Poslanecká sněmovna schválila zákon, který pomůže lidem s bydlením a vzděláváním

Praha, 14. června 2022 – Poslanecká sněmovna dnes schválila zákon Ministerstva pro místní rozvoj o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon umožní rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a vzdělávání.

„Zákon zrychlí povolování tzv. nezbytných staveb, což jsou primárně stavby pro bydlení, ubytování, vzdělání, zdravotnictví a sociální služby, které jsou potřebné ke zmírnění následků přílivu lidí z Ukrajiny. Jeho přijetí bylo nezbytné, protože se ukázalo, že zejména kapacita vzdělávacích zařízení bude na podzim nedostatečná. Zároveň je to další možnost pro obce, jak v tuto chvíli řešit problémy s ubytováním a v delším časovém horizontu také obohatit svůj bytový fond,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zákon také umožňuje prostřednictvím výjimek z územního plánu realizovat nezbytné stavby i na plochách, kde by to nebylo za normálních okolností možné – o výjimce rozhoduje rada obce nebo zastupitelstvo obce. Zákon dále stanoví mírnější technické požadavky na nezbytné stavby – např. požadavky na parkovací stání, a to tak, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost a zdraví a život osob a zvířat a ochrana životního prostředí.

Nezbytné stavby budou povolovány režimem společného souhlasu, což je režim stavebním úřadům dobře známý a stavebníky využívaný. Zákon tedy nezavádí ani nevytváří nový procesní režim nad rámec postupů dnes známých ve stavebním zákoně. Všechny nezbytné stavby budou realizovány jako stavby dočasné s dobou trvání tří let, poté musí být buď upraveny tak, aby splňovaly všechny požadavky právních předpisů a být tzv. rekolaudovány, tedy změněny na stavby trvalé, anebo musí být odstraněny.

Cílem zákona není ponechat v území stavby dočasné povahy nesplňující všechny technické požadavky jako jiné stavby, ale rychle a efektivně reagovat na nastalou situaci, která vytváří silnou potřebu budování staveb pro bydlení, vzdělávání a zdravotnictví.

Uzavírat zkrácené úvazky a čerpat příspěvky na bydlení bude díky Pirátům jednodušší

Praha, 15. června 2022 – Pirátské místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Olze Richterové se dnes, spolu s dalšími, podařilo ve zkráceném projednání prosadit zjednodušení čerpání příspěvku na bydlení a opatření pro dostupnější možnost zkrácených úvazků. Zkrácené úvazky se mohou dotýkat stovek tisíc lidí, zejména rodičů malých dětí či lidí ve vyšším věku, i dobrovolně pracujících seniorů. Piráti usilují také o vyšší podporu pro předškolní zařízení, která má užívání zkrácených úvazků usnadnit.

Po zkrácených úvazcích roste poptávka. Podle poslankyně Richterové, která se na oblast pomoci sociálně znevýhodněným skupinám specializuje, je však nutné přijmout celý komplex opatření, který zjednoduší pozici rodičů vracejících se na pracovní trh.

„Návrh zjednodušení uzavírání zkrácených úvazků se opírá o zavedení slevy na pojistné pro firmy zaměstnávající na částečný úvazek rodiče malých dětí, seniory či osoby v předdůchodovém věku. Vedle toho ale s Piráty též prosazujeme masivní podporu školek, miniškolek, dětských skupin a péče pro děti obecně. Ta musí jít logicky ruku v ruce s možností zkrácených úvazků,“ komentovala postoje Pirátů Olga Richterová a dodala, že pomůže i dalším lidem ve specifických profesích: „Například u tvůrčích profesí nelze dobrý výsledek „vysedět”, a tak i pro zaměstnavatele je přínosnější nechat tyto lidi pracovat v době, kdy jim to vyhovuje nejlépe. Navíc ohlasy od zaměstnavatelů nám potvrzují, že zavedení flexibilních úvazků u většiny lidí vede k vyšší efektivitě práce.“

Richterová se také zasadila o zjednodušení vyplácení příspěvků na bydlení a dalších dávek, které v současnosti využívá jen minimum lidí z těch, kteří na ně mají nárok. Od července tohoto roku proto nebude nutné žádat každoročně, příspěvek bude poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně. Očekává se i další zjednodušení.

