Jak funguje cirkulární obec? Jednu takovou jsme virtuálně založili, jmenuje se Pirátín a odpad v ní je surovinou!

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 večer jsme spolu s kolegy Martinem Šmídou a Betty Crhovou představili naši vizi, jak by měla ideálně fungovat obec, která to s oběhovým hospodářstvím myslí vážně.  Proto jsme založili první kámen městečka Pirátína.

Shrnuli jsme si, v jakém právním rámci Pirátín musí fungovat a jaké jsou důvody pro cirkulární chování. Zamysleli jsme se nad tím, jakými způsoby se dá nakládat s odpadem, jak udělat odpadové hospodářství obce ekologické a zároveň ekonomické, a osvětlili jsme například, proč je fajn mít v obci vlastní sběrný dvůr s váhou a kompostárnu. Polemizovali jsme nad tím, jak motivovat obyvatele ke vzornému třídění odpadu. Nevyhnuli jsme se ani pojmům jako je upcyklace a downcyklace a ukázali jsme, proč a jak by měla jít radnice příkladem a snažit se fungovat v duchu principů zero waste, veřejné zakázky zadávat odpovědně k životnímu prostředí, a podporovat vzdělávací a osvětové akce pro své občany. 

Narazili jsme i na problém odpadového devianta (autorem pojmu je Martin Šmída :)) – tedy tzv. Českého filutu, který se snaží vyhýbat svým povinnostem, za každou cenu zaplatit co nejméně, a na životním prostředí mu příliš nezáleží. Věříme však, že takových deviantů bude nejen v Pirátíně, ale i v dalších obcích naprostá menšina a naše společnost jako celek se bude snažit hlavně o to, aby jejich obec a příroda v ní i v širokém okolí vzkvétala, a pokud k tomu bude vůle zdola i shora, jistě se nám to začne dařit!

Zanedlouho bude spuštěn web Pirátin.cz, kde najdete nejen záznam včerejší akce, prezentaci a odpovědi na dotazy, na které se při diskuzi nedostalo, ale i další materiály, vztahující se k tématu. Časem se dozvíte také jak Pirátín funguje v dalších aspektech než je pouze odpadové hospodářství, jde totiž o obec zajímavou, moderní, a funguje v ní digitalizace i další Piráty prosazované principy. 

 

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za březnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala opět zejména otázkami spojenými s epidemií koronaviru. V souvislosti s prodlužováním nouzového stavu jsem poslal dopis panu ministru zdravotnictví, v němž jsem žádal o výjimku z omezení pohybu pro zahrádkáře a chalupáře. Interpeloval jsem také pana premiéra a pana ministra životního prostředí ohledně řešení kritické finanční situace některých českých zoologických zahrad.

 

Petiční výbor 

Piráti pomohli neoprávněně sterilizovaným obětem k finančnímu zadostiučinění. Jsem velice rád, že díky naší snaze byl projednán v prvním čtení sněmovní tisk 603, tedy poslanecký návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám, kterého jsem poslaneckým zpravodajem. Doufám, že opozice bude spolupracovat i v dalším průběhu legislativního procesu, aby mohl stát tímto zákonem jednorázově odškodnit oběti sterilizace, kterých je bezmála 400. Jednalo by se o příspěvek ve výši 300 000 Kč. 

Dále díky mému apelu petiční výbor na své schůzi dne 30. 3. 2021 schválil usnesení, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu č. 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým je Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeni od placení daně z tohoto příjmu. Navrh zákon byl postoupen do druhého čtení.

 

Životní prostředí

V popředí našeho zájmu zůstává stále nedořešená kauza otravy řeky Bečvy. Na začátku měsíce jsme ve Sněmovně jednali o zřízení vyšetřovací komise, která by se případem zabývala. K samotnému hlasování však vůbec nedošlo, protože poslanci hnutí ANO účelově požádali o přestávku a bod se kvůli tomu nestihl doprojednat. Komise tak bohužel zatím zřízena nebyla. Bečvě jsme se věnovali i na jednání Výboru pro životní prostředí, kam nás přišel informovat ministr životního prostředí Richard Brabec o chystaných úpravách legislativy, které by měly v budoucnu zajistit, že podobné havárie na vodách budou řešeny koordinovaně a budou jasné kompetence jednotlivých orgánů. V sobotu 20.3. potom uplynulo přesně půl roku od havárie. 

V oblasti odpadů, které se dlouhodobě věnuji, se chystáme na první čtení implementačních zákonů k tzv. SUP směrnici, tedy legislativě, která má omezit dopad vybraných jednorázových plastů na životní prostředí. Pevně doufám, že první čtení proběhne co nejdříve, implementaci stihneme a omezovat jednorázové plasty budeme již od poloviny letošního roku. Vždyť jen v Atlantském oceánu vědci odhadli množství plastového odpadu na 12-21 milionů tun! Z toho zhruba polovinu tvoří právě jednorázové výrobky, kterých se bude týkat nová legislativa. 

