Po urgencích Pirátů zveřejní Český statistický úřad konečně data o četnosti jmen i registrovaných partnerstvích

Praha, 3. července 2020 – Český statistický úřad začne konečně zveřejňovat data o registrovaných partnerstvích i četnosti jmen a příjmení. Stalo se tak po urgencích pirátského poslance Ondřeje Profanta, který se problematikou jmen, statistiky a otevřených dat dlouhodobě zabývá.

V rámci projednávání zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 vyšlo najevo, že Český statistický úřad nezveřejňuje o registrovaných partnerstvích žádné kontinuální statistiky ani 14 let od jejich uzákonění. Data o manželstvích, nesezdaných soužitích, rozvodech, ovdověních, narození dětí do a mimo manželství a podobně přitom zpracovává a zveřejňuje průběžně. „Nyní je z oficiálních zdrojů nemožné zjistit, kolik lidí vlastně v registrovaných partnerstvích žije, kolik partnerství bylo zrušeno úmrtím nebo kolik dětí se do registrovaných partnerství rodí a kolik v nich žije. Taky třeba nevíme věkovou, geografickou, příjmovou nebo vzdělanostní strukturu osob v registrovaných partnerstvích,“ popisuje současný stav Ondřej Profant.

Podobná situace panuje i okolo statistiky četnosti jmen a příjmení. Tato data byla několik let publikována Ministerstvem vnitra a byla používána mimo jiné v projektu KdeJsme.cz. V roce 2017 ministerstvo data najednou přestalo publikovat a odůvodňovalo to ochranou osobních údajů. „V obou případech jsem se tázal jak Ministerstva vnitra, tak Českého statistického úřadu. Ukázalo se, že si tyto úřady mezi sebou přehazují odpovědnost jak horký brambor,“ komentuje Profant.

Po urgencích pirátského poslance našel Český statistický úřad řešení. Podle jeho ředitele Marka Rojíčka se od roku 2021 počítá s publikováním každoročních populačních statistik včetně dat o registrovaných partnerstvích. Nový systém rovněž umožní vytvářet agregovanou statistiku četností jmen a příjmení, včetně jejich územního rozložení. Při jejich publikování bude prý vždy věnována maximální pozornost ochraně osobních údajů.

Škody způsobené elektrárnou Turów a odpadovou legislativu dnes řešil Výbor pro životní prostředí

Včera zasedal Výbor pro životní prostředí a zabýval se pokračováním projednání odpadové legislativy a dalšími kroky v kauze rozšiřování polského dolu Turów. Na základě výzvy výboru by měla příslušná ministerstva připravit podání žaloby k Evropskému soudu kvůli škodám, které důl způsobuje české straně. Součástí bude i vyčíslení těchto škod.

Abyste si udělali obrázek, jak výbor probíhal, velmi doporučuji poslechnout si zvukový záznam. Ale pozor, je to jen pro silné povahy! To co se včera odehrávalo a jak k celé věci přistupují poslanci za ANO, mě dost zklamalo. Zrychlené jednání celého procesu, předem nachystané z MŽP ač doporučené hlasovací procedury zpravodajů, sjednocení hlasování a to tak, že jsme se nemohli vyjádřit k bodům, kde máme rozdílná stanoviska, komentáře některých poslanců ANO šly dost za hranu běžného a to vše za jejich smíchu a posměšků, včetně paní politicky zvolené náměstkyně Peštové (ANO).  ZDE je záznam:  https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&ido=1317&td=22&cu=29

Na výboru byly projednány pozměňovací návrhy ke třem ze čtyř tisků tzv. oběhového balíčku (ST 676 Odpady, ST 677 VUŽ a ST 678 normy). Výbor nepodpořil dřívější konec skládkování ani mnohé další návrhy, směřující k oběhovému hospodářství. Za pozitivní se dá považovat pouze to, že vydal kladné stanovisko ke dvěma pirátským pozměňovacím návrhům – začlenění do zákona chemické recyklace metodou solvolýzy a zařazení výrobců buničiny mezi zařízení, která nepotřebují povolení k provozu.

„Bylo vidět, že poslanci za ANO nemají chuť problematiku řešit a chtěli by mít vše co nejrychleji schváleno. Síla většiny se projevila a mnohé naše návrhy, které dle mého posouvají oběhové hospodářství do 21. století, nedostaly šanci. Počkáme tedy na třetí čtení, jak rozhodnou poslanci. Budu se snažit s nimi co nejvíce mluvit a shánět pro naše návrhy podporu. Jedná se o tak důležitý zákon, že není možné jej projednávat způsobem, jaký dnes zvolili koaliční poslanci,” uvedl pirátský poslanec František Elfmark.

