Fakta vs. pomluvy

Nejsem příznivcem osobních výpadů ani přenášení politického boje do osobní roviny. Politika, jak já ji vnímám, má být soutěží různých názorů a postojů, v žádném případě se nesmí omezit na osobní osočování, pomluvy a zastrašování. I proto jsem v uplynulých letech nereagoval na neustálé napadání mé osoby Stanislavem Mikulou (bývalý předseda Zdravého Hradiště, nyní řadový člen) a věřil jsem, že když nebudu “krmit trolla”, sám uzná nesmyslnost svého jednání a přestane s ním. Bohužel jsem se mýlil a nezbývá mi tedy, než přednést své stanovisko.

Politické působení Stanislava Mikuly

Na serveru volby.cz je možné získat informace o politické historii Stanislava Mikuly od roku 1994:

  • Rok 1994: SM kandidoval do zastupitelstva města UH za politickou stranu ODS
  • Rok 2006: SM kandidoval za stranu Zelení a to na 3. pozici kandidátní listiny. Ve volbách se umístil na 2. místě a stal se zastupitelem města Uherské Hradiště
  • Rok 2010: kandidoval již za ZH z pozice lídra. Strana Zelení šla přitom do voleb v Uherském Hradišti taky. Mikula získal mandát do zastupitelstva podruhé
  • Rok 2014: upřednostnil kandidaturu na senátora za ZH s podporou Svobodných. V rámci celého volebního obvodu 81 (101 768 voličů) získal pouze 508 hlasů, což je ještě méně, než například aktivista Václav Hučík z Blatničky (530 hlasů)

Krátké shrnutí: celkem kandidoval za 3 politické strany nebo hnutí (ODS, ZELENÍ, ZH), podporu si vyjednal i u jiných subjektů, kteří od něj ale nyní dávají ruce pryč (Svobodní). Délka působení v politice 12 let, z toho 6 let jako zastupitel města (vždy jen v opozici) a v roce 2014 propadák ve volbách do Senátu. S touto politickou historií mi přijde až absurdní snaha Stanislava Mikuly nazývat jiné přeběhlíky. Naopak by bylo zajímavé slyšet názor uskupení, za která se dříve angažoval a se kterými se vždy po krátké době dramaticky rozešel.

Na kandidátce z roku 1994 zjistíte, že jeho kolegové byli například Josef Botek (nynější tajemník MěÚ), Libor Karásek (bývalý starosta UH), Jiří Paluřík (bývalý vedoucí odboru informatiky na MěÚ) a také Jiří Durďák (ředitel ekonomické školky UH) a Miroslav Valenta.

Situace po komunálních volbách v roce 2014

Stanislavem Mikulou jsem také často napadán, že jsem neměl mandát jednat o povolební koalici a že spolupráce ZH s ODS nikdy nepřipadala v úvahu. I v tomto bodě ale Mikula pouze překrucuje fakta tak, jak se mu to hodí. O tom jasně vypovídá níže přiložený zápis ze schůze ZH, svolané tehdy místopředsedou, současným předsedou ZH P. Myslíkovjanem a konané 23.10.2014, která měla na programu jeden jediný bod, který byl na této schůzi schválen. Předmětem jednání schůze bylo udělení mandátu členům ZH Františku Elfmarkovi a Františku Prachmanovi v pokračování jednání o podmínkách vytvoření možné koalice s ODS, KRUH, KDU-ČSL a TOP 09.

Demokraticky a s podpisem většiny členů ZH bylo mně a Františkovi Prachmanovi toto jednání schváleno a umožněno.

Stanislav Mikula ovšem nebyl schopen toto demokratické rozhodnutí hnutí akceptovat, a proto nechal svolat s krátkým odstupem času nové jednání s cílem toto usnesení negovat. V den jednání členské schůze pak Mikula obvolal jednotlivé členy a zjišťoval, jak se chystají hlasovat. Jednomu členovi hnutí, jehož hlas by byl zásadní a potvrdil by původní demokratické rozhodnutí hnutí, volal a zastrašoval jej s tím, ať na schůzi nechodí. Dotyčný mě následně kontaktoval, situaci mi do detailu popsal a sdělil, že za těchto nemorálních okolností ztrácí jakoukoliv chuť dále se v hnutí angažovat. Následně totéž před všemi členy ZH v průběhu schůze potvrdil (hlasitým telefonním hovorem). Tady se potvrdily Mikulovy praktiky, o kterých mi (bohužel až následně) vyprávěli bývalí členové a zastupitelé za ZH, kteří hlavně kvůli těmto praktikám a jednání Mikuly ze ZH v minulém volbením období odešli. Zdroj: http://www.idobryden.cz/zpravy/rozkol-ve-zdravem-hradisti-tri-zastupitele-pokracuji-jako-nezavisli/9df6bdc4-0355-11e4-8749-5254003d369b

Kromě výše zmíněného mandátu jsem chtěl mít jistotu, že možnou koalici podporuje a souhlasí s ní i většina kandidátní listiny, včetně Svobodných, kteří byli na společné kadidátce, kteří ale následně nedostali od Mikuly žádný prostor k povolebnímu vyjádření. Ověřil jsem si, že s možnou koalicí souhlasí jak většina kandidátů z kandidátky, tak Svobodní.