Na téma jednorázových plastů také spolupořádám 29.4. kulatý stůl.

Dále jsem se rozhodl podívat blíže na metody tzv. chemické recyklace a zjistit, zda tyto metody mohou být jednou z významných cest k navýšení recyklace, jaké jsou jejich hlavní výhody a úskalí. Proto také na toto téma chystám kulatý stůl. 

Na konci března jsme se s kolegy zúčastnili úklidové štafety – jarní období je totiž tradičním časem akce “Ukliďme Česko”. Kvůli epidemické situaci a omezení shromažďování jsme místo skupinového úklidu zvolili právě formu štafety, kterou si předáváme virtuálně. Vzhledem k množství a druhu odpadu, který jsem sesbíral, doufám, že chystaný zákon o omezení dopadu jednorázových plastů na životní prostředí pomůže ke zlepšení situace a v přírodě nebudeme na každém kroku potkávat drobný plastový odpad. Čím dál tím více se bohužel také setkáváme v přírodě s odhozenými rouškami a respirátory. To je problém, který musíme řešit, a který jsem připomněl i na svém blogu. 

 

Co se událo?

Jak můžeme zabránit probíhajícím klimatickým změnám? Důležité je zaměřit se na mitigační opatření a samozřejmě také na adaptaci na změny, kterým už při nejlepší vůli nezabráníme. Proto podporuji snahy o co nejdřívější přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. S tím je spojen nejen konec spalování uhlí, ale i oběhový způsob hospodářství nebo změny v zemědělském hospodaření a výrobě.

Evropská komise navrhla vznik nových partnerství mezi EU, členskými státy, výzkumnými organizacemi, průmyslem a dalšími organizacemi. Ty mají za cíl rozvíjet řešení v 10 oblastech, mezi nimiž jsou mimo jiné i udržitelnost a cirkularita, nízkoemisní letecká doprava, rozvoj a zefektivnění železnic nebo chytrá řešení a digitalizace, tedy témata, které jsou prioritou i pro mne a které považuji za důležité pro budoucnost.

Od 1. března začaly platit nové požadavky na ekodesign spotřebičů. Výrobci bílého zboží (jako jsou pračky, ledničky, myčky apod.) a displejů nyní musí své výrobky vyrábět opravitelné. Měl by tak být konec nerozmontovatelným spotřebičům, kde díly jsou spojeny nýty nebo se do nich nedají dokoupit náhradní díly. Spolu s tímto nařízením a začaly používat také nové energetické štítky pro chladničky a mrazničky, myčky nádobí, pračky a obrazovky. 

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc březen? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 15. 3. – 21. 3. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Zvláštní název “Ticho ve studiu” skrývá diskuzní pořad televize Slovácko, kterého jsem byl hostem. S moderátorem Janem Dudkem jsme tichu nedali prostor a docela pěkně jsme si popovídali. Hostem ve studiu jsem byl rád, protože v době koronavirové se většina věcí děje on-line. Oživit si stání před kamerou a ještě k tomu v respirátoru byla určitě výzva. Věřím, že i přes tuto kosmetickou nedokonalost nebudete váhat a rozhovor se mnou si pustíte. Najdete ho na webovém odkazu https://itvs24.cz/ticho-ve-studiu/ticho-ve-studiu-s-frantiskem-elfmarkem


  • Aktivně pracuji na parlamentních volbách do sněmovny 2021.  Každou středu zasedá Krajský volební výbor a štáb.

  • Aktivně pracuji s nováčky v kraji

  • Provádím mediace mezilidských vztahů v kraji

  • Řeším problematiku KET ŽP a ZEM

  • Pomáhám MO spojce s orientací v kraji

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje.
Můžete mě sledovat na mé politické Facebookové stránce a Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Závěrem mi dovolte popřát všem hlavně pevné nervy a hezké svátky!

František

Prosadili jsme usnesení, aby zákaz přejezdů mezi okresy skončil nejpozději po Velikonocích. Vláda má také připravit plán návratu žáků do škol a vysvětlit nedostatek vakcín!

Včera po dlouhé sněmovní debatě jsme již posedmé odmítli prodloužení nouzového stavu. Také se nám povedlo prosadit doprovodné usnesení Sněmovny, aby zákaz přejezdů mezi okresy skončil nejpozději po Velikonocích. Stejně tak jsme zavázali vládu k vypracování komplexního plánu pro návrat studentů do škol reflektující efektivní přístupy jako jsou rotační výuka a spolehlivé testování. Kabinet má rovněž vysvětlit, proč neobjednal všechny dostupné vakcíny ze společného nákupu zprostředkovaného EU či zveřejnit seznam spolehlivosti jednotlivých značek antigenních testů. Díky nám a Starostům by se měly i otevřít farmářské trhy za přísných epidemiologických podmínek, být povoleno individuální sportování dětí a mládeže s trenérem či lázeňská pocovidové péče pro širší skupiny zájemců.

