Komunální politika je o osobnostech

Komunální volby jsou především o osobnostech. Na pirátských kandidátkách v jedenácti městech a obcích Zlínského kraje takové osobnosti najdete. Osobnosti, které chtějí dát do práce pro obce své srdce, zkušenosti a vynaložit veškerou svoji energii. Přesně tak by se komunální politika měla dělat, bez politikaření, falší a politických her. Stejně tak jako praktikujeme základní pirátské dvanáctero v rámci Poslanecké sněmovny ČR, tak jej budeme propagovat a naplňovat i v rámci komunální politiky. Vnímám, že se o politiku zajímá stále více lidí, což je pro mne skvělá zpráva. Proto budu rád, když letos ke komunálním volbám přijde co nejvíce voličů. Věřím, že osobnosti z pirátských kandidátek budou pro obce nejen ve Zlínském kraji odvádět profesionální a kvalitní práci. @frantisekelfmark #UHlídáme

11 KANDIDÁTEK
264 MÍST V ZASTUPITELSTVECH

// Pirátské dvanáctero //

Výměna starých plechových přístřešků autobusových zastávek

V měsíci srpnu začne výměna přístřešků na některých autobusových zastávkách v Uherském Hradišti. Na čtyřech místech v městské části Jarošov nahradí dosluhující plechové přístřešky nové a moderní, jeden další město umístí na zastávku u Uherskohradišťské nemocnice.

V Jarošově se vybavení novými přístřešky se týká těchto autobusových zastávek:

– ul. Pivovarská – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – U Bagru
– ul. Pivovarská – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – pivovar (na straně u řeky Moravy),
– ul. Na Návsi – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – náves
– ul. Louky – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – Louky

Pro větší pohodlí cestujících městskou hromadnou dopravou do Uherskohradišťské nemocnice bude jeden nový přístřešek umístěn také na tamní zastávku.  K výměně přístřešků v Jarošově a zřízení nového u nemocnice dojde v období mezí 8. srpnem a koncem měsíce září.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/stare-plechove-pristresky-zastavek-vymenime

Město Uherské Hradiště se pustí do opravy chodníků před ZŠ Sportovní

Ještě v měsíci srpnu vypuknou v lokalitě před Základní školou na ulici Sportovní stavební práce, při kterých bude povrch chodníků z litého asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou.

Přístupové chodníky k ZŠ Sportovní navazují na stezku pro chodce a cyklisty v ulici Sportovní. Stávající narušený a částečně rozpadlý povrch chodníků z litého asfaltu bude odstraněn. Zpevněné plochy budou nově ohraničeny obrubami a budou předlážděny zámkovou dlažbou na původní podloží z lomového kamene. Akce si vyžádá náklady ve výši 1,3 milionu korun.

Přestože práce skončí až ke konci měsíce září, nemusejí mít žáci a rodiče mít strach, že se od začátku školního roku budou do školy dostávat obtížně. Škola má několik možností vstupu a bezpečný přístup do budovy bude po celou dobu stavby zajištěn podle toho, jak budou postupovat jednotlivé etapy prací.

Místní část Jarošov čekají dvě velké opravy

Ulici Před Branou v Jarošově chybí splašková kanalizace, chodník mezi dvěma sídlišti je zase rozbitý.  Ještě letos na podzim se chodci na trase spojující sídliště Louky a Markov v Jarošově se dočkají podstatné změny komfortu. Místní chodník se totiž v dnešní době nachází již v nevyhovujícím technickém stavu, proto se vedení města rozhodlo jej opravit. Betonová dlažba, která nyní celý úsek pokrývá, bude rozebrána, včetně vytrhání obrub a odtěžení nevyhovujícího podloží. Potom budou osazeny nové obruby s jednotnou šířkou chodníku 1,8 metru. Následně dojde k uložení nových konstrukčních vrstev a nakonec bude celý chodník zadlážděn zámkovou dlažbou. Oprava chodníku bude stát takřka půl druhého milionu korun.

Se začátkem školního roku vypuknou stavební práce také v ulici Před Branou, kde dojde k celkové rekonstrukci komunikace. Tomu bude předcházet vybudování stoky nové splaškové kanalizace v ulici Před Branou a Za Humny a její přepojení na stávající kanalizační stoku. Současně bude řešena i rekonstrukce souběžné dešťové kanalizace v délce 184 metrů a přeložení potrubí vodovodního přivaděče. Akce bude stát skoro 12 milionů korun, nicméně splašková kanalizace bude následně převedena do majetku Slováckých vodáren a kanalizací. Po dobu stavebních prací bude v ulici Před Branou nutné omezit či úplně přerušit provoz, proto prosíme místní obyvatele o trpělivost a pochopení.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/jarosov-cekaji-dve-velke-opravy

Free WiFi síť pro občany a turisty Uherského Hradiště je tu!

TESTOVACÍ PROVOZ

Free WiFi  je určena jak pro turisty, tak i pro obyvatele Uherského Hradiště. V centru města již nemusíte zatěžovat své datové tarify na chytrých mobilních telefonech. Připojte se zcela zdarma!
Free WiFi je společným projektem společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o. a města Uherské Hradiště. Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům a obyvatelům našeho města, kvalitní a bezplatné připojení k internetu na nejfrekventovanějších veřejných prostranstvích našeho města. Žijeme ve 21. století a data jsou každodenní potřebou člověka, ať k práci nebo ke komunikaci s příteli. Momentálně probíhá testovací provoz na Masarykově náměstí. Plně zasíťovány budou oběda náměstí začátkem školního roku.

PRAVIDLA

Služba funguje v cyklickém intervalovém režimu připojení 3-3 tzn. každá IP adresa může být tři hodiny v kuse připojena a pak se na tři hodiny odpojí, abychom eliminovali nepřetržité připojení rezidentů. Rychlost stahování je 8 Mb/s. Uvedený intervalový režim a rychlosti platí pro volná prostranství obou náměstí a místa dosahu signálu.

Postup připojení je jednoduchý. Necháte svým zařízením vyhledat WiFi sítě, které jsou v dosahu. Vyberete sít nyní s názvem “:) Internext Free” (pracovni a testovací název. Síť se bude jmenovat – Free wifi Uherské Hradiště). Protože je služba poskytována zdarma, nevztahuje se na ni žádná garance ani záruka. Město Uherské Hradiště hradí pouze elektřinu routerů. V současnosti je také připravována internetová stránka, na které budou k dispozici bližší informace o konkrétních prostranstvích pokrytých WiFi a rychlostech připojení.

Snad i tato služba bude ku prospěchu a ještě víc zvýší komfort návštěvníků centra města. Hezké dny!