Přidali jsme více schránek na papírové sáčky pro úklid po psech

V letošním roce byly městem Uherské Hradiště přikoupeny schránky na papírové sáčky pro psí exkrementy. Tyto schránky jsou odborem správy majetku města postupně instalovány na různé lokality v rámci Uherského Hradiště a dalších městských částí.

Schránky na papírové sáčky pro psí exkrementy, lze v současné době využít na těchto lokalitách:

 • Míkovice – u křižovatky ulice Hlavní a ulice Lesní, před MKZ
 • sídliště Mojmír – na hrázi řeky Moravy, kousek od železničního mostu, v místě napojení ulice Revoluční na těleso hráze
 • sídliště Mojmír – u křižovatky ulice Jana Žižky a ulice Husova, u pekárny
 • Štěpnice – ulice Štěpnická, před MŠ  č. p. 1111
 • Štěpnice – ulice Štěpnická, u lávky, přes kterou vede cyklostezka do Kunovského lesa
 • Jarošov – Markov, v oploceném výběhu pro psy
 • Mařatice – ulice Sadová, u č. p. 893, u prostoru pro volné pobíhání psů
 • Mařatice – Park Za Plotem
 • Rybárny – ul. Moravní nábřeží

Do konce roku budou schránky umístěny v dalších lokalitách:

 • Mojmír –  ulice Revoluční – prostor pro volné pobíhání psů
 • Sady – u hřiště za podchodem
 • Uherské Hradiště – Moravní náměstí, parčík u Komína
 • Sady – Výšina sv. Metoděje

V průběhu příštího roku plánujeme další rozšíření těchto schránek na území města i městských částí.

Občané se na nás někdy obracejí s žádostí, jak se sáčky používají. Proto upozorňujeme, že každý sáček obsahuje papírovou lopatku pro nabrání inkriminované nečistoty.

Děkujeme, že je využíváte a pomáháte udržovat naše město čisté.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/vice-schranek-na-papirove-sacky-pro-uklid-po-psech

 

Uherské Hradiště bude mít novou internetovou encyklopedii dějin města

Pokud se budete chtít cokoliv dozvědět o historii našeho malebného města Uherské Hradiště, už se nebudete muset složitě probírat knihami či archivními záznamy. Veškeré informace budou přehledně k nalezení v Internetové encyklopedii dějin města. Od konce měsíce listopadu ji bude možno najít na této adrese: http://encyklopedie.mesto-uh.cz/

Na vytvoření internetové encyklopedie se vedle města podílí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Státní okresní archiv Uherské Hradiště a Slovácké muzeum. Na přípravě a na vkládání dat pracujeme už rok. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana má například na starosti osobnosti, archiv ulice a muzeum památkové objekty. Práce na encyklopedii není časově ohraničená, umožňuje průběžně zařazovat, doplňovat a měnit dostupné, zpracované či aktuální poznatky z historie města. K vytvoření encyklopedie byl použit stejný a osvědčený systém jako má například město Brno nebo Jihlava  http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/

Zdroj: http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/hradiste-bude-mit-internetovou-encyklopedii-dejin-mesta-30171011.html

Encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených karet z různých oblastí historie, např. osoby, události, ulice, školy, pamětní desky apod. V budoucnosti se počítá s doplňováním dalších tématických okruhů, stejně jako s cizojazyčnou verzí. Nejvíce pozornosti však teď bude věnováno právě vlastnímu obsahu projektu, historii Uherského Hradiště. V oblasti vyplňování dat stojíme teprve na počátku nikdy nekončící badatelské práce, která tímto způsobem dovoluje průběžně zařazovat, doplňovat a měnit dostupné, zpracované či aktuální poznatky z historie našeho města. Součástí encyklopedie má být jednoduché vyhledávání, pomocí kterého návštěvnici webu snadno najdou, po čem touží. Město zároveň chce klást důraz na pravdivost informací.

Třeba i vy máte nějakou zajímavou informaci, fotografii nebo jinou památku na doby dávno či nedávno minulé, která by mohla naši encyklopedii doplnit. Rádi bychom se od vás také dozvěděli, co z naší historie vás nejvíce zajímá. Těšíme se na vaše podněty, rady i připomínky.

 

Osvěta paliativní a hospicové péče na Uherskohradišťsku

Dne 3. října 2017 jsem se zúčastnil II. Odborné konference paliativní a hospicové péče, kterou uspořádal Zdravotní ústav PAHOP. Jedná se o hospicové centrum, které si získává ve Zlínském kraji velmi významné místo a postavení. Velkou snahou její ředitelky paní Mgr. Heleny Schwarczové je rozšíření osvěty o tomto oboru zdravotnictví, v poslední době poskytují specializovanou domácí hospicovou péči a jejich dlouhodobým úsilím je zřízení kamenného hospice na Uherskohradišťsku.

