Nátěry mobiliáře na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

Jak někdy může být věc jednoduchá. Vyvolal jsem iniciativu, jejímž cílem bylo ošetření a údržba mobiliáře na Masarykově náměstí. Stav, který mobiliář vykazoval, neodpovídal významu lokality, ve které se nacházel.

Po dohodě s panem Leciánem a panem Chybíkem se věc hnula a výsledek je rozhodně vidět. Někdy prostě stačí málo. Pravidelná údržba mobiliáře nejen prodlouží jeho životnost, ale přispěje i k jeho estetické funkci.

Co chceme na Masarykově náměstí ještě zrealizovat, opravit:

  • natřít veškerý mobiliář (lavičky, pulty, stojany na kola)
  • doplnit sedáky pod lípy
  • doplnit mobilní zeleň a vytvořit  další 2 klidové zóny
  • očistit odpadkové koše a provést jejich rozšíření
  • instalovat k Radnici nový kiosek a kolem něho instalovat mobiliář

2015-09-09 16.25.48

2015-08-26 11.39.25

Dnes byla spuštěna na internetových stránkách města Uh. Hradiště nová aplikace – Zlepši své město.

Byla spuštěna nová aplikace pro občany Uherského Hradiště pro hlášení závady či návrhu ke zlepšení. Občané města mají nyní možnost nahlásit závady, nedostatky, poruchy ale i návrhy na vylepšení veřejného prostranství. Stačí když ve svém webovém prohlížeči vyplní jednoduchý interaktivní formulář na adrese http://hlaseni.tmapserver.cz/#592005
Tuto efektivní možnost hlášení závad a podnětů považuji za velmi přínosnou pro všechny, kteří chtějí “Zlepšit své město”. Kromě možnosti zaslat mi podnět, závadu na email: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz – je to jedna z dalších možností jak docílit, abychom město měli lepší, čistější a krásnější. Aby byl případný nedostatek ihned odhalen a taky samozřejmě řešen. Spuštění aplikace je prvním krokem k větší efektivitě komunikace s občany a k dalším změnám, které na radnici nejen v rámci IT chystáme.

Rozšíření a údržba dětského hřiště v Míkovicích, koncepce všech dětských hřišť

Vzhledem k tomu, že v mé kompetenci na radnici města Uh. Hradiště je i životní prostředí a do něj spadají i dětská hřiště, chtěl jsem se přesvědčit, jak údržba hřišť ve městě přesně funguje. Nejlépe přímo na hřišti v Míkovicích, které mám denně na očích a vše tedy mohu pozorovat tak říkajíc “v přímém přenosu”. Toto dětské hřiště je vytvořeno na pozemku mezi domy, kde je zaneseno věcné břemeno kanalizace, a navazuje na zahradu Mateřské školy. Hřiště slouží (dle dodaných prvků) primárně dětem od 1 do cca 5 let. To znamená, že tam chodí maminky s kočárky, malé děti jezdí na kolech atd. Jaké mělo hřiště nedostatky? Ještě donedávna např. chyběl stojan na kola. Vstupní branku si mohlo otevřít jakékoliv malé dítě a ocitnout se přímo uprostřed frekventované silnice. Na můj dřívější dotaz, zda by bylo možné branku zabezpečit nějakou pojistkou, mi bylo z MěU sděleno, že toto nelze, že si mám dítě hlídat a sám za něj na hřišti zodpovídám.

Co se mi tedy podařilo od doby co na městě pracuji – hřiště má na brance pojistku, dítě tedy nemůže ze hřiště samo odběhnout. Byl doplněn stojan na kola. Na hřišti byly čtyři lavice bez opěradel, ale dle mého by pro maminky a jejich děti měly být vždy s opěradlem, aby si dítě neublížilo pádem po zádech. Dvě z nich tedy byly vyměněny za lavičky s opěradlem. Byl doplněn stůl s lavičkou, aby zde dítě mohlo např.  posvačit. Desky, které rámovaly pískoviště byly vyviklané a nebezpečné a již počasím zničené. Byla provedena výměna. V poslední řadě byl doplněn nový moderní prvek, který dle mého má být na každém dětském hřišti. Tento prvek má nejen sloužit jako hračka, ale může si na něm hrát  i více dětí zároveň, takže má pro děti také společenský význam.

Když to všechno shrnu. Hřiště v Míkovicích je konečně kompletní. Jenže to všechno poměrně dlouho trvalo. Postup údržby hodnotím jako málo efektivní. Proto se bude vytvářet nová koncepce dětských hřišť. Budu trvat na zmapování všech dětských hřišť a je třeba najít postup na jejich efektivní údržbu, případná rozšíření prvků atd. Není možné, aby dětská hřiště byla zanedbaná, bez laviček, bez možností schovat se ve stínu v létě apod. Další příklad – na nově zbudovaném dětském hřišti na Hliníku v Mařaticích jsou umístěny jen čtyři lavičky, i když hřiště počítá s návštěvností s celého sídliště a každý rodina, která na hřiště přijde, obvykle obsadí jednu lavičku. Toto všechno musí nová koncepce řešit.

Pokud víte o nějakém problému nebo máte nějaký tip ohledně dětských hřišť napište mi email: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz

2015-07-29 16.53.08