Omezení korupce i průtahů při stavbě dálnic: Pirátský návrh na elektronický stavební deník jde do třetího čtení

Praha, 2. června 2020 – Sněmovnou dnes prošel do třetího čtení návrh zákona o urychlení výstavby infrastrury, jehož součástí je i pirátský návrh na zavedení elektronického stavebního deníku. Ten by nově museli vést všichni dodavatelé stavebních prací u všech stavebních děl zadávaných jako veřejné zakázky. Piráti si od toho slibují zefektivnění, zrychlení a centralizaci kontroly stavebních prací, stejně tak zlepšení jejich kvality a výrazné omezení prostoru pro korupci. „Stávající papírová forma stavebního deníku není chráněna proti zpětnému přepisování nebo zničení při havárii, státu pak chybí v případě reklamací či vyšetřování důkazy. Příkladem může být problematické vyšetřování tragické vlakové nehody ve Studénce,“ uvedl autor návrhu pirátský poslanec Ondřej Polanský.

„Různé prohřešky proti stavebnímu zákonu jako je zpětná změna záznamů ve stavebním deníku, vynechávání prázdných míst pro pozdější vpisy, antidatování záznamů či dokonce vedení více verzí stavebního deníku jsou na českých stavbách úkazy běžné. Bohužel však neexistuje žádný nástroj, který by dokázal systematicky příslušné nešvary odhalovat a napravovat. To se zavedením elektronického stavebního deníku mění,” popsal Polanský.

„Ve výjimečných případech se stavební deník stává obětí nehody, buď záměrně nebo nešťastnou náhodou. Záznamy v něm vedené jsou ztraceny a je nutné začít psát deník nový. Elektronická forma stavebního deníku toto a priori vylučuje,“ vysvětlil Polanský s tím, že u veřejných zakázek ve stavebnictví rozhodně nejde o málo peněz.

„Do stavebnictví podle našich odhadů podle údajů z roku 2018 teče z veřejných rozpočtů asi 220 miliard Kč, což představuje asi 15 procent veřejných výdajů ve více než 5 tisících vypsaných zakázkách. A jediným svědkem o průběhu realizace těchto zakázek je právě stavební deník. V minulosti se odehrálo několik případů, kdy při havárii stavební deník záhadně zmizel a investor – stát se tak dostal do slepé uličky, kdy není schopen dílo reklamovat ani se soudit, příkladem byla tragická havárie ve Studénce či zvlněná D47,” dodal poslanec.

TZ_Piráti budou řešit premiérův střet zájmů, volbu do NKÚ a sucho. Na mimořádné schůzi vystaví účet vládě za dobu epidemie

Praha, 2. června 2020 – Kontroverzní vládní novela legalizující střet zájmů, plán Pirátů na boj se suchem s názvem Sucho řešíme teď, volba do kolegia NKÚ či zavedení elektronického stavebního deníku byly tématy pravidelného úterního brífinku Pirátů před pokračováním 49. schůze Poslanecké sněmovny. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se rovněž vyjádřil k pokračování mimořádné schůze ve čtvrtek, která se bude věnovat zhodnocení kroků vlády během pandemie, návrhu řešení pro příchod dalších vln a zároveň na ní zazní požadavek na vytvoření komise pro vyšetření podezřelých nákupů zdravotnických pomůcek.

 Vládou včera prošel návrh zákona zavádějící veřejný rejstřík skutečných majitelů firem. Dle informací ministra vnitra vláda schválila návrh s účelovou výjimkou pro svěřenské fondy, kam premiér Babiš uklidil své firmy. Na tuto výjimku jsme s Piráty jako první upozornili, když vláda chtěla zákon schválit v období krize. V české legislativě by nově nebyla skutečným vlastníkem osoba obmyšlená, tedy premiér, ale správci fondů. Protože jsme přesvědčení, že taková výjimka je nepřípustná, obrátili jsme se jak na Parlamentní institut, tak na přední specialisty na evropské právo s žádostí o vyjádření. Kompatibilitu totiž neposoudil ani speciální orgán Legislativní rady vlády. Spolupracujeme se sněmovními opozičními stranami na potřebných změnách a věřím, že ČSSD, jejíž ministři v této věci nehlasovali, ale i další strany, které alespoň slovem bojují proti netransparentnosti a střetu zájmů, ve Sněmovně vládu přehlasují a legislativu napraví, uvedl Ivan Bartoš ke kontroverznímu vládnímu návrhu. 