Výbor pro životní prostředí také znovu projednal kauzu rozšíření těžby na polském dole Turów, kvůli kterému prokazatelně přichází o vodu rozsáhlé české území.  Polsko, které si v neveřejném řízení povolilo těžbu na dalších 6 let, a usiluje o její další prodloužení, s českou stranou ve věci prakticky nekomunikuje. I proto výbor při posledním projednávání věci požádal Ministerstvo zahraničních věcí o analýzu možností podání žaloby na Polsko k Evropskému soudu pro porušení unijního práva. Ministerstvo zahraničních věcí podání žaloby podpořilo, stejně jako výbor ve svém dnešním usnesení.

„Jsem ráda, že dnes výbor vyzval vládu a příslušná ministerstva k tomu, aby zahájily kroky k podání žaloby k Evropskému soudu. Výbor také žádá Ministerstvo životního prostředí a Liberecký kraj, aby do konce září tohoto roku vyčíslili náklady na nápravu škod, které Polsko provozem dolu České republice už způsobilo a do budoucna způsobovat bude,“ dodala pirátská poslankyně Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

Šance změnit budoucnost: Piráti zahájili kampaň do krajských voleb, představili svoje lídry i program

Praha 22. června 2020Pirátská strana v pondělí oficiálně představila svých třináct lídrů do podzimních krajských voleb včetně jejich vizí i cílů a odstartovala kampaň. „Piráti se do volebního klání pouští s heslem ‚Šance změnit budoucnost’. Věřím, že nám voliči tuto šanci dají a vloží v nás důvěru, jak to udělali již několikrát, a snad mohu s čistým svědomím říci, že jsme je ještě nikdy nezklamali. Cesta k vybudování moderních krajů nové generace začíná právě teď,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který akci k zahájení kampaně moderoval. Piráti se chtějí v krajích zaměřit například na průhledné a zodpovědné hospodaření, transparentní zveřejňování informací, zapojení občanů do rozhodování, lepší dostupnost zdravotních i sociálních služeb nebo ochranu krajiny před suchem. 

„Naší pirátskou vizí je kraj nové generace, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. S Piráty nabízíme alternativu kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu. Chceme, aby krajské úřady nebyly pro aktivní občany byrokratickou překážkou, ale příležitostí zapojit se do veřejného dění a rozvoje svého okolí. Budeme usilovat o dobře fungující a prosperující kraje, které svým obyvatelům poskytují kvalitní podmínky pro život a zároveň dbají na dlouhodobou udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí, popsal Bartoš.

Následně se představili pirátští kandidáti a kandidátky na hejtmany z třinácti krajů. Popsali svoje vize, proč jdou do voleb a čeho by si přáli ve svém regionu dosáhnout.

„Už osmým rokem pracuji ve vedení spolku S.O.S. Karviná, který hájí zájmy obyvatel Karviné a věnuje se ochraně přírody při rozšiřování těžby černého uhlí. Právě mé aktivity okolo OKD a těžby mě inspirovaly k mottu Vydoluju z kraje to nejlepší! Chci jím poukázat na to, že náš kraj nestojí a nepadá jen na těžkém průmyslu a těžbě, že teď stojíme na kraji změny, která znamená velkou příležitost,“ popsala kandidátka za Moravskoslezský kraj Zuzana Klusová.

„Kraj se musí o své občany postarat. Prosazujeme dostatek kvalitní zdravotní péče v dojezdové vzdálenosti. Chceme zřídit leteckou záchrannou službu a noční zubní pohotovost, aby lidé z našeho kraje nemuseli cestovat do daleké Olomouce. Prosazujeme také moderní a rychlou veřejnou dopravu, ve které bude možné platit bezkontaktně a pro cestování na kraji bude sloužit pouze jeden lístek,“ nastínila část programu také kandidátka na hejtmanku Zlínského kraje Hana Ančincová.

„Největší výzvou je aktuálně klimatická změna. V situaci, kdy lesy sežral kůrovec, půda je totálně vyčerpaná, voda buď není, anebo jsou z ní povodně, kraj nemůže nečinně přihlížet. Chci přinést komplexní řešení a chci kraj daleko lépe připravený na to, aby čelil těmto negativním trendům,“ uvedl lídr kandidátky pro Jihomoravský kraj Lukáš Dubec s tím, že se hodlá zaměřovat také na digitalizaci a transparentní zveřejňování krajských dat pro veřejnost.

