Jsme jeden tým – třídíme společně s FC Slovácko

Vážení fotbaloví fanoušci, mám velkou radost, že uherskohradišťský fotbal podpoří třídění odpadu! Chtěl bych za tuto iniciativu velmi poděkovat a věřím, že tento krok přispěje nejen k lepšímu nakládání s odpady vyprodukovanými na fotbalovém stadionu, ale současně podpoří velmi důležitou osvětu v této oblasti. FC Slovácko se tak připojuje ke společenské odpovědnosti a tímto krokem vyjadřuje svůj kladný postoj k životnímu prostředí nejen v našem krásném městě.

Já osobně mám fotbal velmi rád. Asi jako většina malých kluků jsem jej v dětství s nadšením hrál. Vzpomínám si na tu soutěžní atmosféru, adrenalin, emoce. Líbí se mi na něm, že se jedná o týmovou hru, kde výhry a prohry prožívají hráči společně. Mám rád atmosféru plného stadionu nadšených fanoušků, ten pocit sounáležitosti. Sám jsem jeden čas ve fotbale aktivně působil, ale většinou jen jako „kapitán střídačky“. Později jsem se rozhodl tuto roli raději přenechat mladším a povolanějším. V nedávné době jsem začal vodit na tréninky i svého malého šestiletého syna a s úsměvem sleduji, s jakým elánem hrají fotbal malí kluci z přípravky U7, ze kterých se možná někdy stanou velcí „páni“ fotbalisté.

Fotbal od nepaměti spojuje a oslovuje velké množství lidí napříč všemi generacemi, a proto již zmíněný krok klubu připojit se ke třídění odpadu vítám s nadšením. Doufám, že bude motivací i pro další fotbalové kluby. Věřím, že fotbal dokáže své fanoušky nejen vtáhnout do hry, ale předat i něco navíc. Jako radní města Uh. Hradiště jsem zodpovědný za oblast životního prostředí a samozřejmě vnímám, že jakékoliv aktivity zaměřené na ekologická témata a ochranu životního prostředí jsou a budou stále významnější. Vidím, jaké problémy obce a města v této oblasti aktuálně řeší a čím se budou muset do budoucna zabývat. Jedním z velkých úkolů je i  oblast zefektivnění odpadového hospodářství. Osvěta v této oblasti v jakékoliv podobě je proto nesmírně významná a určitě bude velkým přínosem. A to nejen pro děti, ale také pro nás dospělé.

Závěrem bych chtěl popřát FC Slovácku zdárné zakončení podzimní sezóny, hodně sil a elánu v boji proti fotbalovému soupeři. Současně přeji, aby se podařilo vytřídit, co nejvíce recyklovatelného odpadu.

Přeji FC Slovácku hodně štěstí a rád bych se rozloučil závěrečným sloganem: JSME JEDEN TÝM – TŘÍDÍME SPOLEČNĚ!

 

 

Přidali jsme více schránek na papírové sáčky pro úklid po psech

V letošním roce byly městem Uherské Hradiště přikoupeny schránky na papírové sáčky pro psí exkrementy. Tyto schránky jsou odborem správy majetku města postupně instalovány na různé lokality v rámci Uherského Hradiště a dalších městských částí.

Schránky na papírové sáčky pro psí exkrementy, lze v současné době využít na těchto lokalitách:

 • Míkovice – u křižovatky ulice Hlavní a ulice Lesní, před MKZ
 • sídliště Mojmír – na hrázi řeky Moravy, kousek od železničního mostu, v místě napojení ulice Revoluční na těleso hráze
 • sídliště Mojmír – u křižovatky ulice Jana Žižky a ulice Husova, u pekárny
 • Štěpnice – ulice Štěpnická, před MŠ  č. p. 1111
 • Štěpnice – ulice Štěpnická, u lávky, přes kterou vede cyklostezka do Kunovského lesa
 • Jarošov – Markov, v oploceném výběhu pro psy
 • Mařatice – ulice Sadová, u č. p. 893, u prostoru pro volné pobíhání psů
 • Mařatice – Park Za Plotem
 • Rybárny – ul. Moravní nábřeží

Do konce roku budou schránky umístěny v dalších lokalitách:

 • Mojmír –  ulice Revoluční – prostor pro volné pobíhání psů
 • Sady – u hřiště za podchodem
 • Uherské Hradiště – Moravní náměstí, parčík u Komína
 • Sady – Výšina sv. Metoděje

V průběhu příštího roku plánujeme další rozšíření těchto schránek na území města i městských částí.

