. Po silné kritice expertů, politiků i veřejnosti odtamtud návrh stáhlo, přesto na něm resort podle slov ministryně Dostálové pro média dále pracuje.

Piráti předložili návrh zákona na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, který státu může ušetřit miliardy korun

Praha, 29. července 2020 – Stát musí konečně začít chránit osoby, které upozorní na protiprávní jednání, a šetří tak miliardy korun z veřejných rozpočtů. Realita je totiž často opačná – oznamovatelé místo vděku čelí výhrůžkám, nátlaku, šikaně, až nakonec přijdou o své zaměstnání. „Jelikož vládou navrhovaná řešení ochrany oznamovatelů nepovažujeme za efektivní, vypracovali jsme po konzultaci s odborníky nevládního sektoru vlastní návrh. Zákonem garantovaná podpora oznamovatelů je silným nástrojem v boji proti korupci a může státu ušetřit miliardy. Když se podíváme jen na jednu z nejznámějších kauz, kterou je ROP Severozápad, tam byla škoda vyčíslena na 14 miliard korun,” vysvětluje jeden z předkladatelů zákona pirátský poslanec Lukáš Černohorský.  

Návrh zákona reaguje na celou řadu reálných kauz, kdy oznamovateli nebyla poskytnuta podpora, a dokonce čelil odvetným krokům. „Oznámení může být podle našeho návrhu provedeno rovněž anonymně, pouze s uvedením adresy pro doručování. Oznamovatel musí být následně vyrozuměn o tom, jakým způsobem byl jeho podnět vyhodnocen. Tato úprava výslovně zakazuje, aby vůči oznamovateli byly učiněny odvetné kroky jako je psychický nátlak, veřejná dehonestace, šikana, účelové přeřazení na jinou pozici nebo dokonce ztráta zaměstnání. Ochrana se navíc týká nejen samotného oznamovatele, ale rovněž jeho osob blízkých či například osoby, která se podílela na přípravě oznámení,“ popisuje návrh Černohorský s tím, že oznamovatelé bohužel často čelí ve společnosti negativnímu nálepkování.

Základním problémem oznamovatelů je často falešná představa veřejnosti, že jde o prosté neloajální práskače. A to i přesto, že v mnoha případech oznamovatelé odkryli nezákonné aktivity svých nadřízených či kolegů, kteří jednali v rozporu se zájmy veřejnosti. Dle pirátského návrhu bude oznamovatelům zajištěna aktivní podpora ze strany nezávislého profesionála Úřadu veřejného ochránce práv,“ říká pirátský poslanec. Úřad bude podle něj v rámci své práce rovněž komunikovat s jednotlivými prošetřovateli, hodnotit oznamování na jednotlivých úřadech a povede Komisi pro ochranu a podporu oznamovatelů složenou ze zástupců nevládních organizací, ministerstev, státního zastupitelství, akademické obce a podobně.

Oznamování nekalosti splní svůj účel pouze tehdy, pokud prošetřovatelé hodnotící oznámení budou nezávislí a zejména bude vybudovaná důvěra ve vztahu k oznamovatelům. V posledních letech svůj podnět prošetřovateli doručil například dřívější zaměstnanec SFŽP Leo Steiner a několik dalších úředníků v kauze střetu zájmů premiéra. Svůj podnět v kauze Čapího hnízda doručila prošetřovateli dřívější zaměstnankyně Ministerstva financí Martina Uhrinová. Výsledky práce prošetřovatelů v těchto případech byly tragické a Leo Steiner i Martina Uhrinová museli z veřejného sektoru odejít. Oba nyní varují před tím, aby vznikla agentura podřízená Ministerstvu spravedlnosti. Rovněž nevládní organizace Oživení specializující se na ochranu oznamovatelů ostře kritizuje založení agentury pod tímto ministerstvem. Obávám se, že tato agentura by sledovala zájmy ministrů, premiéra či některých mocenských skupin a její působení by tak mohlo být dokonce kontraproduktivní,“ upozorňuje analytik Pirátů Janusz Konieczny.