Svoje vize pro region představila také lídryně voleb v Olomouckém kraji, kde Piráti kandidují společně se STAN. „V našem krásném a místy drsném kraji se hodláme zaměřit na zdravou přírodu a laskavou péči o životní prostředí. Chceme efektivně, ale zároveň šetrně k přírodě bojovat proti suchu a komplexně řešit pozemkové úpravy. Právě bleskové povodně na severu našeho kraje v minulých dnech ukázaly, jak důležité je tuto stránku péče o kraj nepodcenit,“ popsala pirátská lídryně Zdeňka Dvořáková Kocourková a Josef Suchánek za STAN doplnil: „Zásadní pro rozvoj našeho kraje je fungující infrastruktura a doprava. Pomůžeme také Jesenicku, které trápí vylidňování a nedostatek dobře placené práce.“

 „Do krajské politiky vstupuji s tím, že chci lidem na Vysočině ukázat, proč stojí za to v našem kraji žít a neodcházet jinam. V našem programu soustředíme pozornost na pět klíčových oblastí, mezi kterými je zdravé životní prostředí a udržitelné hospodaření, regionální rozvoj s důrazem na zajištění dostatku dobrých pracovních příležitostí na Vysočině, personálně i materiálně stabilizované zdravotnictví, finančně zajištěné sociální služby pro všechny potřebné a kvalitní a dostupné vzdělání,“ uvedla Hana Hajnová, kandidátka na hejtmanku Vysočiny.

Svoje cíle představil také Pavel Bulíček, jednička pirátské kandidátky pro Královéhradecký kraj: „Pandemie ukázala na řadu problémů, ale zároveň je šancí změnit naši společnou budoucnost. Máme reálnou a uskutečnitelnou vizi kraje, který bude využívat moderní technologie, bude ohleduplný k přírodě, bude pečovat o zranitelné a sociálně znevýhodněné, bude stát na umu a schopnostech místních firem a živnostníků. Abychom tuto vizi mohli uskutečnit, musíme nastartovat školství pro 21. století.“

„Při správě kraje se zaměříme na všechny občany, prioritou pro nás budou jak lidé z té nejmenší vesničky, tak i toho největšího města. Za Piráty chceme, aby krajský úřad opět občanům dával smysl, pomáhal jim a měl jasnou vizi pro 21. století. Protože budoucnost je třeba řešit teď. Proto budeme aktivně komunikovat, komplexně plánovat, spojovat a propojovat – nejen IT systémy, ale celý kraj,“ vysvětlil Daniel Lebduška, lídr kandidátky pro Pardubický kraj.

„Středočeský pirátský volební program je založen zejména na zvyšování kvality života občanů a průhledném vedení kraje. Nejzásadnější je pro nás zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče v regionech, udržení vody v krajině a zalepení děr na silnicích i v rozpočtu. Dále se zaměříme na střední školství, rodiny a sociální oblast, územní rozvoj a kulturu,“ řekl Jiří Snížek, kandidát na hejtmana pro Středočeský kraj.

Lukáš Mareš, lídr kandidátky pro Jihočeský kraj, popsal několik svých cílů: „Pracuji jako radiolog v českobudějovické nemocnici, situaci ve zdravotnictví se obecně věnuji už opravdu dlouho. Do politiky jsem šel proto, abych věci posunul vpřed, a zvlášť ve zdravotnictví máme několik priorit, o které se chceme v krajském zastupitelstvu zasadit. Jde o zlepšení dostupnosti zdravotní péče, které lze dosáhnout posílením personální situace. Chceme také, aby měl každý obyvatel kraje v rozumné vzdálenosti ambulantní specialisty, tedy zubaře, praktické, oční, dětské a další lékaře.“ 

 „V Plzeňském kraji se zaměříme především na zdravotnictví a sociální služby. Koronavirová krize nám nastavila zrcadlo, v jakém stavu se naše zdravotní péče nachází. Přesvědčila nás, že máme zkušené a profesionální pracovníky, ale je jich bohužel nedostatek. Dále chceme zlepšit systém propojenosti sítě nemocnic, záchranné služby a ambulantního sektoru tak, aby byla zaručena co nejlepší a nejefektivnější dostupnost zdravotní péče. Jako další se zaměříme na životní prostředí, a to především společným bojem proti suchu, podpořením smysluplných projektů v této oblasti, obnovováním lesního fondu a čistoty řek,“ vysvětlil Rudolf Špoták, kandidát na hejtmana pro Plzeňský kraj.

