Vytvořeny www stránky pro festival Týká se to také Tebe

Právě byly spuštěny nové aktualizované stránky festivalu TSTTT. Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (TSTTT) je tematický mezinárodní festival amatérských filmů, jehož cílem je upozorňovat veřejnost na filmová díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence v dnešním světě. Jeho neoddělitelnou součástí je doprovodný odborný a kulturně společenský program – promítání, přednášky, semináře, besedy, konference, výstavy, umělecké pořady, farmářské trhy, prezentace, výlety, exkurze, aktivity pro děti i dospělé.

www stránky: www.tsttt.cz

Návštěva Diakonie UH a Slovácká výzva

Ve středu 11. 3. 2015 jsem zavítal do Diakonie, Střediska cesta v Uh. Hradišti. Internetové stránky střediska: http://strediskocesta.cz/

Toto středisko jsem v rámci mapování terénu odboru sociálních služeb navštívil již o týden dříve. Hodinu jsem debatoval s ředitelkou Bc. Zuzanou Hoffmannovou o klasických tématech: historii střediska, provozovaných službách, podpoře města apod. Osobně jsem navštívil i denní stacionář. Přišlo mi líto, že aktuálně nemám, čím bych mohl pomoci nebo alespoň obdarovat všechny přítomné, a proto jsem se sám nabídl na nominaci k akci, kterou středisko pořádá – “Slováckou výzvu”,  abych měl důvod se ve středisku ještě zastavit a tuto věc napravit.

Dětem jsem přivezl něco na zub a po půlhodince strávené ve stacionáři jsem poprvé v životě jel na invalidním vozíku. Byla to zajímavá zkušenost a upřímně řečeno, chce to hodně cviku a úsilí. Dále jsem měl milou povinnost nanominovat další tři účastníky Slovácké výzvy a těmi jsou: Šárka Hanová, František Prachman a Jan Pášma. Doufám, že i oni stráví stejně příjemné a mimoděk poučné chvíle v milé společnosti zaměstanců i klientů Diakonie.

Internetové stránky Slovácké výzvy: http://slovackavyzva.cz

Výstava poskytovatelů sociálních služeb

Zveme Vás na Výstavu poskytovatelů sociálních služeb, jež bude zahájena vernisáží ve středu 4. března 2015 v 16:00 hodin v kině Hvězda.

Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Městskými kiny Uherské Hradiště si Vás dovolují pozvat na Výstavu poskytovatelů sociálních služeb, jež se uskuteční ve dnech 4.  – 15. března 2015 v kině Hvězda.

 Program vernisáže/4. března 2015 v 16:00 hodin:

  • vystoupení žáků ZUŠ Uherské Hradiště
  • seznámení s výstupy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015-2017
  • představení nově vznikajících sociálních služeb na území města Uherské Hradiště
  • od 17:00 hodin projekt filmu Hvězdy nám nepřály, USA 2014 / 125 min. / nevhodné pro děti do 12 let /titulky

Tato akce se uskuteční v rámci realizace projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku, jež byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Pozvánka_výstava poskytovatelů

Rozhovor s evangelickým farářem Michalem Voglem

Ve středu 18. 2. 2015 jsem pozval na schůzku pana faráře Vogla, abych se seznámil s aktivitami církve ve městě. Jako jednu z aktivit církev provozuje od konce roku 2013 na Masarykově náměstí každý pátek od 17 hodin vydávání jídla lidem bez domova a všem lidem, kteří mají problém se sociálním začleněním ve městě. Jídlo se vydává do jednorázového nádobí.

Mně osobně se tato aktivita líbí a budu ji podporovat. Nejedná se totiž jen o samotné vydávání jídla, ale kromě jiného se jedná i o sociální navádění a pomoc v této oblasti. Lidé, kteří jídlo vydávají, se s lidmi baví, nabádají je k začlenění do normálního života a pokud je to možné snaží se je i nějakým způsobem vést k práci. Předávají jim rady, kam se s čím obrátit apod. Jak mi sdělil pan farář, sám několikrát pro faru využil práce těchto lidí např. na zahrádce fary.

Dále se také s jídlem vozí i nějaké ošacení, takže v případě potřeby si lidé toto oblečení mohou vzít a vyměnit za své například promáčené.

Ptal jsem se samozřejmě, jak toto vnímá veřejnost, jestli se spíše odvrací očima, obchází je apod. Pan farář mi říkal, že lidé ve městě jsou vstřícní a dokonce právě proto, že jsou potřební na očích, dostávají dokonce i nějaké věcné nebo finanční dary.

Taky mě zajímalo, zdali zaregistroval nějaké nepříjemné incidenty v době vydávání jídla, zdali musela zasahovat městská policie apod. Potvrdil mi, že nic takového se neděje a že vše, co by mohlo hrozit, předem podchytí dříve, než se něco nastane. Drobné výtržnosti apod. jsou spíše vyjímkou, jak mi sdělil. Proto já osobně nevidím důvod, proč tuto aktivitu nepodpořit a také proč měnit místo vydávání.

Tady najdete článek o panu faráři, je sice starší, ale jako představení stačí