Bartoš poté navázal informacemi o čtvrteční mimořádné schůzi: Budeme jednat o proběhlé vlně epidemie koronaviru, z účtu vládě se chceme poučit pro případnou druhou vlnu. Řešit se budou i skupiny občanů, jako jsou dohodáři, kterým vláda za dva měsíce nijak nepomohla, i když mnozí kvůli krizi padli na dno. těm je třeba pomoci. Vláda na začátku krize vyžadovala součinnost sněmovních stran, kterou jsme okamžitě poskytli, ale ze strany vlády jsme se takového jednání nedočkali. Nedostávali jsme odpovědi na věcné dotazy ani informace, které odborníci a naši voliči pro zvládnutí krize potřebovali. Budeme se též věnovat podezřelým nákupům na Ministerstvu zdravotnictví a podpoříme vznik vyšetřovací komise k nákupům zdravotních pomůcek.” 

V závěru svého výstupu se Bartoš ohradil proti výrokům premiéra Babiše na adresu měst: Premiér tvrdí, že se městům na účtech válejí peníze. Územní samosprávy si vytvářejí rezervy, které jsou směřované do strategických investic, například do dopravních staveb, ale i plánovaných oprav a projektů. Narozdíl od vlády se města nezadlužují. Prohlášení pana premiéra jsou tedy nepravdivá. V jiných státech přitom vláda velkým městům, a zejména hlavnímu městu, pomáhá. Naše vláda jim peníze bere.

Poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí informovala o plánu Pirátů Sucho řešíme teď: „Čelíme největšímu suchu za posledních 500 let. Pro urychlené řešení problému podpoříme svolání mimořádné schůze Sněmovny navržené poslaneckým klubem STAN. S Piráty jsme také připravili plán Sucho řešíme teď, kde podrobně nastiňujeme řešení, jak se suchem bojovat. Plán stojí na čtyřech pilířích: dostupná a kvalitní pitná voda, zdravá krajina, živá a udržitelná města a motivovaný hospodář. A je rozdělen do tří časových horizontů: Co je třeba řešit teď, co do konce roku a co dlouhodobě. Před další schůzí Poslanecké sněmovny tento plán podrobně představíme veřejnosti i novinářům,“ uvedla poslankyně Dana Balcarová.

Poslanec Ondřej Polanský shrnul stanovisko Pirátů k novele zákona o urychlení výstavby infrastruktury: „Připravili jsme množství pozměňovacích návrhů, kterými napravujeme nejkontroverznější části materiálu. Novela není založená na datech, nedošlo k žádnému analytickému vyhodnocení dopadů existujícího zákona. Konkrétně se jedná o předběžnou držbu nebo vstup na pozemky. Místo toho novela ještě výrazněji omezuje vlastnická práva. Do zákona jsme navrhli zavedení elektronického stavebního deníku pro nadlimitní veřejné zakázky, který už schválil Hospodářský výbor. Toto opatření zkvalitní a urychlí výstavbu a omezí riziko korupce. S kolegou Třešňákem jsme pak přišli s návrhy na usnadnění výstavby nabíjecích stanic za účelem podpory elektromobility.“

Poslanec Lukáš Černohorský se vyjádřil k nominaci Michala Šmucra do kolegia NKÚ: „Pan Šmucr je bývalým členem SPD, podílel na jejím programu, v životopisu nemá žádné zkušenosti s audity, kontrolní činností nebo právem. Jeho nominace je tedy čistě politická. Obáváme se, že povede k poškození dobrého renomé NKÚ. Tohoto kandidáta proto s Piráty nepodpoříme, protože chceme zachovat kvalitu výstupů NKÚ a k témuž postoji vyzývám i ostatní sněmovní strany.“