Svoje cíle představil také Josef Janů, jednička pirátské kandidátky pro Karlovarský kraj: „Budoucnost kraje vidíme ve vzdělanosti obyvatel, kvalitním životním prostředí, dostupnosti péče a služeb. Neopomíjíme propojení se všemi okolními regiony jak infrastrukturně, tak lidsky a plně využijeme potenciálu sousedství s rozvinutými německými státy.“

„Náš kraj potřebuje nové vedení, které bude mít ambice udělat z něj lepší místo pro život. Pro nás není cílem návrat do normálního stavu před krizí, Pirátům se normál nelíbil, byl pro naše obyvatele nedůstojný a znamenal exekuce, špinavé ovzduší, vysídlování kraje, sociální problémy, nízkou vzdělanost, zahazování potenciálu, tunely. Chceme víc než jen návrat do normálu. Chceme velký plán rozvoje – ten máme a hodláme ho realizovat,“ popsal Karel Karika, lídr kandidátky pro Ústecký kraj, s tím, že se chce soustředit na sociální, zdravotnické a ekologické problémy, obnovu infrastruktury, vzdělanost a transparentní úřady.

Zbyněk Miklík, který vede krajskou kandidátku v Libereckém kraji, by rád prosadil například plně elektronickou komunikaci s úřadem. „Dále zavedeme participativní rozpočet a zapojíme tak občany, příspěvkové organizace a obce do rozdělování části rozpočtu kraje. Budeme také hledat provozní úspory. U zakázek malého rozsahu oslovíme výzvou vždy maximum regionálních dodavatelů abychom je v době krize podpořili. Podpoříme dostavbu Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec s tím, že musí být zachována akutní péče v regionech a rozvoj všech nemocnic,“ dodal Miklík.

Piráti odstartovali kampaň do senátních voleb, do boje o křesla vyšlou 13 kandidátů

Praha 22. června 2020Piráti odstartovali oficiálně kampaň do podzimních senátních voleb. Do klání nasadili třináct kandidátů, kteří jdou do boje o křesla za Piráty. V pondělí při zahajovací akci kandidáti představili svoje vize pro působení v horní komoře Parlamentu. Chtějí zde být především hlasem voličů a prosazovat pirátské hodnoty, jako jsou transparentnost, hospodárnost, svoboda a digitalizace. Svou podporu jim vyjádřil také předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„V Senátu máme v tuto chvíli našeho senátora Lukáše Wagenknechta a rovněž tři senátory zvolené s naší podporou. Naši pirátskou posádku v Senátu bychom tedy velice rádi posílili, a to minimálně tak, abychom sestavili vlastní senátní klub. Věříme, že naši kandidáti získají u voličů důvěru,“ řekl Bartoš v úvodu brífinku. Slovo si pak převzali sami kandidáti a představili cíle, kterých by rádi v senátorských křeslech dosáhli.

„Učím na Ostravské univerzitě a jako místostarosta v Ostravě-Porubě mám na starosti především školství. Také v Senátu budu vystupovat ve prospěch našeho vzdělávacího systému, aby překonal staré zátěže a dokázal pružně reagovat na současné i budoucí výzvy. Nabízím spolupráci starostům slezských obcí a chci spolu s nimi hledat cesty ke zdravému rozvoji našeho kraje a lepší péči o zdejší krajinu,“ nastínil některé své vize Martin Tomášek, který kandiduje za volební obvod č. 72 Ostrava-město.

„Mezi mé priority patří ochrana krajiny před suchem, jednodušší stavební zákon i podpora malých a středních podniků. Chci také lepší transparentnost a kvalitu zdravotnictví a péče o pacienty. Myslím si, že je třeba změnit i finanční ohodnocení a pracovní podmínky zdravotnického personálu. Podporuji výstavbu sociálních bytů namísto doplatku na bydlení,“ popsal svoje plány také Pavel Ondrůj za volební obvod č. 63 Přerov.

Pavel Vacek z volebního obvodu č. 45 Hradec Králové má jako hlavní téma v Senátu reformu podfinancovaného školství. Hájit chce také zájmy seniorů. „Jsem důkazem, že Piráti jsou stranou pro všechny včetně seniorů. Sám jsem jedním z nich, rozumím tak této věkové skupině a mám v úmyslu kompetentně podporovat všechny dobré náměty a následná opatření, která směřují ke zvýšení kvality života našich starších spoluobčanů,“ dodal Vacek.