Neustále vysvětluji, že pokud někdo zabrání nevratným škodám, tak není práskačem, ale hrdinou. Musíme konečně překonat tento předsudek z minulosti. Informace od oznamovatelů mohou být zcela klíčové a ve výsledku mohou zamezit ekologickým haváriím, nekalé soutěži či upozornit na bezpečnostní riziko,“ dodává Robert Veverka, kandidát do Senátu v Praze 1.

Státní pomoc kulturním institucím je pomalá a nedostatečná, jejich znovuuzavření by bylo pro většinu likvidační

Praha, 28. července 2020 – Na začátku července jsem se po více než dvou měsících, kdy většina kulturních institucí v republice byla uzavřena a čelila silným dopadům pandemie koronaviru, vrátila k respondentům dubnového výzkumu. Opět jsem zjišťovala, jak se vyrovnávají s dopady pandemie. Stejně jako v dubnu jsme použili formu kvalitativního výzkumu na stejném vzorku kulturních institucí po celé České republice. Oslovili jsme 66 nestátních kulturních institucí z různých oblastí kulturního života a ze všech krajů. 

Návratnost dotazníku v dubnovém výzkumu byla téměř 50 %, v červencovém výzkumu téměř 40 %. Kvalitativním mapováním jsme do hloubky zjišťovali, jakým způsobem se s dopady pandemie instituce vyrovnávají. Zda měly dostatek informací o tom, jakým způsobem mají fungovat a postupovat, jestli v době pandemie propouštěly své pracovníky, kdy očekávají, že se návštěvnicky a finančně dostanou na úroveň doby před pandemií a jakým způsobem se svými návštěvníky komunikovaly v době uzavření svého provozu. Část otázek také mířila na pomoc státu a tzv. covidové balíčky pro kulturu, jakým způsobem o nich byly kulturní instituce informovány, jestli je využívaly, další část pak na případnou pomoc měst, obcí a krajů.

Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že:

  • Velká část kulturních institucí (více než polovina) neměla dostatek informací o tom, jak postupovat v době pandemie a krátce po ní.
  • 65 % z nich muselo ukončit spolupráci se svými externisty na DPP nebo na IČO.
  • 85 % z nich nevnímá pomoc MKČR v podobě dotačních titulů z tzv. COVID balíčků jako smysluplnou a účelnou, protože se na mnohé kulturní instituce nevztahují.
  • 65 % z nich se o tzv. COVID balíčky nechystá žádat, protože administrativa s žádostí je velmi zatěžující.
  • 40 % z nich se dočkalo pomoci kraje ve formě dotačního programu či jiného druhu pomoci, ale v mnohých případech kraje v rámci úspor naopak požádaly kulturní instituce o krácení rozpočtu v průběhu roku a vrácení financí.
  • 25 % z nich se dočkalo pomoci svého města, nicméně města mají omezené možnosti a proto nemohla nabídnout výraznou pomoc.
  • 85 % z nich komunikovalo v průběhu pandemie a krátce po ní nějakým způsobem se svými návštěvníky.

Pirátské návrhy podpůrných řešení:

Instituce by uvítaly jasnou a přímou komunikaci ze strany MKČR. Z obdržených odpovědí plyne, že kulturní instituce neměly dostatek informací a informace přicházely chaoticky.

Navrhujeme zjednodušit žádosti o tzv. COVID dotace tak, aby pro kulturní instituce nebyly další administrativní přítěží a navrhujeme na MKČR také zřízení pomocné telefonické/mailové linky – tzv. helpdesku, který by pomáhal bezprostředně řešit problémy spojené s žádostmi o pomoc a případně s dalšími opatřeními souvisejícími s případným nárůstem případů. Kulturní instituce jsou aktuálně přetížené (řešení situace COVID dopadů + krizová komunikace s návštěvníky + převzetí agendy externistů na DPP a IČO, které museli propouštět).

Doporučujeme zvážit rozvolnění podmínek pro dotační tituly tak, aby se vztahovala i na ty kulturní instituce, na něž se momentálně nevztahuje a které byly postiženy prakticky nejvíce (např. menší kulturní instituce, které v posledních 3 letech nežádaly dotaci z MKČR a nemají svého zřizovatele). Na to jsme upozorňovali už po schválení prvního záchranného balíčku.