Poslanec Lukáš Kolářík v závěru vystoupení zmínil, že na programu jednání Sněmovny jsou též dva tisky zabývající se zbraněmi: „Jeden uvádí naše právo do souladu s EU a druhý, zcela nový zákon o zbraních, přináší mnoho zjednodušení a výhod pro naši střeleckou komunitu, která je u nás v České republice velice disciplinovaná. Návrh přináší nejen částečnou digitalizaci, ale rovněž systém střelecké přípravy, díky které budou jak střelec, tak jeho zbraň, považováni za zálohou státu pro zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky. Stále platí, že máme možná nejlepší zbraňovou legislativu v Evropě.

PRÁCE: Proč si MŽP nenechalo poradit od vlastního poradního orgánu?

Zákony oběhového balíčku z dílny MŽP čelí časté kritice, že neobsahují nástroje na podporu skutečné recyklace a že nesměřují ke splnění recyklačních cílů nastavených EU. První otázka, která mnohé v této souvislosti napadne, je, zda tyto aspekty nových zákonů MŽP při jejich tvorbě dostatečně řešilo s povolanými osobami, s odborníky, kteří se tématu odpadů a recyklace věnují. 

Povolaným poradním orgánem, který by tato témata měl řešit, je i podle samotného předsedy naší vlády tzv. Rada pro odpadové hospodářství. Tato rada vznikla v roce 2005 za účelem koordinace plánování odpadového hospodářství na národní úrovni a je v ní 33 osob, od zástupců ministerstev, senátu a poslanecké sněmovny, přes zástupce státních organizací jako je CENIA nebo SFŽP, zástupce odborových svazů a svazů samospráv, až po zástupce univerzit, zpracovatelských svazů a Asociace odpadového hospodářství. Tedy průřez celým spektrem zainteresovaných subjektů. Je s podivem, že tento orgán tedy při přípravě odpadových zákonů neřešil a do zákonů neprosazoval to, co mnozí z jeho členů nyní tvrdí, že v zákonech chybí. 

Podíváme-li se však na činnost Rady blíže, zjistíme zarážející skutečnost. Rada totiž za posledních 5 let byla svolána pouze 2 krát, a to v roce 2015 a potom až v říjnu roku 2019! Ve stěžejním období, kdy byly Ministerstvem životního prostředí tvořeny samotné zákony, tak Rada nezasedala ani jednou a nemohla tak plnit svou poradní a koordinační funkci. 

Možná MŽP připadalo, že jediné zasedání v roce 2015 (v roce 2019 již byly návrhy zákonů hotové a zasedání mělo charakter spíše informativní) je dostačující, avšak když se podíváme na konečnou podobu zákonů oběhového balíčku, nabízí se otázka, zda MŽP nemělo využívat poradních orgánů ve větší míře. 

Napadne-li nás, zda je Rada odpadového hospodářství skutečně orgánem, který měl vznik nových zákonů řešit, tak kromě celkové koordinace plánování odpadového hospodářství na národní úrovni má v působnosti také projednávání opatření na plnění a aktualizaci Plánu odpadového hospodářství České republiky. A v Plánu odpadového hospodářství se řeší samozřejmě také jeho soulad s legislativou EU a plnění evropských cílů, a právě evropská legislativa a cíle, které obsahuje, jsou hlavním důvodem celé novelizace oběhového balíčku. Proto také souběžně s tvorbou zákonů měla probíhat aktualizace Plánu. 

Při vzniku Rady pro odpadové hospodářství bylo ustanoveno, že jednání Rady OH svolává její předseda podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. To se však v posledních pěti letech nedělo.

Je tak s podivem, že návrh poslankyně Krutákové (STAN) na vznik vládou zřízené odborné poradní skupiny, která by fungovala do června a která by měla za úkol navrhovat úpravy oběhového balíčku právě za tím účelem, aby se do balíčku lépe promítla podpora recyklace, byl premiérem odmítnut. Pan premiér odmítnutí odůvodnil tím, že již existuje řada “plnohodnotně fungujících struktur”, které tato témata řeší, jmenovitě zejména Rada pro odpadové hospodářství. 