Pouze ti, kteří zažili péči o nevyléčitelně nemocnou blízkou osobu, ví, jak je pomoc v této těžké životní situaci důležitá – jak po stránce zdravotní, tak emoční. Pracovníci této společnosti jsou v pohotovosti 24 hodin denně! Jsem rád, že toto centrum navázalo velmi úzkou spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí.

Tímto jim vyjadřuji velkou úctu a dík v jejich práci a snažení.

Fakta vs. pomluvy

Nejsem příznivcem osobních výpadů ani přenášení politického boje do osobní roviny. Politika, jak já ji vnímám, má být soutěží různých názorů a postojů, v žádném případě se nesmí omezit na osobní osočování, pomluvy a zastrašování. I proto jsem v uplynulých letech nereagoval na neustálé napadání mé osoby Stanislavem Mikulou (bývalý předseda Zdravého Hradiště, nyní řadový člen) a věřil jsem, že když nebudu “krmit trolla”, sám uzná nesmyslnost svého jednání a přestane s ním. Bohužel jsem se mýlil a nezbývá mi tedy, než přednést své stanovisko.

Politické působení Stanislava Mikuly

Na serveru volby.cz je možné získat informace o politické historii Stanislava Mikuly od roku 1994:

 • Rok 1994: SM kandidoval do zastupitelstva města UH za politickou stranu ODS
 • Rok 2006: SM kandidoval za stranu Zelení a to na 3. pozici kandidátní listiny. Ve volbách se umístil na 2. místě a stal se zastupitelem města Uherské Hradiště
 • Rok 2010: kandidoval již za ZH z pozice lídra. Strana Zelení šla přitom do voleb v Uherském Hradišti taky. Mikula získal mandát do zastupitelstva podruhé
 • Rok 2014: upřednostnil kandidaturu na senátora za ZH s podporou Svobodných. V rámci celého volebního obvodu 81 (101 768 voličů) získal pouze 508 hlasů, což je ještě méně, než například aktivista Václav Hučík z Blatničky (530 hlasů)

Krátké shrnutí: celkem kandidoval za 3 politické strany nebo hnutí (ODS, ZELENÍ, ZH), podporu si vyjednal i u jiných subjektů, kteří od něj ale nyní dávají ruce pryč (Svobodní). Délka působení v politice 12 let, z toho 6 let jako zastupitel města (vždy jen v opozici) a v roce 2014 propadák ve volbách do Senátu. S touto politickou historií mi přijde až absurdní snaha Stanislava Mikuly nazývat jiné přeběhlíky. Naopak by bylo zajímavé slyšet názor uskupení, za která se dříve angažoval a se kterými se vždy po krátké době dramaticky rozešel.

Na kandidátce z roku 1994 zjistíte, že jeho kolegové byli například Josef Botek (nynější tajemník MěÚ), Libor Karásek (bývalý starosta UH), Jiří Paluřík (bývalý vedoucí odboru informatiky na MěÚ) a také Jiří Durďák (ředitel ekonomické školky UH) a Miroslav Valenta.

Situace po komunálních volbách v roce 2014

Stanislavem Mikulou jsem také často napadán, že jsem neměl mandát jednat o povolební koalici a že spolupráce ZH s ODS nikdy nepřipadala v úvahu. I v tomto bodě ale Mikula pouze překrucuje fakta tak, jak se mu to hodí. O tom jasně vypovídá níže přiložený zápis ze schůze ZH, svolané tehdy místopředsedou, současným předsedou ZH P. Myslíkovjanem a konané 23.10.2014, která měla na programu jeden jediný bod, který byl na této schůzi schválen. Předmětem jednání schůze bylo udělení mandátu členům ZH Františku Elfmarkovi a Františku Prachmanovi v pokračování jednání o podmínkách vytvoření možné koalice s ODS, KRUH, KDU-ČSL a TOP 09.

Demokraticky a s podpisem většiny členů ZH bylo mně a Františkovi Prachmanovi toto jednání schváleno a umožněno.

