Termín 21. 4. 2016
Místo konání: Masarykovo nám. Uherské Hradiště
Atraktivní show, která zábavnou formou propaguje smysl a důležitost třídění odpadů. Uherské Hradiště bylo vybráno jako jedno z 15 měst v České republice pro konání této osvětové akce.

barevné dny 2016_UH_A4_tisk