Z výše uvedeného vyplývá, že moralizující řeči Stanislava Mikuly nemohou být ničím jiným než uražené výlevy člověka, který si nevidí na špičku nosu.

Po uzavření koalice

Jak se Mikula nezdráhá jednat s lidmi, jde vyčíst mimo jiné i z dopisu zaslaného Františku Prachmanovi. Ano, je tam podepsaný P. Myslíkovjan, nicméně z dikce dopisu je jasné, kdo mu vedl ruku. Upozorňuji především na větu: “Pokud by se tak nestalo, budeme nuceni bohužel použít jiný způsob, jak Tě přesvědčit o nutnosti Tvého odstoupení.”, ze které běhá mráz po zádech.

I mě Mikula stále napadá a společně se svým skrytým spojencem A. Seďou (ČSSD) mě nazývají přeběhlíkem a zrádcem. Ano, nejsem hrdý na to, že jsem musel odejít z hnutí, kterému jsem zpočátku bezvýhradně věřil, nicméně ani já jsem se stejně jako moji předchůdci nemohl smířit s praktikami předsedy hnutí. ZH momentálně funguje v režimu 3 členů výboru, což je minimální počet k tomu, aby ZH nebylo zrušeno. Z hnutí v krátkém časovém intervalu odešli téměř všichni jeho členové a za celé tři roky se nepodařilo nováčky nabrat.

Celou dobu působím jako nezávislý a nyní podporovatel České pirátské strany. Osočovaní, že za mnou nikdo nestojí a že za mnou není vidět žádná práce, může každý vyhodnotit sám. Spousta věcí je mimo jiné tady na mém blogu a taky na mém Facebooku. Absolvoval jsem 68 zasedání Rady města a 20 Zastupitelstev města, na kterých se mi podařilo prosadit spousta z toho, co jsem si ještě jako člen ZH předsevzal.

Poslední věc na závěr. Pro mě je mým zrcadlem moje rodina, žena a děti. Pokud bych dělal něco nekalého, špatného nemohl bych se jim podívat do očí. Stojím si za každým svým krokem. Jaké má zrcadlo Stanislav Mikula ?

***

P.S.

Připomínám, výňatek ze zápisu schůze ZH ze dne  6. 9. 2014.

Výňatek z usnesení k bodu 6:
Přítomni: I. Pořízková, F. Elfmark, J. Machala, A. Macháček, S. Mikula, F. Prachman, L. Hudcová, T. Blecha
Omluveni: J. Velebová, P. Myslikovjan, J. Turčinek

K bodu šest: Prohlášení předsedy S. Mikuly k výsledkům voleb 2014

“V případě volebního neúspěchu, což je v Uherském Hradišti v komunálních volbách neobhájení počtu alespoň 3 zastupitelů a v senátních volbách v Uh. Hradišti horší jak 4. místo, bych  se nadále neangažoval ve vedení ZH a považoval svoje další působení ve prospěch veřejnosti za zbytečné.” Mikulou definovaný “volební neúspěch” nastal, jak je však vidět, své veřejné působení za zbytečné nepokládá. Bohužel. Samozvaná “morální autorita” v realitě všedních dní.

Děkuji, že jste to dočetli až sem. Přeji všem hezké podzimní dny.

VE ZLÍNSKÉM KRAJI NEJLÉPE TŘÍDÍ ODPAD OBYVATELÉ UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Již po druhé za sebou se umístilo v soutěži ” O keramickou popelnici ” město Uherské Hradiště na prvním místě a to v rámci celého Zlínského kraje. Odpad ve Zlínském kraji nejlépe třídí obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic. Ukazují to výsledky soutěže „O keramickou popelnici“, kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
 
