Zlepši své město

V září 2015 jsme spustili webovou službu, která umožňuje zasílat nejen hlášení o závadách či nepořádku, ale i návrhy jak vylepšit veřejné prostranství. Aplikace “Zlepši své město” je přístupná z úvodní stránky webu města a má responzivní design, tzn., že je přizpůsobena mobilním zařízením. Můžete tedy chodit po městě, fotit a pak poslat hlášení z místa, odkud máte signál či wi-fi připojení. Určitě to znáte. Jdete po městě a všimnete si nepořádku v parku, rozbité lavičky, nesvítícího světla. Jen krátká statistika za  6 měsíců. Jsem rád, že o aplikaci je zájem. To bylo našim účelem, nabídnout občanům jednoduchou možnost, jak nám s náměty pomáhat. Do 14 dní tuto aplikaci najdete i na subdoméně: http://zlepsisvemesto.mesto-uh.cz je rozhodně lépe zapamatovatelná a více se dostane do povědomí.

LINK na aplikaci nyní: http://hlaseni.tmapserver.cz/#592005

Do dnešního dne zadali občané celkem 125 podnětů, přičemž 17 z nich nebylo přijato, především z důvodu – nedostatečného specifikování problému či návrhu.

Nejčastěji řešené oblasti (kategorie):Počet řešených a vyřešených hlášení
Chodník16
Dopravní značení15
Silnice12
Návrhy na zlepšení11
Veřejné osvětlení10
Mobiliář – lavička, odpadkový koš apod.8
Zeleň, strom8
Parkoviště6
Hřiště a pískoviště5

Všechny podněty občanů průběžně monitoruje stálá služba Městské policie v Uherském Hradišti a v případě potřeby na ně operativně reaguje

Tím, že závadu vyfotíte a důkladně popíšete (např. uvedete konkrétní číslo sloupu veřejného osvětlení) pomůžete k rychlejšímu odstranění problému. Na obrázku níže je vidět mapa s hlášeními za poslední měsíc. Jsme rádi, že většina hlášení je relevantních, tedy že -aplikace není zneužívána či zahlcována neoprávněnými a zbytečnými hlášeními

Tuto efektivní možnost hlášení závad a podnětů považujeme za velmi přínosnou pro všechny, kteří chtějí „Zlepšit své město“. Je to jedna z dalších možností jak docílit, abychom město měli lepší, čistější a krásnější a aby byl případný nedostatek identifikován a posléze vyřešen. Spuštění aplikace je prvním krokem k větší efektivitě komunikace s občany a k dalším změnám, které se na radnici nejen v rámci IT chystají.

Děkuji všem za podněty, náměty, připomínky, které zasíláte pomocí této služby.

Nové internetové stránky města Uh. Hradiště – část 1.

Pravidelně vás budu informovat o tom, jak pokračují změny a aktualizace internetových stránek města Uherské Hradiště. Od ledna 2016 jsme se pustili do první fáze, kterou je analýza a sběr dat, tvorba drátěného modelu (wireframe). Na stávajících internetových stránkách města www.mesto-uh.cz pokud chvílí počkáte, v pravém dolním rohu se objeví button s otázkou. Kdo máte zájem můžete nám zaslat odpověď.

Mimo další sběr údajů a vašich požadavků, máte možnost zaslat konkrétní dotaz přímo mně a to na emailovou adresu: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz

Rozšíření pytlového svozu plastů v dalších místních částech Uh. Hradiště

Po úspěšném pilotním projektu na doplňkový svoz separovaného plastového odpadu formou pytlového svozu v Míkovicích, je v současné chvíli dokončována výzva k veřejné zakázce malého rozsahu pro pytlový svoz v místních částech s převahou rodinné zástavby. Plánováno je v období od 1.4.2016 – 31.12.2016 provést 9 svozů v Míkovicích, Véskách, Sadech, Mařaticích (zástavba rodinnými domy), Jarošově (zástavba rodinnými domy) a Rybárnách. Celkově je do svozu zahrnuto 3 223 domácností (rodinných domů). Předpokládaná cena veřejné zakázky je stanovena na 325tis. Kč a vychází z předpokládaného počtu vyvezených pytlů a ceny za dodávku pytlů + jejich svoz na základě pilotního projektu v Míkovicích.

„Vzhledem k tomu, že se svoz separovaného plastového odpadu formou pytlového svozu v Míkovicích osvědčil a je o něj mezi občany zájem, očekáváme celkové zlepšení situace i v dalších místních částech města, řekl František Elfmark (radní za resort životního prostředí).