Návštěva 20letého výročí firmy VERA v Choceradech u Prahy

Firma VERA, jejíhož systému IS Radnice Vera město Uherské Hradiště využívá, slavila 20 let od svého založení a my jsme byli u toho. Společné s vedoucím odb. J. Paluříkem jsem vyrazil na “Cestu kolem světa”, tak měla Vera představení své firmy pojaté. Celá prezentace firmy VERA byla v duchu představení světadílů (kultury, zvyků, gastronomie atd.) a každý světadíl byl propojen s nějakou konkrétní službou firmy VERA. Myslím, že se jim to hodně povedlo a jako bonus na závěr dne jsme si ještě odvezli cenu pro město Uherské Hradiště za “Nejkomplexnější systém”, což nás mile překvapilo.

Děkuji všem kolegům, kteří na propojení systémů a modulů VERA na městě pracují a doufám, že se nám i nadále bude dařit co nejefektivněji využít dalších nových modulů, které chceme v krátké době na MěÚ aplikovat. Díky!

http://www.vera.cz

2015-03-26 13.42.51

2015-03-26 14.50.07

Vytvořeny www stránky pro festival Týká se to také Tebe

Právě byly spuštěny nové aktualizované stránky festivalu TSTTT. Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (TSTTT) je tematický mezinárodní festival amatérských filmů, jehož cílem je upozorňovat veřejnost na filmová díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence v dnešním světě. Jeho neoddělitelnou součástí je doprovodný odborný a kulturně společenský program – promítání, přednášky, semináře, besedy, konference, výstavy, umělecké pořady, farmářské trhy, prezentace, výlety, exkurze, aktivity pro děti i dospělé.

www stránky: www.tsttt.cz

Návštěva Diakonie UH a Slovácká výzva

Ve středu 11. 3. 2015 jsem zavítal do Diakonie, Střediska cesta v Uh. Hradišti. Internetové stránky střediska: http://strediskocesta.cz/

Toto středisko jsem v rámci mapování terénu odboru sociálních služeb navštívil již o týden dříve. Hodinu jsem debatoval s ředitelkou Bc. Zuzanou Hoffmannovou o klasických tématech: historii střediska, provozovaných službách, podpoře města apod. Osobně jsem navštívil i denní stacionář. Přišlo mi líto, že aktuálně nemám, čím bych mohl pomoci nebo alespoň obdarovat všechny přítomné, a proto jsem se sám nabídl na nominaci k akci, kterou středisko pořádá – “Slováckou výzvu”,  abych měl důvod se ve středisku ještě zastavit a tuto věc napravit.

Dětem jsem přivezl něco na zub a po půlhodince strávené ve stacionáři jsem poprvé v životě jel na invalidním vozíku. Byla to zajímavá zkušenost a upřímně řečeno, chce to hodně cviku a úsilí. Dále jsem měl milou povinnost nanominovat další tři účastníky Slovácké výzvy a těmi jsou: Šárka Hanová, František Prachman a Jan Pášma. Doufám, že i oni stráví stejně příjemné a mimoděk poučné chvíle v milé společnosti zaměstanců i klientů Diakonie.

Internetové stránky Slovácké výzvy: http://slovackavyzva.cz