Nový informační kiosek na radnici

Od pátku 24. 7. 2015 můžete najít v atriu Radnice ihned vedle vchodu do podatelny nový informační kiosek města. Pomůže k větší informovanosti a zorientování občanů po MěÚ.

Co vše na něm lze dohledat:

– úřední desku MěÚ
– veškeré kontakty na zaměstnance MěÚ
– informace o  MěÚ
– webové stránky města Uherské Hradiště
– kulturní akce v Uherském Hradišti
– webové stránky Městského informačního centra
– jízdní řády vlaků a autobusů
– mapy + navigace v městě Uherské Hradiště

Doufám, že to občané ocení a kiosek bude přínosem.

Hlášení, připomínky, návrhy, stížnosti aj. k údržbě zeleně, k odpadovým sběrným místům v Uh. Hradišti a okolí

Vzhledem k četným dotazům občanů týkajících se zefektivnění údržby zeleně a svozu odpadů ze sběrných míst, jak z centra Uh. Hradiště, tak okrajových čtvrtí, jsem po osobní schůzce s ředitelem firmy Hrates a.s. p. Klímou dohodl následující postup hlášení.

Na webu firmy Hrates najdete nově sekci “Připomínky, návrhy, stížnosti”, kde můžete nahlásit připomínky k těmto bodům:

– nakládání s komunálním odpadem
– černé skládky
– údržba komunikací, chodníků a veřejných ploch
– údržba zastávek MHD
– údržba kašen a pítek
– zimní údržba komunikací
– údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace
– údržba parkovacích automatů a závorových systémů
– údržba veřejné zeleně
– údržba dětských hřišť
– správa hřbitovů
– provozování útulku pro zvířata
– úklid města
– správa mobiliáře
– správa vodních toků

Prosím tedy všechny, kteří mají nebo objeví někde problém, ať ho hlásí dle pokynů firmy Hrates a.s. na jejich kontaktní telefon nebo email. Přikládám ho i sem.

Emailová adresa: hrates@mariuspedersen.cz  napiště prosím zprávu obsahující přesný popis místa, popis závady, návrh řešení, popřípadě fotodokumentaci nebo zavolejte na telefonní číslo: 00420 572 520 951

Toto řešení je přímočaré a mělo by řešení podnětů významně zrychlit. Dále prosím, pokud uvidíte, že někdo dělá nepořádek kolem kontejnerů, upozorněte ho na to!!! Pokud uvidíte, že jsou kontejnery plné, zavezte odpadky k nejbližším dalším atd. Chovejme se všichni důsledně a čistě ke svému okolí.

Nápověda ke třídění: http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—barevne-kontejnery/sklo

 

Chystané IT novinky na uherskohradišťské radnici

Co nás čeká během blízké doby za technologické novinky na radnici? Rozšiřování technologií a inovací je přirozeně časově i finančně velmi náročné. Nelze se ukvapit a pořizované komponenty nebo moduly musí vždy vycházet z předem promyšlené informační strategie. Některé z připravovaných novinek vám nastíním níže.

Připravujeme novinku tzv. Portál občana, který umožní vyřídit si své záležitosti s úřadem pomocí Internetu. Zpočátku by se jednalo o některé vybrané služby jako například  agendy komunálního odpadu a evidence psů. Po registraci se občan bude moci kdykoliv přihlásit na portálu města a z kanceláře, domova či služební cesty online podat žádost nebo zjistit, v jakém stavuje je její vyřizování, případně zjistit stav svých finančních závazků v dané agendě. E-mailem bude navíc automaticky upozorněn na blížící se dobu splatnosti. Další služby budou následně přibývat podle požadavků občanů.

V další připravované aplikaci pojmenované Klikací rozpočet, bude moci občan sledovat aktuální schválený rozpočet, včetně jeho plnění, a to ihned po jejich schválení. Bude možno interaktivně proklikávat jednotlivými položkami s možností porovnávání údajů v letech.

Město podalo žádost o dotaci na projekt, který mimo jiné umožní zajistit digitalizaci příchozích listinných dokumentů a dále zvýší rozsah bezdrátových Wi-Fi sítí v objektech městského úřadu pro veřejnost. Dále bude v rámci tohoto projektu řešena vyšší míra bezpečnosti informačních systémů městského úřadu v souladu se současnými požadavky kladenými na danou oblast informačních a komunikačních technologií.