Klíčové je seznámit kulturní instituce s jasnou, pravidelně  aktualizovanou  a srozumitelnou metodikou jak postupovat po znovuotevření. Sílí obavy z tzv. druhé vlny pandemie, která by právě kulturní instituce postihla velmi výrazně. Doporučujeme vytvoření krizových plánů pro případ druhé vlny, aby se případně neopakovaly nejasnosti v restriktivních opatřeních, které by bylo nutné přijímat.

Piráti dnes předají ministru vnitra návrh, aby občané mohli od podzimu volit na dálku. Lidé v karanténě nesmí přijít o své hlasy, říká předseda Ivan Bartoš

Praha, 28. července 2020 – Piráti dnes předají ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi návrh, který by umožnil všem lidem od podzimu volit na dálku. A to ať již do krajských zastupitelstev, nebo Senátu. Nyní totiž vláda hrozí, že jedincům v karanténě nedovolí hlasovat, což Piráti v plošné formě odmítají. Stejně tak vyzvou Hamáčka k zajištění bezpečnosti u volebních komisí, aby se minimalizovalo riziko přenosu koronaviru. „Považujeme za nepřijatelné, aby bylo komukoliv bez vážných důvodů odepřeno právo volit a podílet se na chodu země, ve které žije. Předložíme proto ministrovi dokument s návrhem na korespondenční volbu, která umožní zúčastnit se v říjnu hlasování i většině lidí v karanténě. Žádáme také garanci bezpečnosti ve volebních místnostech – ministerstvo musí zajistit ochranné zdravotní pomůcky, dezinfekci, školení pro členy komisí a rozestupy mezi lidmi. Pan Hamáček v odpovědi na interpelaci našeho místopředsedy Vojtěch Pikala ke konci května tvrdil, že je vše na volby připraveno. Podle posledních prohlášení vlády to tak ale nevypadá,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.  

Pirátský návrh by umožnil distanční hlasování všem Čechům s volebním právem a trvalým bydlištěm v daném volebním obvodu. „Počítáme s tím, že by byla pro každý obvod zřízena speciální volební komise pro sečtení korespondenčních hlasů. Ta by samozřejmě byla vybavena ochrannými pomůckami, jasnými instrukcemi a školením. Hlasovat na dálku by pak mohli všichni občané, odepření tohoto práva z důvodu ochrany zdraví by nastalo pouze v nejzávažnějších případech. Vše by probíhalo poštou, obálku s lístkem by mohl přinést i prostředník. Pro lidi by bylo vše jasně a srozumitelně vysvětleno, mohli by si samozřejmě vybrat, zda chtějí hlasovat distančně, nebo přijít sami k urně,“ popsal Bartoš s tím, že realizace záměru je nyní na vládě. Ta totiž musí konkrétní zákon předložit v legislativní nouzi. „Nouzový stav během pandemie nám jasně ukázal, že když politici chtějí, změní zákon do pár týdnů. Doufám, že kabinet konečně upřednostní zájem lidí před svým egem a na náš záměr kývne. Kdyby vláda bývala byla ochotná projednávat myšlenku korespondenční volby již v minulosti, mohli jsme být dnes v přípravách mnohem dále,“ okomentoval šéf Pirátů.

Podle něj kabinet Andreje Babiše obdobně chyboval také u příprav na další vlnu epidemie. „Několik měsíců vyzýváme vládu, aby přijala opatření proti opětovnému šíření koronaviru a ochránila tak zdraví lidí i ekonomiky. Tedy, aby zvýšila kapacity testování až na 30 tisíc vzorků denně, zprovoznila systém chytré karantény, zapojila konečně laboratoře, zavedla čtyři stupně pandemické pohotovosti. Konkrétní kroky jsme jí i představili v našem plánu Budoucnost řešíme teď. Premiér se nám pouze vysmíval a tady máme výsledek – šířící se nákazu, návrat plošných opatření a teď dokonce upírání volebních práv,“ dodal Bartoš.