V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí byl Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 zvítězily Luhačovice, následované Šumicemi a Bojkovicemi.
Velké díky patří nejen referentům Městského úřadu, kteří mají agendu odpadového hospodářství na starost, ale také hlavně vám všem za to, že třídíte. Velké díky! Samozřejmě do budoucna je stále co zlepšovat, ale již nyní jde vidět, že životní prostředí kolem nás všem není lhostejné.
Jak se k životnímu prostředí staví Piráti, najdete třeba zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ocenen-program-piratu-v-oblasti-zivotniho-prostredi.html

Město Uherské Hradiště má nového pomocníka pro čištění chodníků

V poslední době jsem byl často dotazován řadou občanů kvůli špatnému stavu chodníků ve městě, a to zejména kvůli jejich zaplevelení prorůstající trávou mezi dlaždicemi. Zaslechl jsem dokonce i názory, že je město v řešení této problematiky málo aktivní a prakticky problém neřeší. Musím souhlasit s tím, že z důvodu klimatických podmínek je prorůstající plevel na některých veřejných prostranstvích opravdu velmi viditelný. Na řešení této problematiky máme uzavřenou smlouvu se společností Hrates, jejíž pracovníci ovšem odstranění plevele nestíhají, a proto město do boje s touto problematikou v posledních týdnech zapojilo i pracovníky veřejně prospěšných prací. Ale i přes tuto snahu se nám bohužel nedaří pouze s využitím lidské síly  tento boj vyhrát. Nutno ještě podotknout, že zaplevelení řady krajnic u chodníků zejména v místních částech je v kompetenci  Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje (ŘSD ZLK). To má ovšem stanovený přesný harmonogram čistících prací a to bez ohledu na klimatické podmínky. Navíc pokud na plevel nevyužijí speciální postřik – roundup, tak je následné čištění krajnice pomocí stroje neúčinné. Bohužel, i přes snahu kolegů z odboru správy majetku města vylepšit s nimi v této záležitosti komunikaci, se efektivní výsledek nedostavuje.

Troufám si ale říct, že v případě čistoty městských chodníků se blýská na lepší časy! Město má totiž od září k dispozici nový stroj, který je přímo určen na odstraňování plevelů z dlážděných povrchů a to bez jakýchkoliv chemických činidel nebo tepelného ošetření. Navíc nezpůsobuje erozi povrchů a ani neuvolňuje zámkovou dlažbu.

Fungování tohoto stroje jsem si sám ověřil, a to konkrétně v ulici Sadová. A já pevně věřím, že čištění dlažby, kamenných stezek nebo čištění podél zdí a obrubníků bude pro naše pracovníky od této chvíle mnohem jednodušší a nabídne efektivní výsledek. A kolik peněz tento stroj stál? Celková cena bez DPH činila 29 900 Kč.

Link na stroj: http://zahrada-dilna-stroje.cz/komunalni-technika/item/482-odplevovac-limpar-wb-turbo-ii

 

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 9.-10. září 2017

Rok utekl jako voda a zase nás čeká dvoudenní svátek folklóru, který nemá v ČR obdoby. Já osobně jakožto milovník tvrdých kytar, tyto slavnosti vína spíše vnímám jako úctu k místním tradicím a také jako velký svátek vína. Nicméně se nesmí zapomenout také na památky v našem městě, které jsou díky těmto slavnostem všechny přístupné veřejnosti a to i poslední dobou tak diskutovaná věznice. Přeji všem, ať si je patřičně užijete a pokud se potkáme, můžeme také o ledačem popovídat.

web: www.slavnostivinauh.cz

program web: http://www.slavnostivinauh.cz/program

program v PDF: http://www.slavnostivinauh.cz/upload/2017/slavnosti-vina-2017_skladacka_PDF_web.pdf

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde se po dva zářijové dny snoubí temperament lidových tradic a kultury, pestrost slováckých krojů a muziky s živelností a spontánní atmosférou. Královské město Uherské Hradiště – srdce Slovácka – nabízí neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu vinařských tradic, lidové písně a tance. Slavnosti nejsou jen “obyčejným” folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností více než šedesáti měst a obcí z celého regionu Slovácka.

 

Revitalizace slepého ramene v Míkovicích má zelenou

Dne 11. 10. 2015 jsem psal zde na blogu tento článek viz níž. Skoro po dvou letech se to MRS Kunovice s naší pomocí podařilo. Dostali zelenou a revitalizace se dle dnešních informací, které mám od pana Kafky z MRS, začne již letos na podzim a na jaře 2018 bude hotovo. Tahle část přírody si to víc než zaslouží. Těším se, že se tam nasadí zase šlechtění karasi jako dřív. Další krok, který mě napadl, je realizace tzv. Ledňáčkovy stezky kolem slepého ramene. Doufám, že i ta do budoucna vznikne.

Revitalizace slepého ramene “Stárka” – Míkovice