Poslanci v tajném hlasování zvolili nové členy Rady ČT. Podle Pirátů je ohroženo objektivní zpravodajství

Praha, 27. května 2020 – Sněmovna dnes zvolila tři členy Rady ČT. V tajné volbě, kterou prosadili poslanci vládní koalice, se nad potřebné kvórum 97 hlasů dostali tři kandidáti: ekonomka Hana Lipovská (114 hlasů), moderátor Luboš Xaver Veselý (111 hlasů) a redaktor Pavel Matocha (108 hlasů). Michal Klíma (70 hlasů), Zdeněk Holý (72 hlasů) a Ivan Douda (60 hlasů), kteří získali největší podporu Volebního výboru, nebyli hodnoceni kladně v posudku předsedy výboru Stanislava Berkovce (ANO) a dle očekávání tedy nebyli zvoleni. Do Rady ČRo dnes nebyl zvolen nikdo.

Poslanec Tomáš Martínek, člen Volebního výboru, je zvolením uvedených osob znepokojen: „Pokud by zvolení radní nejednali odborně a nestranně, může být ohrožena objektivita zpravodajství. Vyvážené politické debaty se mohou stát minulostí. Můžeme přijít o publicistické pořady, které dlouhá léta kontrolují a informují o jednání nejen vládních poslanců bez ohledu na to, zda je u vlády zrovna ODS, ČSSD nebo ANO 2011. Hrozí, že veřejnoprávní ČT se stane vládní propagandistickou televizí. Situace připomíná dění v Maďarsku, kde má mediální monopol vládní hnutí a zbylým nezávislým mediálním domům ztěžuje postavení, jak může. Za Piráty dlouhodobě zastáváme názor, že do mediálních rad mají být voleni především nestranní odborníci, jak stojí i v zákoně.“

Piráti navrhují záplaty pro kompenzační programy vlády, ve středu čekají jednání o nových jaderných blocích a volbu členů mediálních rad

Praha, 26. května 2020 – Mimořádná schůze ke zhodnocení postupu vlády v době epidemie koronaviru, jednání o výstavbě nového jaderného bloku, volba nominandů do Rady ČT a Rady ČRo nebo kritika kompenzací z rozpočtů samospráv – tato a další témata zazněla z úst pirátských poslanců na tiskové konferenci před 49. schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Piráti též upozornili na návrh k zavedení elektronického stavebního deníku, který má zefektivnit, zrychlit a centralizovat kontrolu stavebních prací, stejně tak zlepšit jejich kvalitu a výrazně omezit prostor pro korupci. 

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová uvedla témata týkající se opatření na pomoc firmám a návrh úpravy minimální mzdy: „Program Antivirus C má za účel odpuštění sociálního pojistného. Je to první cílená podpora pro malé a střední firmy, ale nedostane se k těm, kteří jsou na tom nejhůř, např. v pohostinství a cestovním ruchu. Pomoc je podmíněná tím, že počet zaměstnanců a mzdové náklady nepoklesly o víc než 10 %, což ty nejpostiženější vylučuje. Nárok mají tedy pouze ty firmy, které tak výrazně postižené nebyly, což považujeme za absurdní. Druhým problémem je zastropování pro firmy s maximálně 50 osobami. Toto omezení považujeme za nespravedlivé, proto podáme návrh, aby byly odpuštěny odvody pro prvních 50 zaměstnanců ve firmách do 250 zaměstnanců. V případě kompenzačního bonusu pro s.r.o. považujeme za nešťastné, aby byl financován z rozpočtu obcí a krajů, a některé by měly poté dostat finance zpět formou dotací,” uvedla poslankyně k bodům o státní podpoře.

„Další věc je, že 1. června dojde k otevření speciálních škol a tříd, za což jsme se na školském výboru zasazovali. Na ministra školství ale apelujeme, aby se tyto informace dozvídali ředitelé a rodiče včas. K zákoníku práce, který budeme na schůzi projednávat, jsme navrhli automatickou valorizaci minimální mzdy, aby nebyla předmětem politického handrkování,” doplnila Richterová.