Tučné bylo schváleno!!!


DOPROVODNÉ USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 94. schůze
ze dne 26. března 2021
k prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

1. vyzývá vládu České republiky, aby objasnila, proč neobjednala všechny dostupné vakcíny
ze společného nákupu zprostředkovaného EU, a to s termínem do 7. dubna 2021,

2. žádá vládu České republiky, aby jednala se státy, které mají přebytečné vakcíny
schválené pro evropský trh, o dodávkách vakcín proti covidu do České republiky,

3. vyzývá vládu České republiky, aby se soustředila na přípravu dostatečných kapacit
očkovacích míst,

4. vyzývá vládu České republiky, aby vypracovala a předložila veřejnosti přehled kvality
doporučovaných antigenních testovacích sad vycházející z dostupné odborné literatury s
termínem do 7. dubna 2021,

5. žádá vládu o provedení následujících změn ve vládní pomoci podnikatelům:
a. zmírnit podmínku poklesu tržeb ze současných 50 % na 40 % u vstupu do
programů COVID Nepokryté náklady i COVID 2021,
b. zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID Nepokryté náklady na
70 % fixních nákladů,
c. zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID Nepokryté náklady na
90 % fixních nákladů pro mikropodniky,
d. zvýšit poskytovanou podporu u programu COVID 2021 na 800 Kč na jednoho
zaměstnance,

6. žádá vládu, aby zajistila racionalizaci opatření:
a. umožnila konání farmářských trhů za podmínky, že pořadatel zajistí dodržování
příslušných hygienických opatření, a tím zajistila rovné postavení farmářských
trhů a supermarketů,
b. umožnila individuální sportování dětí a mládeže za účasti trenéra,
c. umožnila cestovat na vlastní rekreační objekt i přes hranice okresů, a to případně
za podmínky negativního testu, pokud to Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotí
jako účelné,
d. opatření ohledně venkovního nošení ochrany dýchacích cest v zastavěné oblasti
racionalizovala tak, aby se tak podpořila vyšší míra jeho dodržování,

7. doporučuje vládě zajistit posílení kapacit krizových služeb a odborných zdravotnických
pracovníků v oblasti zvládání psychické zátěže (například kliničtí psychologové, dětští
psychiatři),

8. žádá ministerstvo zdravotnictví o povolení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační
péče i samoplátcům a rozšíření možnosti lázeňské léčby tak, aby mohla být poskytována
širší skupině lidí, kteří prodělali onemocnění Covid19, a to s platností od 6. dubna 2021,

9. vyzývá vládu České republiky, aby zpracovala a předložila k připomínkování komplexní
plán návratu studentů a žáků do škol, reflektující efektivní přístupy jako jsou rotační
výuka a spolehlivé testování s termínem do 31. března 2021,

Piráti a STAN prosadili usnesení, aby zákaz přejezdů mezi okresy skončil nejpozději po Velikonocích. Vláda má také připravit plán návratu žáků do škol a vysvětlit nedostatek vakcín

Praha, 26. března 2021 – Piráti a Starostové dnes již posedmé odmítli prodloužení nouzového stavu. Povedlo se jim prosadit doprovodné usnesení Sněmovny, aby zákaz přejezdů mezi okresy skončil nejpozději po Velikonocích. Stejně tak zavázali vládu k vypracování komplexního plánu pro návrat studentů do škol reflektující efektivní přístupy jako jsou rotační výuka a spolehlivé testování. Kabinet má rovněž vysvětlit, proč neobjednal všechny dostupné vakcíny ze společného nákupu zprostředkovaného EU či zveřejnit seznam spolehlivosti jednotlivých značek antigenních testů. Díky Pirátům a Starostům by se měly i otevřít farmářské trhy za přísných epidemiologických podmínek, být povoleno individuální sportování dětí a mládeže s trenérem či lázeňská pocovidové péče pro širší skupiny zájemců.