„Do Senátu kandiduji proto, abych mohla osobně aktivně přispět ke změně nálady v celé společnosti a podpořit mě blízké hodnoty, jako jsou svoboda a demokracie. Chci se z pozice senátorky společně s místními spolky, akčními skupinami i jednotlivci zasadit o to, aby lidé i v té nejmenší vesnici měli dostatek příležitostí a jistot pro spokojený život. A aby byli hrdými Západočechy,“ popsala Markéta Monsportová, která kandiduje za volební obvod č. 3 Cheb.

Svoje cíle uvedl také Daniel Kůs, který se utká o senátní křeslo v obvodě č. 9 Plzeň-město: „V Senátu chci v první řadě podpořit ekonomiku zasaženou krizí, digitální restart veřejné správy a k mým prioritám patří také životní prostředí a ochrana před klimatickými změnami. Budu fungovat jako hlídací pes Senátu a dohlížet na to, aby nedocházelo ke zneužívání moci. Chci být spojkou i hlasem Plzeňáků ve vysoké politice.“

„Senát vnímám jako záruku demokratických principů této země, protože jsme se mohli před nedávnem přesvědčit, kam až jsou schopny zajít oligarchické skupiny při ohýbání a přizpůsobování si vlády v Česku. Chci do Senátu, abych mohl pokračovat v odkazu, který nám svým příkladným a nekompromisním postojem zanechal jeho bývalý předseda pan Kubera. Abych pomohl zaručit bezpečnost ústavy před nebezpečnými útoky některých politických uskupení a abych dokázal, že politici jsou tu pro lidi a ne naopak,“ vysvětlil Michal Horák, kandidát na senátora za volební obvod č. 12 Strakonicko.

„Chci podporovat a prosazovat legislativní návrhy, které povedou k zásadní reformě českého školství, modernizaci způsobu výuky a ke zlepšení postavení učitelů. Budu také podporovat zákony, které přispějí k otevřené veřejné správě a podpoří podmínky pro férové podnikání. Stát musí hospodařit transparentně a spravedlivě, a to zejména s penězi občanů,“ popsala část svého programu Simona Luftová, která kandiduje za volební obvod č. 18 Příbram.

Robert Veverka, kandidát do Senátu za obvod č. 27 Praha 1, nastínil své cíle: „V Senátu hodlám především chránit a pěstovat naši svobodu. Hájím politiku o nás s námi, tedy politiku takových řešení, která budou ve prospěch všech občanů. V Senátu budu prosazovat především podporu seniorů a sociálně znevýhodněných. Zaměřím se na rozvoj kvalitního vzdělávání, které považuji za pojistku proti šíření dezinformací. Dále kladu důraz na efektivnější nakládání s odpady a ochranu vody i životního prostředí. I nadále budu prosazovat racionální regulaci konopí pro léčebné a komerční účely, a hlavně osobní potřebu.“ 

„Mými prioritami jsou svoboda, lidská práva, ústava, demokracie a politický systém. Chci v Senátu sdílet výhody otevřenosti, která umožňuje kontrolu politiků, což vede k důvěře a stabilní a efektivní demokracii. Autoritu zakladatele parlamentní strany a ústavního činitele využiji k hlasité ochraně zájmů všech občanů, nejen mých Brňanů a Moravanů. Budu bojovat proti oligarchii, byrokracii, zkorumpovaným politikům,“ řekl Jiří Kadeřávek, senátorský kandidát ve volebním obvodu č. 60 Brno-město.

„Karvinsko se dnes ocitlo na křižovatce a já tvrdím, že historie není budoucnost. Proto budu v Senátu iniciovat a podporovat transformaci Karvinska na region založený na průmyslu 4.0. Dále budu podporovat legislativní návrhy, které přispějí k řešení celospolečenských problémů. Jedná se zejména o obchod s chudobou, exekuce, hazard, špatné životní prostředí a devastaci kulturního dědictví,“ uvedl Radim Kravčík, který jde do senátních voleb v obvodu č. 75 Karviná.