Na téma kompenzací a samospráv navázal poslanec Tomáš Martínek: „Je vhodné ponechat prostředky samosprávám, aby financovaly svůj vlastní rozvoj – obce si totiž půjčují prostředky výrazně dráž, než je v možnostech státu. Má to být tedy stát, kdo má zajistit dofinancování prostředků obcím, které budou tratit na výpadku daňových příjmů souvisejících i s návrhem kompenzačního bonusu. Proto se budeme chtít zařadit bod informace vlády o řešení výpadků příjmů samospráv z důvodu kompenzačního bonusu a to před hlasováním o vratce ze Senátu o kompenzačním bonusu. V případě zrušení daně z nabytí nemovitosti máme od roku 2018 vlastní návrh, který stále čeká na projednání ve Sněmovně. Vládní návrh, který počítá se zrušením možnosti odečíst úroky z hypoték od základu daně může nakonec kupující i poškodit. V případě novely Moje daně jsme podali návrh na prodloužení daňového přiznání elektronicky, tudíž veřejná správa bude vstřícnější vůči občanovi a přispěje k digitalizaci. Na pořadu schůze bude vratka EET ze Senátu. Už od počátku se domníváme že 3. a 4. vlna bude nekontrolovatelná a neadministrovatelná, proto podpoříme delší odklad.”

Martínek poté informoval, že ve středu bude na programu hlasování o členech mediálních rad: „Ve středu proběhnou volby do mediálních rad ČRo a ČT. Dle zákona nemůže být členem rady člověk pracující ve prospěch politických stran nebo zájmových skupin. Poslanci by měli ideálně volit ty kandidáty, kteří získali největší podporu na volebním výboru a prokázali svou nestrannost. Volba bude tajná, ačkoliv sám premiér uvedl, že nechápe důvod tajných voleb.”

Poslanec Ondřej Polanský zmínil novelu zákona o urychlení dopravní infrastruktury, která bude projednávaná dnes: „Připravili jsme množství pozměňovacích návrhů, které by měly současné problematické znění zákona napravit. Jedním ze zásadních je návrh na povinné zavedení elektronického stavebního deníku pro nadlimitní veřejné zakázky. Ten má zajistit zásadní zkvalitnění stavebních prací, transparentnosti, kontroly a odstranění situací, jako byla nehoda ve Studénce, po níž se stavební deník ztratil, nebo dálnice D47 v Ostravě, která se propadá.”

Poslanec Petr Třešňák poté doplnil, že zákon o urychlení výstavby má zajistit i rychlejší rozvoj elektromobility odbouráním nadměrné administrativy při výstavbě dobíjecích stanic. Kromě toho připomněl, že zítra se koná zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů: „Jedná se o výstavbě nového bloku v Dukovanech. Již v počátcích projektu jsme prezentovali odlišný investorský model, v němž by byla investorem státem vlastněná společnost, což odbourá množství s tím spojených rizik a projekt by se tak stal mnohem transparentnější.”

Brífink Pirátů uzavřel Ivan Bartoš informací o svolání mimořádné schůze: „Na programu jsou čtyři body, z nichž první je účet vládě. Máme připravené vyhodnocení kroků vlády vycházející z dat a analýz. Budeme apelovat na rozjezd chytré karantény, trasování a specifická opatření mířící do ohniska nákazy. Navhrneme usnesení, které zaváže vládu k preventivním opatřením v případě druhé vlny pandemie. Druhý bod se bude týkat skupin obyvatel, kterým vláda stále nepomohla, to se týká osob pracujících na DPP a DPČ, kteří si platí pojištění a byli ekonomicky postiženi. Třetí bod se bude týkat nákupu pomůcek. Řada zakázek na ministerstvu zdravotnictví pod ministrem Adamem Vojtěchem byla předražených a podezřelých. Těmito nákupy se nyní zabývá NKÚ a FAÚ. V návaznosti na to je závěrečným bodem mimořádné schůze návrh na zřízení vyšetřovací komise k nákupům zdravotnických pomůcek.”