Piráti ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou připravili jednodušší žádost o příspěvek na bydlení. Podle dostupných dat čerpá příspěvek méně než třetina lidí, kteří na něj mají nárok. Jedním z důvodů je komplikovaný a zastaralý systém papírování, který vláda hnutí ANO za posledních 8 let nezměnila. Zbytečně zatěžuje jak žadatele, tak úředníky.

„Žádost je složitá jak hlavolam, lidé nemají dostatek informací a minulé vlády s tím nic nedělaly. Díky naší úpravě na podporu dosáhne víc lidí. Od července tohoto roku nebude nutné žádat každoročně, příspěvek bude poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně. Pracujeme i na tom, aby celý proces mohl běžet online bez nutnosti návštěvy Úřadu práce, ačkoliv i tato možnost zůstane. Doklady bude možné snadno nahrát elektronicky, třeba vyfocené na mobilní telefon, bez nutnosti stání dlouhých front na úřadě s originálem. Je nesmyslné vyplňovat 14 papírů o údajích, které už stát v databázích má,“ vysvětlila Richterová.

Už žádné utajování platů a odměn vysokých státních úředníků. Piráti prosadili transparentnější přístup občanů na informace

Praha, 15. června 2022 – Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila významné zlepšení práva občanů na informace, o které se Piráti jako protikorupční liberální strana zasadili. Občané budou mít nově možnost ověřit si u všech veřejných funkcionářů, poradců a členů vedení státem vlastněných firem, jaké mají platy a odměny. Poskytovat informace bude muset nově také skupina ČEZ.

Občané budou mít nově možnost ověřit si u všech veřejných funkcionářů, poradců a členů vedení státem vlastněných firem, jaké mají platy a odměny. Namísto současných zdlouhavých soudních sporů se budou informace o osobách, na které se vztahuje zákon o střetu zájmů, poskytovat automaticky.

„Všichni si vybavujeme kauzy, kdy byly extrémní odměny za málo práce, nebo kdy je naopak důležitá práce podhodnocena. Proto prosazujeme princip řádného hospodáře. Řádný hospodář s penězi daňových poplatníků nakládá zodpovědně a občanům skládá účty,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Poskytovat informace bude muset nově i skupina ČEZ. Ta vzhledem k situaci na trhu s energiemi tento rok utržila rekordní zisky.

„Chceme zprůhlednit ČEZ a ukončit éru utajování platů vysokých úředníků. Do finančních toků, právních služeb a sponzoringu v ČEZ dosud nikdo neviděl, ačkoliv tam drží většinu stát a o firmě se často hovoří v souvislosti s politikou, aktuálně hlavně v souvislosti s drahými energiemi a mimořádnými zisky. Dosud ČEZ zveřejňuje pouze smlouvy v registru smluv. Do budoucna bude poskytovat už i další informace nad rámec běžného obchodního styku, které podnik nemohou poškodit vůči konkurenci,” řekl Michálek s tím, že firma tak nebude ohrožena ve svém podnikání, ale současně se dostanou klíčové záležitosti jako sponzoring pod veřejnou kontrolu.

Součástí novely je také efektivnější vymahatelnost práva na informace při použití tzv. informačního příkazu: „Skončí tak možnost úřadů přehazovat si žádost o informace jako horký brambor. Pokud bude chtít úřad informace utajit, musí všechny důvody uvést rovnou,” dodal Michálek.

Zákon také zavádí ochranu informací o kritické infrastruktuře státu, více chrání rovnost účastníků soudního řízení a stanoví opatření proti zneužívání práva, které již dovodily soudy, ale s jasnými procesními pojistkami. O návrhu nyní bude jednat Ústavně právní výbor jako garanční výbor, a také Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Lhůtu sněmovna zkrátila na 15 dnů.