V minulosti jsme několikrát předložili legislativu, která by umožňovala korespondenční hlasování ve sněmovních či prezidentských volbách. Vládní většina schválení soustavně odkládala, přestože se sama k zavedení hlasování na dálku zavázala v programovém prohlášení. Česko tak patří k několika málo zemím v Evropě, které distanční volbu v žádné formě neumožňují. Jde přitom o skvělý nástroj, jak zvýšit účast ve volbách, vyjít vstříc občanům a své uplatnění má i v krizových situacích, jak nyní vidíme. Polský Sejm přijal zákon o korespondenční volbě prezidenta v reakci na covid již v květnu, korespondenční volby proběhly kvůli koronaviru také v Maďarsku a v Jižní Koreji,“ doplnil Vojtěch Pikal, místopředseda Sněmovny a pirátský poslanec.

Plné znění dokumentu, ve kterém Piráti představují parametry pro korespondenční volbu do zastupitelstev obcí, krajů a Senátu, naleznete v příloze.

Ministerstvo práce chce vyhodit dalších 600 milionů za nechvalně známý systém pro výplatu sociálních dávek. Piráti kritizují předraženost

Praha, 27. července 2020 – Piráti upozorňují na další předraženou IT zakázku. Za podporu, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací od firmy OKsystem má Ministerstvo práce a sociálních věcí v plánu dát 600 milionů korun z kapes daňových poplatníků. Na příliš vysokou cenu tohoto záměru přitom upozorňují nejen pirátští poslanci, ale i Ministerstvo vnitra ve svém stanovisku. Vláda dnes bude o financích pro dlouhodobě problematický systém na výplatu sociálních dávek jednat. 

Vláda dnes plánuje projednat zakázku pro společnost OKsystem, která má zajistit podporu jimi dodávaných IT systémů na výplatu sociálních dávek a správu agendy zaměstnanosti na další 3 roky. „Ministerstvu se dlouhodobě nedaří provoz systému, jehož náklady na provoz jsou enormní, zefektivnit a vysoutěžit jeho náhradu. Na vině je neschopnost vlád, minulých i té současné, řídit větší IT projekty. Kvůli špatně nastaveným smlouvám, které prakticky znamenají závislost na jednom dodavateli, tak stát zbytečně plýtvá penězi daňových poplatníků,“ vysvětlil pirátský poslanec a předseda sněmovního Podvýboru pro e-government Ondřej Profant, který IT zakázky státu průběžně monitoruje.

Cenu tohoto záměru kritizovalo ve svém stanovisku i Ministerstvo vnitra. Stojí v něm, že předpokládaná finanční náročnost projektu se pohybuje na horní hranici hodnoty obdobných projektů na trhu. „Celý záměr může být až několikanásobně předraženýNaznačuje to i způsob výpočtu předpokládané ceny, kdy je počítáno fixně s 50 tisíci člověkodny za tři roky, s jednotnou sazbou 12 tisíc korun za osobu a den, bez ohledu na skutečně odpracovanou dobu. To by v praxi po přepočtu znamenalo, že na projektu bude každý všední den pracovat téměř 70 velmi nadprůměrně placených IT specialistů. S ohledem na to, že se jedná pouze o podporu a ukončení již fungujícího systému, je to naprostý nesmysl,“ vypočetl Profant.

„Problém s IT systémy na ministerstvu práce se táhne po několik volebních období a ministryně Jana Maláčová ho zdědila po svých předchůdcích. Současný tristní stav této kritické infrastruktury je nutné řešit na úrovni celé vlády. Andrej Babiš je však k řešení apatický, a to vede jen k další předražené zakázce a udržování polofunkčního systému v chodu. Nadměrně zatížen přitom není jenom státní rozpočet, ale i zaměstnanci úřadů práce, kteří se o výplatu dávek starají. Zastaralý systém totiž dosud například neumožňuje import žádostí odeslaných elektronicky. Každou je tak třeba vytisknout a přepsat zpět do systému,” komentoval současný stav pirátský poslanec Lukáš Kolářík, předseda sněmovního Podvýboru pro informační technologie a dávkové systémy. Tento orgán byl zřízen právě kvůli IT systémům MPSV.