Stanislav Mikula ovšem nebyl schopen toto demokratické rozhodnutí hnutí akceptovat, a proto nechal svolat s krátkým odstupem času nové jednání s cílem toto usnesení negovat. V den jednání členské schůze pak Mikula obvolal jednotlivé členy a zjišťoval, jak se chystají hlasovat. Jednomu členovi hnutí, jehož hlas by byl zásadní a potvrdil by původní demokratické rozhodnutí hnutí, volal a zastrašoval jej s tím, ať na schůzi nechodí. Dotyčný mě následně kontaktoval, situaci mi do detailu popsal a sdělil, že za těchto nemorálních okolností ztrácí jakoukoliv chuť dále se v hnutí angažovat. Následně totéž před všemi členy ZH v průběhu schůze potvrdil (hlasitým telefonním hovorem). Tady se potvrdily Mikulovy praktiky, o kterých mi (bohužel až následně) vyprávěli bývalí členové a zastupitelé za ZH, kteří hlavně kvůli těmto praktikám a jednání Mikuly ze ZH v minulém volbením období odešli. Zdroj: http://www.idobryden.cz/zpravy/rozkol-ve-zdravem-hradisti-tri-zastupitele-pokracuji-jako-nezavisli/9df6bdc4-0355-11e4-8749-5254003d369b

Kromě výše zmíněného mandátu jsem chtěl mít jistotu, že možnou koalici podporuje a souhlasí s ní i většina kandidátní listiny, včetně Svobodných, kteří byli na společné kadidátce, kteří ale následně nedostali od Mikuly žádný prostor k povolebnímu vyjádření. Ověřil jsem si, že s možnou koalicí souhlasí jak většina kandidátů z kandidátky, tak Svobodní.

Z výše uvedeného vyplývá, že moralizující řeči Stanislava Mikuly nemohou být ničím jiným než uražené výlevy člověka, který si nevidí na špičku nosu.

Po uzavření koalice

Jak se Mikula nezdráhá jednat s lidmi, jde vyčíst mimo jiné i z dopisu zaslaného Františku Prachmanovi. Ano, je tam podepsaný P. Myslíkovjan, nicméně z dikce dopisu je jasné, kdo mu vedl ruku. Upozorňuji především na větu: “Pokud by se tak nestalo, budeme nuceni bohužel použít jiný způsob, jak Tě přesvědčit o nutnosti Tvého odstoupení.”, ze které běhá mráz po zádech.

I mě Mikula stále napadá a společně se svým skrytým spojencem A. Seďou (ČSSD) mě nazývají přeběhlíkem a zrádcem. Ano, nejsem hrdý na to, že jsem musel odejít z hnutí, kterému jsem zpočátku bezvýhradně věřil, nicméně ani já jsem se stejně jako moji předchůdci nemohl smířit s praktikami předsedy hnutí. ZH momentálně funguje v režimu 3 členů výboru, což je minimální počet k tomu, aby ZH nebylo zrušeno. Z hnutí v krátkém časovém intervalu odešli téměř všichni jeho členové a za celé tři roky se nepodařilo nováčky nabrat.

Celou dobu působím jako nezávislý a nyní podporovatel České pirátské strany. Osočovaní, že za mnou nikdo nestojí a že za mnou není vidět žádná práce, může každý vyhodnotit sám. Spousta věcí je mimo jiné tady na mém blogu a taky na mém Facebooku. Absolvoval jsem 68 zasedání Rady města a 20 Zastupitelstev města, na kterých se mi podařilo prosadit spousta z toho, co jsem si ještě jako člen ZH předsevzal.

Poslední věc na závěr. Pro mě je mým zrcadlem moje rodina, žena a děti. Pokud bych dělal něco nekalého, špatného nemohl bych se jim podívat do očí. Stojím si za každým svým krokem. Jaké má zrcadlo Stanislav Mikula ?

***

P.S.

Připomínám, výňatek ze zápisu schůze ZH ze dne  6. 9. 2014.

Výňatek z usnesení k bodu 6:
Přítomni: I. Pořízková, F. Elfmark, J. Machala, A. Macháček, S. Mikula, F. Prachman, L. Hudcová, T. Blecha
Omluveni: J. Velebová, P. Myslikovjan, J. Turčinek

K bodu šest: Prohlášení předsedy S. Mikuly k výsledkům voleb 2014

“V případě volebního neúspěchu, což je v Uherském Hradišti v komunálních volbách neobhájení počtu alespoň 3 zastupitelů a v senátních volbách v Uh. Hradišti horší jak 4. místo, bych  se nadále neangažoval ve vedení ZH a považoval svoje další působení ve prospěch veřejnosti za zbytečné.” Mikulou definovaný “volební neúspěch” nastal, jak je však vidět, své veřejné působení za zbytečné nepokládá. Bohužel. Samozvaná “morální autorita” v realitě všedních dní.

Děkuji, že jste to dočetli až sem. Přeji všem hezké podzimní dny.