Schválením Pozměňovacího návrhu Staňka a Zahradníka došlo k zásahu do právní jistoty a důvěry v právo

V souvislosti s novou podobou zákona o odpadech, kterou minulý týden schválila ve třetím čtení poslanecká sněmovna, se nyní diskutuje o některých kontroverzních schválených pozměňovacích návrzích. Jedná se především o pozměňovací návrh (PN) poslanců Staňka a Zahradníka. Piráti tento PN, který v podstatě umožňuje zpětné osvobození části odpadu od skládkovacích poplatků, nepodpořili, a jak na Výborech, tak na třetím čtení, byli proti, neboť de facto umožňuje skládkovacím firmám vyhnout se doplatku stamilionových částek.

Návrh umožňuje skládkovacím firmám vyhnout se placení poplatků obcím a SFŽP tím, že odpady označí za využité na skládce a použité k výrobě výrobků, a to i zpětně. Vzpomeňme na tzv. Kauzu Čáslav u které se to přímo nabízí. Nově tímto dochází k zásahu do právní jistoty a důvěry v právo formou tzv. zákazu pravé retroaktivity. Nedivil  bych se kdyby v této věci došlo k podání návrhu na zrušení této části zákona k Ústavnímu soudu ČR z důvodu rozporu s ústavním pořádkem ČR.

Odkaz na aktuální články:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hra-o-stamiliony-korun-stankuv-navrh-nahral-skladkarum/r~8a96d528fc1b11eaaabd0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3fyYZfLu3WdckZeJCODvts4BenV_Wd5ItCZ5yaQvUj5cQh9d9Ued2rB6M

 

Označení vajec a co přesně znamená

Minulý týden jsme ve sněmovně projednávali zákaz klecového chovu slepic viz.  https://www.frantisekelfmark.cz/prace-snemovna-podporila-zakaz-klecoveho-chovu-slepic/. Při debatách s lidmi jsme došli na to, že mnoho lidí neví, co označení na vejcích znamená a jak rozlišit, zda je či není z klecového chovu. Proto pro oživení dodávám popis, jak to vlastně je.

 

 

Každé vejce, které zakoupíte, musí být povinně označeno vlastním kódem. Tento kód Vám může dost napovědět o jeho kvalitě, původu a především způsobu chovu nosnice, která ho snesla.

Označení způsobu chovu slepic

První číslo kódu uvedeného na vejci značí způsob chovu nosnic. Rozdělujeme následující druhy:

 • 0 – chov v ekologickém zemědělství (BIO)
 • 1 – chov ve volném výběhu
 • 2 – chov na podestýlce
 • 3 – chov v klecích

Kód země původu vejce

Na každém vejci musí být také uveden kód země původu, který může být například:

 • CZ – Česká republika
 • SK – Slovensko
 • PL – Polsko
 • atd.

Registrační číslo hospodářství

Poslední čtyřčíslí na vejci označuje číslo hospodářství. Vyhledat hospodářství podle kódu můžete například na webu www.mtd-ustrasice.cz/vyhledavani.

Rozdělení vajec podle hmotnosti / velikosti

Pro laika je nejvíce známé rozdělení vajec podle jejich velikosti, které rozdělujeme do následujících skupin:

 • S – malé vejce, hmotnost do 53g
 • M – středně velké vejce, hmotnost od 53g do 63g
 • L – velké vejce, hmotnost od 63g do 73 gramů
 • XL – velmi velké vejce, hmotnost nad 73 gramů

 

Tady je ukázkové číslo farmy Valcha:  1 CZ 0465

Zdroj: https://www.farmavalcha.cz/druhy-a-oznaceni-vajec/

PRÁCE: Sněmovna odmítla pirátské návrhy na rychlejší konec skládkování. Nová oběhová legislativa je málo ambiciózní

Poslanecká sněmovna včera ve třetím čtení vyslovila souhlas se zákony z tzv. oběhového balíčku, které mají zlepšit nakládání s odpady. Piráti ale upozorňují na to, že je schválená legislativa nedostatečná. Předložil jsem celkem 29 pozměňovacích návrhů, mimo jiných na dřívější zákaz skládkování, zvýšení bezpečnosti na skládkách nebo zavedení poplatku za spalování. Ty ale plénum odmítlo. Zákony dle mého názoru postrádají prvky, které by napomohly větší recyklaci a byly opravdu pokrokové. Skládkovat tak budeme až do roku 2030 a monopol firmy EKO-KOM na sběr a recyklaci obalových odpadů také jen tak neskončí. Piráti ve svém úsilí ale nepoleví a budeme se i nadále zasazovat o recyklaci a maximální využívání materiálů, co máme. Pirátským mottem je: nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne.

 

 

Cílem balíčku mělo být především převedení směrnic EU do české legislativy, snížení množství skládkovaného odpadu, zvýšení recyklace a celková modernizace hospodaření s odpady, výrobky s ukončenou životností a obaly. Tyto záměry ale zůstaly podle Pirátů do velké míry nenaplněny.