Obří dostavbu Dukovan zadotují spotřebitelé, rozhodla vláda. Piráti odmítají hrozící zdražení energií i přenášení rizika na občany

Praha, 27. července 2020 – Vláda schválila, aby dostavbu nového bloku v Dukovanech za 160 miliard Kč dotovali spotřebitelé. A to prostřednictvím příplatků na energiích. Takový postup Piráti dlouhodobě odmítají. „Vláda schválila zcela absurdní návrh, aby příliš drahou elektřinu z nového bloku platili spotřebitelé ve svých účtech za energie. Riziko celé dostavby tak přenáší zbaběle na občany. Navíc chybí i kvalifikované odhady, jak vysoké by měly takové příplatky vlastně být. Spolu se STAN jsme tak minulý týden vyzvali kabinet, ať tyto informace zveřejní. Zatím marně,“ popsal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ministr Karel Havlíček z ANO tvrdí občanům, že budou kvůli dostavbě reaktoru doplácet navíc jen jednotky stovek korun ročně za rodinu. To ještě prý jen v nejhorším případě. Nový blok v Dukovanech se totiž podle něj finančně vyplatí. Řada expertů ale označuje odhady cen elektřiny na desetiletí dopředu za čiré spekulace, což se v minulosti několikrát potvrdilo. Reálně tak hrozí, že spotřebitelé zaplatí navíc ne několik stovek, ale klidně i tisíc korun ročně pokud dojde k nepříznivému vývoji cen. Samotný výpočet nákladů projektu je navíc podle názoru odborníků výrazně podhodnocený. Celkové náklady výstavby mohou být výrazně vyšší,“ vysvětlil Bartoš.

Způsob, jakým se k tomuto projektu postavila vláda, může výstavbu moderního jaderného bloku v Dukovanech ohrozit, pokud nebude notifikován Evropskou komisí. Stavba takového rozsahu musí být navíc maximálně transparentní, pod kontrolou veřejnosti a musí nad ní být široká shoda. To se v současnosti neděje. Všechny možné scénáře totiž budou mít dopad na veřejné finance nebo ceny elektřiny pro koncového spotřebitele. Jak velký, to je právě otázkou vhodně zvoleného postupu, tedy investorského i dodavatelského modelu a financování,” uvedl i pirátský poslanec Petr Třešňák, který je součástí sněmovního podvýboru pro energetiku a je zároveň i členem Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.

Na jednáních stálého výboru jsme opakovaně žádali o zveřejnění podkladů, dle kterých například vláda spočítala vývoj cen elektřiny. Marně. Je to přitom rozhodující pro ekonomiku celého projektu i dopad na peněženky spotřebitelů. Chceme také, aby vláda v zákoně, který předložila, zastropovala realizační cenu výstavby. Dle našich analýz by však měl být celý investorský model nastaven jinak než navrhuje kabinet. Samotným investorem by měl být stát, ne ČEZ. To by přineslo i levnější financování a celkově vyšší veřejnou kontrolu rozpočtu,” doplnil Třešňák.

Minulý týden představili Piráti a STAN podrobný seznam požadavků k dostavbě Dukovan, který lze nalézt ZDE. Zásadní je podle nich větší transparentnost i odborné vyhodnocení nákladů a přínosů projektu. Stejně tak považují za klíčovou lepší podporu výzkumu či zajištění bezpečnosti tak, aby se dodavateli nestaly firmy z totalitního nebo autoritářského státu, popřípadě podniky s rizikovými vazbami. Piráti rovněž upozornili na to, že vláda utajuje smlouvy s ČEZ před veřejností, a vyzvali ji k nápravě.

Vláda převzala další nápad Pirátů: Pandemický semafor pro české regiony 

Praha, 27. července 2020 – Pirátům, kteří jsou aktuálně nejpopulárnější opoziční stranou, se podařilo prosadit pandemický semafor. Pandemický semafor vnese pořádek do informačního chaosu, který vláda kolem koronaviru vytvořila. S myšlenkou přišli v dubnu Piráti, v květnu ji představili ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a Sněmovna ji na náš návrh v červnu schválila. Protože pan ministr se zapomněl na tiskovce pochlubit, kdo mu návrh zpracoval, připomeňme si, jak jsme z opozice návrh prosadili.

Konkrétní časová osa: 

Duben: Plán budoucnost řešíme teď 

28. dubna Piráti předali předsedovi vlády Andreji Babišovi plán Budoucnost řešíme teď, kde Piráti představili plán, jak na koronakrizi – ten dosud zůstává jediným plánem v Česku na zvládnutí koronaviru.  Vyzvali jsme vládu, aby zveřejnila mimo jiné úrovně pohotovostí/alertů a odpovídající opatření podle epidemiologických ukazatelů, aby se podnikatelé a obyvatelé ČR lépe připravili na situaci v delším časovém horizontu.

