Výměna starých plechových přístřešků autobusových zastávek

V měsíci srpnu začne výměna přístřešků na některých autobusových zastávkách v Uherském Hradišti. Na čtyřech místech v městské části Jarošov nahradí dosluhující plechové přístřešky nové a moderní, jeden další město umístí na zastávku u Uherskohradišťské nemocnice.

V Jarošově se vybavení novými přístřešky se týká těchto autobusových zastávek:

– ul. Pivovarská – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – U Bagru
– ul. Pivovarská – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – pivovar (na straně u řeky Moravy),
– ul. Na Návsi – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – náves
– ul. Louky – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – Louky

Pro větší pohodlí cestujících městskou hromadnou dopravou do Uherskohradišťské nemocnice bude jeden nový přístřešek umístěn také na tamní zastávku.  K výměně přístřešků v Jarošově a zřízení nového u nemocnice dojde v období mezí 8. srpnem a koncem měsíce září.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/stare-plechove-pristresky-zastavek-vymenime

Město Uherské Hradiště se pustí do opravy chodníků před ZŠ Sportovní

Ještě v měsíci srpnu vypuknou v lokalitě před Základní školou na ulici Sportovní stavební práce, při kterých bude povrch chodníků z litého asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou.

Přístupové chodníky k ZŠ Sportovní navazují na stezku pro chodce a cyklisty v ulici Sportovní. Stávající narušený a částečně rozpadlý povrch chodníků z litého asfaltu bude odstraněn. Zpevněné plochy budou nově ohraničeny obrubami a budou předlážděny zámkovou dlažbou na původní podloží z lomového kamene. Akce si vyžádá náklady ve výši 1,3 milionu korun.

Přestože práce skončí až ke konci měsíce září, nemusejí mít žáci a rodiče mít strach, že se od začátku školního roku budou do školy dostávat obtížně. Škola má několik možností vstupu a bezpečný přístup do budovy bude po celou dobu stavby zajištěn podle toho, jak budou postupovat jednotlivé etapy prací.

Místní část Jarošov čekají dvě velké opravy

Ulici Před Branou v Jarošově chybí splašková kanalizace, chodník mezi dvěma sídlišti je zase rozbitý.  Ještě letos na podzim se chodci na trase spojující sídliště Louky a Markov v Jarošově se dočkají podstatné změny komfortu. Místní chodník se totiž v dnešní době nachází již v nevyhovujícím technickém stavu, proto se vedení města rozhodlo jej opravit. Betonová dlažba, která nyní celý úsek pokrývá, bude rozebrána, včetně vytrhání obrub a odtěžení nevyhovujícího podloží. Potom budou osazeny nové obruby s jednotnou šířkou chodníku 1,8 metru. Následně dojde k uložení nových konstrukčních vrstev a nakonec bude celý chodník zadlážděn zámkovou dlažbou. Oprava chodníku bude stát takřka půl druhého milionu korun.

Se začátkem školního roku vypuknou stavební práce také v ulici Před Branou, kde dojde k celkové rekonstrukci komunikace. Tomu bude předcházet vybudování stoky nové splaškové kanalizace v ulici Před Branou a Za Humny a její přepojení na stávající kanalizační stoku. Současně bude řešena i rekonstrukce souběžné dešťové kanalizace v délce 184 metrů a přeložení potrubí vodovodního přivaděče. Akce bude stát skoro 12 milionů korun, nicméně splašková kanalizace bude následně převedena do majetku Slováckých vodáren a kanalizací. Po dobu stavebních prací bude v ulici Před Branou nutné omezit či úplně přerušit provoz, proto prosíme místní obyvatele o trpělivost a pochopení.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/jarosov-cekaji-dve-velke-opravy

Free WiFi síť pro občany a turisty Uherského Hradiště je tu!