Občané se na nás někdy obracejí s žádostí, jak se sáčky používají. Proto upozorňujeme, že každý sáček obsahuje papírovou lopatku pro nabrání inkriminované nečistoty.

Děkujeme, že je využíváte a pomáháte udržovat naše město čisté.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/vice-schranek-na-papirove-sacky-pro-uklid-po-psech

 

Uherské Hradiště bude mít novou internetovou encyklopedii dějin města

Pokud se budete chtít cokoliv dozvědět o historii našeho malebného města Uherské Hradiště, už se nebudete muset složitě probírat knihami či archivními záznamy. Veškeré informace budou přehledně k nalezení v Internetové encyklopedii dějin města. Od konce měsíce listopadu ji bude možno najít na této adrese: http://encyklopedie.mesto-uh.cz/

Na vytvoření internetové encyklopedie se vedle města podílí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Státní okresní archiv Uherské Hradiště a Slovácké muzeum. Na přípravě a na vkládání dat pracujeme už rok. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana má například na starosti osobnosti, archiv ulice a muzeum památkové objekty. Práce na encyklopedii není časově ohraničená, umožňuje průběžně zařazovat, doplňovat a měnit dostupné, zpracované či aktuální poznatky z historie města. K vytvoření encyklopedie byl použit stejný a osvědčený systém jako má například město Brno nebo Jihlava http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/

Zdroj: http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/hradiste-bude-mit-internetovou-encyklopedii-dejin-mesta-30171011.html

Encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených karet z různých oblastí historie, např. osoby, události, ulice, školy, pamětní desky apod. V budoucnosti se počítá s doplňováním dalších tématických okruhů, stejně jako s cizojazyčnou verzí. Nejvíce pozornosti však teď bude věnováno právě vlastnímu obsahu projektu, historii Uherského Hradiště. V oblasti vyplňování dat stojíme teprve na počátku nikdy nekončící badatelské práce, která tímto způsobem dovoluje průběžně zařazovat, doplňovat a měnit dostupné, zpracované či aktuální poznatky z historie našeho města. Součástí encyklopedie má být jednoduché vyhledávání, pomocí kterého návštěvnici webu snadno najdou, po čem touží. Město zároveň chce klást důraz na pravdivost informací.

Třeba i vy máte nějakou zajímavou informaci, fotografii nebo jinou památku na doby dávno či nedávno minulé, která by mohla naši encyklopedii doplnit. Rádi bychom se od vás také dozvěděli, co z naší historie vás nejvíce zajímá. Těšíme se na vaše podněty, rady i připomínky.

 

Osvěta paliativní a hospicové péče na Uherskohradišťsku

Dne 3. října 2017 jsem se zúčastnil II. Odborné konference paliativní a hospicové péče, kterou uspořádal Zdravotní ústav PAHOP. Jedná se o hospicové centrum, které si získává ve Zlínském kraji velmi významné místo a postavení. Velkou snahou její ředitelky paní Mgr. Heleny Schwarczové je rozšíření osvěty o tomto oboru zdravotnictví, v poslední době poskytují specializovanou domácí hospicovou péči a jejich dlouhodobým úsilím je zřízení kamenného hospice na Uherskohradišťsku.

Pouze ti, kteří zažili péči o nevyléčitelně nemocnou blízkou osobu, ví, jak je pomoc v této těžké životní situaci důležitá – jak po stránce zdravotní, tak emoční. Pracovníci této společnosti jsou v pohotovosti 24 hodin denně! Jsem rád, že toto centrum navázalo velmi úzkou spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí.

Tímto jim vyjadřuji velkou úctu a dík v jejich práci a snažení.