„Jako senátor mám v plánu zbudovat funkční regionální kancelář otevřenou všem a měnit tak zažitý obraz Senátu jako odkladiště politiků. Chci se zasadit v boji o rovný přístup k právu a spravedlnosti a navrhovat systémová řešení místo populismu. Leží mi na srdci stopka hromadění exekucí, dotace malým a středním podnikům a v neposlední řadě rozvoj eGovernmentu,“ popsal svoje záměry Petr Jeník, senátorský kandidát za obvod č. 36 Česká Lípa.

Cyril Koky, jenž kandiduje za volební obvod č. 42 Kolín, by rád v Senátu zúročil své dlouholeté zkušenosti z oblasti státní správy, sociální problematiky a prevence kriminality. „Oblast, jež se mne obzvláště bolestně dotýká, je problematika sociálního vyloučení a rozvoj chudých regionů. Až jeden milion lidí se v Česku utápí v nadměrných dluzích a exekucích, ze kterých nevede systémová cesta ven. Je to velmi závažný problém, který je potřeba řešit,“ řekl Koky.

Kandidátka na senátorku Adéla Šípová, která jde do boje v obvodu č. 30 Kladno, má program postavený na třech prioritách: „Jde mi hlavně o sociální politiku, životní prostředí a otevřené hospodaření státu. V oblasti sociální politiky vidím velkou potřebu řešit trh s bydlením, který má viditelný dopad do všech oblastí života. Zároveň hledám koncepční řešení dluhových pastí, které ohrožují nejen jednotlivce, ale v konečném důsledku celou ekonomiku státu.“

EKO: Nemusí se všechno hned vyhodit. Obce si mohou zažádat o dotaci na zřízení re-use centra

Re-use centra nabízí obcím řadu benefitů, jak už z pohledu ekonomického, sociálního, tak i environmentálního. Hlavním cílem zřízení takovýchto center je prevence vzniku odpadu, který je pro obce v rozpočtu častou ekonomickou zátěží. Nová re-use centra mohou být příležitostí, jak nepotřebným, ale funkčním věcem najít druhý život.

Aktuálně ve sběrných dvorech končí velké množství velkoobjemového odpadu, nábytku, spotřebičů, elektroniky, ale i dalších věcí, které by ještě mohly dál sloužit a plnit svou funkci. Jednou z možností, jak ještě použitelné věci zachránit, je zřízení tzv. re-use centra, místa, kam občané mohou odevzdat věci, které již nepotřebují, ale zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. Zde je zboží bezúplatně přijato, případně opraveno, zrepasováno a připraveno k prodeji, který přináší do obecního rozpočtu extra příjem.

„V Česku re-use centra existují a efektivně fungují. Jsou většinou zřízena jako místní komunitní centra, nabízející plnohodnotnou alternativu obchodním centrům. Existují i opravárny s designovými předměty,“ vysvětluje Filip Rejthar ze společnosti CIRA Advisory, která poskytuje poradenství v zakládání re-use center.

Zavedení re-use centra nabízí řadu zajímavých benefitů, které jsou pro fungování obce přínosné. Daří se jejich prostřednictvím snižovat náklady na odstraňování odpadu, vytváří se pracovní příležitosti pro osoby, které mívají problematické uplatnění na klasickém pracovním trhu a vznikají dobrovolnické pozice. Z environmentálních aspektů je na místě zmínit naplňování legislativních požadavků MŽP v rámci předcházení vzniku odpadu, ale také zvyšování společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí a vytváření funkční alternativy k nadměrné produkci odpadu.

Až do konce července mají obce možnost čerpat finanční příspěvek na realizaci nových re-use center v rámci 122. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • Podporovaná aktivita 3.1.2: Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).
Příklady podporovaných projektů 3.1.1:
  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu,
  • předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků,
  • vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny apod.
Příklady podporovaných projektů 3.1.2:
  • realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti (v režimu odpadů).

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé o dotaci se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory (dále jen PrŽaP). Pro žadatele o dotaci z této výzvy je pro část B PrŽaPu účinná verze č. 24. Tyto verze PrŽaP platí i pro procesy týkající se kontroly formálních náležitostí a pro Přílohu č. 1 PrŽaP. A to i v případě, že dojde k aktualizaci PrŽaP. V ostatních případech se budou žadatelé řídit tou verzí PrŽaP, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.


zdroj: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/nemusi-se-vsechno-hned-vyhodit.obce-si-mohou-zazadat-o-dotaci-na-zrizeni-re-use-centra?fbclid=IwAR29GF2ezhc9uZVirdnVHn3EVN7RMo_Xz-sHRU5Ri4D8jOi9p3wj_kO1FlU