Květen: Představení stupňů pohotovosti podle Pirátů

28. května se uskutečnila mimořádná schůze Poslanecké sněmovny iniciovaná Piráty. Tam jsme představili pandemický semafor pro české regiony (viz tabulka zde). Inspiraci jsme si vzali z Nového Zélandu. Návrh jsme předali ministru Vojtěchovi, který řekl, že se s ním seznámí a zváží, zda by bylo možné jej zavést.

Červen: Sněmovna schválila úkol vládě zavést pandemický semafor

Poslanecká sněmovna dne 4. června schválila na návrh Pirátů žádost vládě, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví vypracovat systém pandemických stupňů pohotovosti s jasnými kroky a představila jej Poslanecké sněmovně do 30. července.

Červenec: Představení vládního provedení semaforu

27. července ministr Vojtěch představuje na tiskové konferenci vládní návrh pandemického semaforu. Vidím to tak, že vládní pandemický semafor jde správným směrem. Pro zabezpečení jeho fungování by bylo vhodné jej doplnit o provázání s nouzovým stavem a stavem nebezpečí, které mohou vyhlašovat kraje.

Suma sumárum, vláda převzala pandemický semafor tři měsíce po pirátském návrhu. Podobně to učinila již dříve v případě kompenzačního bonusu pro živnostníky, malé podnikatele a dohodáře, uzavření dolů OKD, pozastavení mobiliárních exekucí, regulace sdíleného ubytování Airbnb ve městech, zmírnění pravidel pro splácení úvěrů a hypoték, odkladu elektronické evidence tržeb, zákona o odložení voleb, kurzarbeitu, znovuzavedení farmářských trhů nebo možnosti otců účastnit se porodu. Nicméně my jsme rádi, že se nám daří návrhy prosazovat i z opozice.

Vláda blokuje pomoc pro statisíce lidí v exekuci a dává jim plané sliby. Piráti nabízejí reálná řešení dluhových pastí

Praha, 27. července 2020 – Vláda dnes projedná návrh na zrušení soukromých exekutorů. S Piráty dlouhodobě upozorňujeme na nutnost reformy exekucí a pomoci pro statisíce občanů v dluzích. Proto máme již dva roky ve Sněmovně připravenou novelu exekučního řádu. Její projednávání bohužel vládní poslanci spolu s ODS neustále blokují a odsouvají. Vyzýváme tak vedení státu, ať se nazaštiťuje planými dramatickými sliby typu zrušení soudních exekutorů, ale projedná konečně Piráty připravenou legislativu, která by mohla lidem v nouzi skutečně ulevit.  

Pirátský návrh tkví v zavedení principu 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště. Ministerstva i soukromý sektor souhlasí, že úprava exekucí je třeba a spoustu jimi identifikovaných problémů řeší právě pirátský návrh, který už dva roky čeká na projednání. Místo stálého předkládání nových radikálních a k neúspěchu odsouzených návrhů by bylo tedy vhodné soustředit se spíše na rozdělanou práci. Jedině spojením sil se nám podaří prosadit změnu.

Změny, které tzv. krajská teritorialita exekutorů přináší, navrhují do materiálu poslanců SPD i samotné státní instituce jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo vnitra. Explicitně mluví o zrychlení a zefektivnění procesu vymáhání práva a resort vnitra při této příležitosti přímo zmiňuje návrh Pirátů. Jít cestou dílčí novely navrhuje i Nejvyšší soud a samotná Exekutorská komora, která teritorialitu dlouhodobě podporuje a mluví v souvislosti s dnešním návrhem o totálním krachu vymahatelnosti práva a varuje před vymahači s pálkami.