Krátce o třídění

Krátce o třídění

Na této stránce se dozvíte základní obecné informace o třídění odpadu. Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit naše stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz

Společnost EKO‑KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 678 000 barevných nádob na tříděný odpad. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory, sběrná střediska a výkupny. Informace o místních specificích třídění odpadu, která je potřeba vždy respektovat, se dozvíte na městském úřadě nebo u příslušné svozové firmy.

Základní informace pro správné třídění odpadu

Žlutý kontejner na plasty

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

Modrý kontejner na papír

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

 

Zelený kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

 

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

Třídění kovových odpadů

ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

 

V třídění odpadů z obalů je Uherské Hradiště nejlepší z celé České republiky!

Byl jsem u toho! Skvělý pocit a radost, že osvěta má prostě smysl. Uherské Hradiště se stalo vítězem 18. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, jejíž výsledky byly vyhlášeny dne 8. června 2022 na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Cena je každoročně udělována obci nebo městu s nejlepším odpadovým hospodářstvím. Do soutěže pořádané firmou EKO-KOM, která v ČR organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, bylo zapojeno přes 6100 měst a obcí. Do užšího výběru přes krajská kola postoupilo 65 měst a obcí.

Uherské Hradiště si hlavní cenu odneslo i v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Druhé místo mezi městy obsadily jihočeské Trhové Sviny a třetí byla Polná na Jihlavsku. Hlavní, putovní cena se do Uherského Hradiště přestěhuje z Chocně, která soutěž vyhrála v loňském roce.

Obce jsou v soutěži hodnoceny podle výsledků v nakládání s komunálním odpadem. Hodnotí se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu. Posuzuje se i poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu a také obce, které sbírají všechny komodity.

Podle dat společnosti EKO-KOM loni každý obyvatel ČR v průměru vytřídil 71,8 kilogramu odpadů, tedy o pět kilogramů více než o rok dříve. Celková míra recyklace a využití nevratných obalů, kterých loni dali výrobci na trh 1,33 milionu tun, dosáhla 77 procent. Nejvyšší míra využití byla podle firmy tradičně u papírových obalů, u nichž recyklace a energetické využití dosáhlo 91 procent. Následovalo sklo s 81 procenty dosažené míry recyklace a využití, plasty s 75 procenty a kovy s 63 procenty.

 

 

V roce 2021 pravidelně třídilo odpady 73 procent obyvatel, přičemž nejčastěji třídí odpady podle zjištění firmy lidé ve věku 30 až 49 let. Lidé loni mohli odpady třídit do 678 446 barevných kontejnerů a menších nádob, což bylo meziročně zhruba o 120 000 více. Vedle toho mohou někteří občané třídit doma rovnou do barevných pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

 

PROGRAM KONFERENCE

STŘEDA 8. ČERVNA 2022

08.00 – 09.00 PREZENCE
09.00-17.00 ZAHÁJENÍ, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUSE
Odpadové hospodářství a jeho příspěvek k dosažení uhlíkové neutrality
Recyklace odpadů jako součást surovinové soběstačnosti
19.30 VEČERNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE OBCÍ ,,O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI“

ČTVRTEK 9. ČERVNA 2022

09.30 – 13.30 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUSE
Budoucnost obecních systémů odpadového hospodářství
Inspirativní přístupy ke snižování produkce SKO

 

S osvětou na třídění odpadů jsem začal již v únoru roku 2016  a od té doby se této problematice aktivně věnuju nejen v Uherském Hradišti. Nejdříve jsem se této a podobných akcí účastnil především jako zástupce města Uherské Hradiště, později jako poslanec ČR, kdy jsem se po čtyři roky v Poslanecké sněmovně zabýval především problematikou odpadů, a nyní jsem velmi rád za příležitost nahlédnout na tuto oblast optikou soukromého sektoru. Na konferenci jsem zastupoval společnost RMF Invest, která zastřešuje společnosti zabývající se odpadem v rámci celé ČR. Kombinaci zkušeností z veřejného i soukromého sektoru považuji za ideální odrazový můstek pro svou další práci na důležitém tématu oběhového hospodářství.
https://www.frantisekelfmark.cz/jak-deti-naucit-tridit-odpad-hravou-formou/