V rámci zvýšení míry dostupnosti informací plánujeme zavedení mobilní aplikace, která umožní občanům mít informace o městě ve svých mobilních zařízeních (chytrých telefonech, tabletech). Mobilní aplikace bude integrovat několik informačních zdrojů do jednoho prostředí. Součástí tohoto řešení bude například i aplikace pro hlášení závad, kde občan může nahlásit buď závadu (poruchu) nebo návrh na zlepšení daného problémového místa. Uživatelům, kteří vyplní v příslušném formuláři emailovou adresu, bude zasílána emailová notifikace o stavu a řešení hlášení.

Pro občany, kteří navštíví budovu městského úřadu na Masarykově náměstí 19, připravujeme umístění dotykového kiosku umístěného v přízemí budovy v místě podatelny. Na dotykové obrazovce budou k dispozici odkazy umožňující rychlý a pohodlný přístup k nejčastěji hledaným informacím v rámci úřadu.

Dále se plánuje pořízení a montáž dotykového informačního kiosku na Masarykovo náměstí, který plně nahradí úřední vývěsky a mimo jiné poslouží i jako free wifi hotspot.

Pro zkvalitnění přehlednosti a orientace internetových stránek města proběhlo již několik úprav, které nemusí být na první pohled ihned viditelné. V rámci dalšího rozvoje se připravují výrazné změny prostředí internetových stránek směřující k dosažení vyšší míry přitažlivosti webových stránek pro návštěvníky.

Osobně si myslím, že všechny chystané novinky budou pro občany velkým přínosem.

Ekologický festival Týká se to také tebe 2015, bohatý program, fotosoutěž a filmová soutěž

Srdečně vás všechny zvu na 40. ročník festivalu TSTTT, který se koná mimo jiné i za podpory města Uh. Hradiště. Společně s Odborem životního prostředí chystáme prezentaci provedených revitalizací zeleně a také přednášku na téma odpady a jejich nakládání. Termín festivalu 9. 6. – 14. 6. 2015 v Uh. Hradišti
Více informací o festivalu a program najdete zde: www.tsttt.cz

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (TSTTT) je tematický mezinárodní festival amatérských filmů, jehož cílem je upozorňovat veřejnost na filmová díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence v dnešním světě. Jeho neoddělitelnou součástí je fotosoutěž a doprovodný odborný a kulturně společenský program – promítání, přednášky, semináře, besedy, konference, výstavy, umělecké pořady, farmářské trhy, prezentace, výlety, exkurze, aktivity pro děti i dospělé.

Fotografická soutěž, získejte 7.000 Kč a pěknou cenu k tomu

„Fotosoutěž TSTTT prošla během sedmatřiceti let řadou změn a úprav. Původně byla vyhlášena pro amatéry i profesionály Československa ve třech tematických okruzích – ochrana přírody, ochrana a tvorba životního prostředí a péče o památky. Po rozdělení republiky mohli soutěžit pouze čeští autoři, teprve před devíti lety je soutěž znovu otevřena pro slovenské fotografy. V průměru se soutěže zúčastňovalo kolem 40 – 50 autorů, kteří zaslali v průměru 400 fotografií.“ – uvedl Miroslav Potyka, který měl na starost na tři desítky ročníků soutěže.

K výrazné změně došlo v 35. ročníku, kdy v soutěžním řádu zůstaly pouze první dva tematické okruhy, termín soutěže v rámci celého festivalu se přesunul z listopadu do června a výstava byla instalována v prostorách Reduty, aby se dostala do centra festivalového dění. V tomto duchu se uskuteční festival i letos.

Loňský ročník ukázal, že zájem z řad fotografů je stabilně velmi velký, což dokazuje počet 416 zaslaných fotografií od 59 autorů z České a Slovenské republiky. V letošním roce došlo opět k několika drobným úpravám tematických okruhů. Vernisáž fotografické soutěže proběhne nově v podvečerním čase v 17 hodin v prostorách Reduty. Letos je zároveň nově plánována repríza výstavy v Panském domě v Uherském Brodě.

Uzávěrka přijímání fotografií do fotosoutěže je 26. května 2015. Propozice fotosoutěže najdete zde.

plakattsttt2015