Nejsou to ale jen státní instituce, kdo zastává stanovisko v duchu novely Pirátů. Třeba Unie zaměstnavatelských svazů k návrhu SPD říká, že nyní spíše záleží na tom, jakou podobu bude mít v budoucnu tolik diskutovaná teritorialita. Svaz průmyslu má zase za to, že zpřesnění právní úpravy práce exekutorů, důslednější kontrola a zároveň zajištění rychlosti exekučního řízení je pro společnost výrazně přínosnější než navrhované zrušení institutu soudních exekucí. K podobným závěrům dochází i Asociace malých a středních podniků, která ve svém stanovisku zdůrazňuje, že je celkově vhodnější řešit problematiku výkonu exekucí spíše novelizací současného systému, než vytvářet kompletní novou právní úpravu a proměnu celého systému exekucí.

PRÁCE: Rozhovor “Jaké to je být poslancem?”

Ač je léto v plném proudu, rád se s Vámi podělím o rozhovor (viz. níže), který vyšel v tištěných Pirátských listech.

Kancelář provozuješ přímo v centru města. S jakými žádostmi či podněty za tebou občané chodí?

Poslaneckou kancelář mám v blízkosti vlakového nádraží, tři minuty svižnou chůzí z centra města. Zrovna nedávno mě navštívil starší pán, kterého trápí záležitost dvacet let stará. Nikdo mu nechtěl pomoci, tak se obrátil na mě. Snažím se mu podat pomocnou ruku v jeho trápení, stejně jako ostatním. Jedná se o širokou škálu žádostí, od příspěvků, rad až po odborně-právní pomoc. Občanům kromě osobního setkání nabízím také možnost on-line spojení, vyplnit dotazník na mém blogu nebo mi mohou samozřejmě zavolat. Rovněž pořádám veřejné setkání s občany a i nadále bych je rád motivoval k setkávání a vzájemné komunikaci. Společnými silami toho zvládneme mnohem více.

Od té doby co jezdíš vlakem “poslancovat” do Prahy, změnil se nějak tvůj pohled na region?

Náš region se mi na pohled nijak nezměnil, naopak, jsem jím stále okouzlován. Vždy když se vracím z Prahy domů, mám takový zvláštní hřejivý pocit. Nedá se to nijak srovnávat a už vůbec ničím nahradit. Mám rád zdejší náladu a příjemné prostředí. Náš region je v mnohém specifický a jsem za to velmi rád.

Platí i v tvém případě, čím déle jsi v Praze, tím víc se těšíš domů?

Přesně tak to je – čím déle na mě Praha působí, tím víc se těším zpátky domů, za rodinou a přáteli. Na ten klid a pohodu, která tady, ač si to někteří nemyslí, panuje. Na Slovácko nedám dopustit a mnozí pražští kolegové ví, že ho propaguji horem dolem:-)

Cítíš se být patriotem? Uvažoval jsi někdy o přestěhování?

Cítím se být hrdým občanem Slovácka a královského města Uh. Hradiště. Bydlím tady od narození a nemám v plánu to měnit. Angažuji se ve veřejném prostoru od 13 let. Zkoušel jsem hrát fotbal, v kapele na bicí, angažuji se prostřednictvím mého spolku. Většina mých aktivit směřuje právě do našeho regionu.Takže ano, jsem místní patriot – celým svým srdcem i duší.

Lze odhadnout, jak dlouhou dobu jsi už strávil cestováním?

Autem do Prahy nejezdím, abych využil pracovní proces naplno při cestování vlakem. Cestovat za prací jsem začal v roce 2017, jde o 300 kilometrovou trasu, takže ve výsledku jsem k březnu letošního roku ujel zhruba 25 000 kilometrů a ve vlaku strávil 250 hodin času. Dá se v něm s přehledem udělat spousta věcí, pokud tedy nevypadává Wifi 🙂

Blíží se volby do krajských zastupitelstev. S jakým očekáváním do nich vstupujete?

V našem kraji je spousta pracovitých a šikovných lidí, kteří se s Piráty dali na dlouhou a složitou cestu. Věřím, že postupně i zde vybudujeme velmi silnou členskou základnu. Doufám, že díky mé aktivitě a odhodlání věci měnit, se to podaří. Je potřeba mít propojení na všech strukturálních úrovních. Věřím, že letos ve volbách, ať už v krajských nebo senátních, výrazně uspějeme. Mé poslání bude dělat podporu vzešlým podnětům a úkolům, a přenášet je do sněmovny. Proto se těším na spolupráci také s krajem, kde zatím nemáme pirátské zastoupení.