TESTOVACÍ PROVOZ

Free WiFi  je určena jak pro turisty, tak i pro obyvatele Uherského Hradiště. V centru města již nemusíte zatěžovat své datové tarify na chytrých mobilních telefonech. Připojte se zcela zdarma!
Free WiFi je společným projektem společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o. a města Uherské Hradiště. Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům a obyvatelům našeho města, kvalitní a bezplatné připojení k internetu na nejfrekventovanějších veřejných prostranstvích našeho města. Žijeme ve 21. století a data jsou každodenní potřebou člověka, ať k práci nebo ke komunikaci s příteli. Momentálně probíhá testovací provoz na Masarykově náměstí. Plně zasíťovány budou oběda náměstí začátkem školního roku.

PRAVIDLA

Služba funguje v cyklickém intervalovém režimu připojení 3-3 tzn. každá IP adresa může být tři hodiny v kuse připojena a pak se na tři hodiny odpojí, abychom eliminovali nepřetržité připojení rezidentů. Rychlost stahování je 8 Mb/s. Uvedený intervalový režim a rychlosti platí pro volná prostranství obou náměstí a místa dosahu signálu.

Postup připojení je jednoduchý. Necháte svým zařízením vyhledat WiFi sítě, které jsou v dosahu. Vyberete sít nyní s názvem “:) Internext Free” (pracovni a testovací název. Síť se bude jmenovat – Free wifi Uherské Hradiště). Protože je služba poskytována zdarma, nevztahuje se na ni žádná garance ani záruka. Město Uherské Hradiště hradí pouze elektřinu routerů. V současnosti je také připravována internetová stránka, na které budou k dispozici bližší informace o konkrétních prostranstvích pokrytých WiFi a rychlostech připojení.

Snad i tato služba bude ku prospěchu a ještě víc zvýší komfort návštěvníků centra města. Hezké dny!

 

 

 

Nová informace pro řidiče o obsazenosti parkovišť

Drobnou, ale pro řidiče užitečnou úpravou prošla parkoviště se závorovým systémem u nádraží ČD a v ulici Na Stavidle. V minulosti se na radnici často obraceli lidé s tím, že závorový systém na záchytných parkovištích po obvodu centra města není funkční. Přestože na parkovištích byla některá volná parkovací místa, řidičům bylo signalizováno, že je parkoviště obsazeno. Nyní informace doplnil světelný nápis „REZIDENT“, který uvádí na pravou míru, proč jsou na parkovišti některá místa volná i přes to, že svítí nápis „OBSAZENO“. Mají je předplacena rezidenti.

Trpělivější řidiči stáli a čekali, než se vjezd uvolní, protože při signalizaci obsazeného parkoviště terminál nevydá lístek a neotevře závoru. Jejich trpělivost se však vytrácela v době, kdy kolem nich projelo jiné vozidlo, které bylo i na „obsazené“ parkoviště vpuštěno.  Nejedná se o žádnou chybu systému, či o parkování „prominentů“.  Systém zpoplatněného parkování umožňuje i na záchytná parkoviště zakoupení předplatných karet, které se vyplatí těm řidičům, kteří do města přijíždějí pravidelně. Na základě počtu vydaných předplatných karet pak systém rezervuje určité procento volných parkovacích míst, na které je možné s předplacenou kartou zaparkovat i v případě, že na vjezdu je signalizováno obsazené parkoviště.

Aby řidiči dostali přímo na parkovišti tuto informaci, byly displeje signalizující obsazenost doplněny o displej s nápisem „REZIDENT“. Řidič, který hodlá využít záchytné parkoviště se závorovým systémem tak před vjezdem dostává informaci, zda je parkoviště volné či obsazené. Pokud v režimu OBSAZENO svítí zeleně druhý nápis „REZIDENT“, mohou parkoviště až do úplného naplnění kapacity využívat ještě držitelé předplatných karet.

Na zmíněná záchytná parkoviště se závorovým systémem v Uherském Hradiště lze zakoupit předplacenou parkovací kartu. Kartu na záchytné parkoviště lze zakoupit čtvrtletní (1 000 Kč) či celoroční (4 000 Kč). Všechny ceny jsou uvedeny v ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti, který je zveřejněn na webu města: www.mesto-uh.cz pod záložkou Zpoplatněné parkování.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/nova-informace-pro-ridice-o-obsazenosti-parkovist