„Stejně jako loni v červnu, kdy jsme varovali před druhou vlnou a vláda to zlehčovala, i nyní jsme navrhli doprovodná usnesení Sněmovny, která by pomohla k zvládnutí pandemie, ulevila lidem i firmám a revidovala ta omezení občanů, která nemají velký efekt. Více než polovinu usnesení se nám podařilo prosadit – šlo například o ukončení zákazu přejezdů mezi okresy nejpozději po Velikonocích či umožnění individuálního sportování dětí a mládeže. Zavázali jsme rovněž kabinet k vypracování komplexního plánu na bezpečný návrat žáků do škol, který následně předloží k připomínkování. Vládní poslanci však zamítli některá zásadní usnesení jako férovou úpravu kompenzací či výrazné posílení infrastruktury pro masivní očkování. V platnosti také na Velikonoce zůstává nesmyslný zákaz ježdění na vlastní chalupy nacházející se mimo okres, i když by měl člověk negativní test,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Nezpochybňujeme vážnost situace a děláme maximum pro to, abychom prosadili opatření, která pomohou vyvést zemi z krize. Tak, aby nouzový stav už nebyl potřeba. Jednali jsme proto v uplynulých týdnech s ministry i s panem premiérem, předkládali jim řadu návrhů, výsledek ale nebyl valný. Opakuje se znovu situace z prosince – vláda nedisponuje žádným strategickým výhledem. Máme více imunních, pandemický zákon a brzy bude situace pod kontrolou, pro opětovné prodloužení nouzového stavu o 30 dnů jsme proto nemohli hlasovat,“ doplnil předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že se Starosty žádali vládu například o doložení účinnosti jednotlivých opatření daty. Ať již šlo o opatření, která strany samy prosadily – testování ve firmách a krizovou nemocenskou. Nebo nařízení vlády typu nošení roušek v zástavbě, když v okolí nejsou žádní lidé. Bohužel bez výsledku.

Vláda prosadila další prodloužení nouzového stavu za přispění hlasů KSČM. „Vláda musí nést plnou odpovědnost za současnou kritickou situaci, ke které velkým dílem přispěla. Měla by tedy sama nést i plnou odpovědnost za nouzový stav. Doufáme nicméně, že k prodlužování došlo už skutečně naposledy. A že se situace zlepší natolik, aby mohl začít platit pandemický zákon, který jsme se Starosty ve Sněmovně s podporou dalších stran prosadili,“ popsal Michálek.

Piráti a Starostové přitom byli ochotni najít s vládou určitou shodu v případě, že splní jimi předložené konkrétní body. „Byli jsme ochotni a připraveni za jasně definovaných podmínek s vládou jednat, nikoliv pro vládu, ale pro zdravotníky a hejtmany. Vládou vedená chaotická rozhodnutí ke zlepšení situace nepřispěla, zásluhu totiž mají zejména lidé v regionech, kteří s nákazou skutečně bojují a mají na bedrech celý systém očkování a celého zdravotnictví. Namísto ambice situaci skutečně řešit a vést s námi, opozicí, konstruktivní diskuzi, se raději kabinet opakovaně spoléhá na hlasy komunistů, a to za pochybných podmínek,“ uzavřel předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Otrava řeky Bečvy se nesmí opakovat: Chceme lepší šetření ekologických havárii a zapojíme se do příprav potřebné legislativy

Praha, 17. března 2021 – Výbor pro životní prostředí dnes již poněkolikáté projednával kauzu otravy řeky Bečvy, její zdlouhavé prošetřování a hlavně kroky, jak podobným haváriím předcházet. Chystanou legislativu považuji za důležitý krok. Proto jsem rád, že se Pirátům podařilo vyjednat s ministerstvem i uspořádání kulatého stolu, kde se sejdeme se zástupci pracovní skupiny, která legislativu připravuje. Na dnešním jednání z úst pana ministra Brabce k zářijové otravě Bečvy zaznělo to samé, jako již několikrát. Vzhledem k probíhajícím šetření policie nemá ministr žádné nové informace, které by nám mohl sdělit. Musíme počkat až bude konečně hotový znalecký posudek, avšak znalec jeho vypracování již dvakrát odložil. Tento znalec navíc nepochopitelně porušil mlčenlivost svým vystoupením v médiích a já pochybuji o jeho důvěryhodnosti.

Kromě chystané legislativy se dnes řešily také nejasnosti ohledně vyplácení financí rybářům za odstraňování následků havárie (zejména za kafilerii). Zástupci krajů neví, za jakých podmínek mohou vyplatit finance ze speciálního účtu. Rybáři tak na finance stále čekají. To musí být co nejrychleji vyřešeno.  Je nezbytné vypracovat takový materiál, který bude upravovat postup orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů při ekologických haváriích koordinovaně. Bez ohledu na to, v jakém režimu a pod jaké ministerstvo spadají.

Kulatý stůl je plánován pod Výborem ŽP PSP ČR (podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí) na téma příprava nové legislativy směřující k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí a to na úterý 30.3. 2021 od 10:00 on-line formou.

Kulatý stůl se bude konat pod záštitou Podvýboru pro technickou legislativu, poslankyně Evy Fialové, jakožto předsedkyně podvýboru a poslance Františka Elfmarka zpravodaje.