Věříš, že nazrál čas na změnu? Řekni tři důvody, proč by lidé měli volit Českou pirátskou stranu.

Těch důvodů by mohlo být víc, a to hned 12. Pokud se podíváme na naše dvanáctero https://wiki.pirati.cz/program/dvanactero. Rád vyzdvihnu třeba témata informační otevřenosti a transparentnosti. Stát, města a obce nesmí technologie zneužívat, ale efektivně využívat. Lidé by také měli mít právo rozhodovat se na základě dostatku ověřených informací, které jim volení zástupci poskytnou.

Jaká je největší výzva Pirátů v kraji?

Určitě se najde mnoho témat, které máme v našem dvanácteru, ale ve Zlínském kraji je to především zdravotnictví a doprava, které se v kraji nedaří efektivně uchopit. Což bychom chtěli změnit společně s lídryní Hankou Ančincovou, kterou regionální Piráti vyslali do boje o post nejvyšší. Věřím, že občané Zlína ocení její odborný potenciál a chuť věci zlepšovat. Držím jí palce!

Ve sněmovně máš v gesci životní prostředí. Na čem aktuálně pracuješ?

Na půdě Výboru pro životní prostředí se řeší různorodá a pro nás všechny velmi důležitá agenda. Já se zabývám především odpadovou legislativou a implementací evropských směrnic. V radě Státního fondu životního prostředí řešíme například známé dotační tituly Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace, Program na sázení stromů či Dešťovka.

Ve školkách pořádáš interaktivní workshopy. Jaké je povědomí dětí o třídění?

Osvěta třídění ve školkách je mou iniciativou, tak trochu nad rámec. Přistoupil jsem k ní proto, že mám taky malé děti a vím, že pokud se má dítě naučit nějakým návykům, je třeba s tím začít co nejdříve. A nejlépe zábavnou formou. A musím podotknout, že i ti nejmenší mají o třídění větší povědomí než jejich rodiče. I přesto se místní školky snažím obcházet opakovaně, protože jak se říká, opakování je matka moudrosti.

Nouzový stav země v boji proti pandemii viru ukázal jedno: solidaritu a soudržnost národa při šití nedostatkových roušek. A kreativitu. Dokázal by sis taky něco spíchnout, vyrobit? Platí známé pořekadlo “zlaté české ručičky” i v tvém případě?

V mém případě to je především výzva. Osobně se řadím do role životního kutila, což znamená, že mnoho věcí si dělám svépomocí a rád, ať je to od opravy čehokoliv až třeba po renovace křesla, budíku Prim nebo například celého jízdního kola Favorit. Miluji to, a jsem rád, že nejsem jediný, kdo se snaží pracovat rukama. Solidarita lidí i u nás v kraji nezná hranic a já jim za to děkuju. Je to až dechberoucí.

Svou energii směřuješ také do nových IT technologií. Budeš prorokem – míříme spíše do “on-line” světa a setkávání se v reálu bude spíše fikcí?

Nemyslím si, že budeme žít jen tzv. online svět. Pořád je potřeba se setkávat a od potřebných technologií si odpočinout. Životní etapy se hrnou v různých vlnách a pomaličku nadejde doba, kdy je lidé budou používat především k práci, studiu či k sebevzdělání. Více se vracíme do přírody, což je pozitivní jev a byl bych velmi rád, kdybychom dokázali zpomalit, nadechnout a říct si, že žiju hezký život, tady a teď.

Chceš něco vzkázat nebo popřát občanům a voličům?

Občanům bych vzkázal, aby nechodili s klapkami na očích, vzájemně si naslouchali a nebáli se otevřít něčemu novému. Vzkázal bych jim, ať jsou k sobě více tolerantní a vstřícní nejen v této nelehké době. A především se nebojte, milí spoluobčané, angažovat, říct svůj názor. Každý názor je pro nás důležitý. Pokud máte něco na srdci, ozvěte se mi.

NEWSLETTER - Přihlasíš se k odběru článků z mého blogu?

Doba si vyžaduje rychlost. Připoj se do mého mailing listu a budeš dostávat mé nejnovější zprávy přehledně do emalu. Maximálně tři články týdně. Děkuji pěkně!

Úspěšně zapsáno. Děkuji moc!