Nebyl schválen žádný z návrhů na dřívější ukončení skládkování. To znamená, že skládkovat využitelné odpady můžeme až do roku 2030. Doufal jsem ve schválení kompromisního roku 2027, který je podle Pirátů reálně dosažitelný a znamenal by nejen dřívější snížení negativních efektů skládek a více odpadu v recyklaci, ale de facto i více času na to, abychom se připravili na budoucí povinnosti vůči EU. Abychom dostáli evropským závazkům, musíme totiž v roce 2035 skládkovat méně než 10 procent komunálního odpadu a recyklovat 65 procent. V současnosti recyklujeme pouhých 38 procent a skládkujeme až 46 procent.

Naše pozměňovací návrhy mířily i na zvýšení bezpečnosti na skládkách zavedením povinného monitoringu. „Monitoring by umožnil například dřívější detekci požárů. Požadoval jsem rovněž, aby evidence odpadů na skládkách byla vedena a kontrolním orgánům zpřístupněna online, ani tyto návrhy však neprošly. Stejně jako třeba návrh na zavedení poplatku za energetické využití neupraveného směsného komunálního odpadu, který měl zabránit přesunu recyklovatelných odpadů ze skládek do spaloven a přispět k jejich recyklaci.

V zákoně o obalech potom největší problém vidím v nastavení podmínek pro vstup nových autorizovaných obalových společností na trh, kdy Ministerstvo životního prostředí sice tvrdí, že chce umožnit na tomto poli vznik konkurence, avšak podmínky získání autorizace tomuto tvrzení příliš neodpovídají. Obávám se, že monopol společnosti EKO-KOM tak bude pokračovat i nadále.

Naše snaha o zefektivnění nakládání s odpady nyní rozhodně nekončí. Zákon o obalech bude zanedlouho znovu otevřen kvůli implementaci směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, o kterou se  podrobně zajímáme a já jsem také této směrnice zpravodaj ve výboru pro životním prostředí.

Zdroj: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/skladkovani-odpady-obehovy-balicek.html

 

Vláda zcela selhala v ochraně lidí i firem před koronavirem. Piráti představili nutná opatření proti přetížení zdravotnictví a zmrazení celé ekonomiky

Praha, 18. září 2020 – Piráti dnes v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci představili souhrn konkrétních návrhů pro boj s koronavirem. Jejich cílem je zabránit přetížení zdravotního systému a předejít opětovnému plošnému zastavení celé ekonomiky. Patří mezi ně urychlené doplnění personálních kapacit pro testování a trasování, zavedení chytrých opatření snižujících společenský kontakt, ochrana zranitelných částí obyvatelstva, rozšíření aplikace e-Rouška i hygienických pravidel a omezení šíření koronaviru ve školách. „Kvůli absolutnímu selhání vlády narůstají každým dnem čísla nakažených ve zcela rekordním tempu. Pokud neuděláme akční opatření během několika hodin, podle expertů bude během dvou až čtyř týdnů nakažená tak velká část populace, že bude zahlcen zdravotnický systém, případně bude nutné znovu vypnout ekonomiku. Tomu musíme zabránit, naše návrhy tak předáme vládě v čele s premiérem Andrejem Babišem a budeme tlačit na jejich zavedení v zájmu ochrany České republiky,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Piráti již na jaře podobný souhrn opatření představili ve svém plánu Budoucnost řešíme teď, vláda ale návrhy ignorovala.

„Apelujeme tímto na vládu, která nejedná dostatečně dynamicky, popřípadě vůbec. Pokud jsme hovořili na jaře o tom, že je naším cílem zploštit křivku, aby nedocházelo k prudkému nárůstu počtu nakažených, je třeba říct, že nyní se tak neděje a počty nakažených rostou exponenciálně a máme jedny z nejhorších čísel v Evropě. Naším cílem je, aby nedošlo k zahlcení zdravotnického systému v momentě, kdy nákaza zasáhne rizikové skupiny. Zároveň nesmí dojít k dalšímu vypnutí ekonomiky. Naše hlavní záměryjsme představili už v plánu Budoucnost řešíme teď v dubnu. Zásadní budou kroky ke snížení reprodukčního čísla. Důležité je pozitivně motivovat veřejnost k potřebnému jednání formou zvýhodnění a jednat předem, tedy proaktivně, nikoliv reaktivně až v situaci, kdy problém nastane. Každá koruna, kterou nyní do řešení epidemie vložíme, je dobře investovaná, protože náklady za vypnutí ekonomiky platíme my všichni,” popsal Ivan Bartoš.

„Identifikovali jsme tři konkrétní oblasti směřující k předejití zahlcení zdravotního systému a případnému opětovnému vypnutí ekonomiky. První je doplnění personálních kapacit pro testování a trasování. Velké množství lidí hlásí špatné zkušenosti s kapacitami testování, trasováním i ohlašováním výsledků. Je třeba masivně investovat do růstu testovací a trasovací sítě. Pro úspěšné zvládnutí problému je třeba aktivovat rychlokurzy pro zaškolení nových osob na testování a trasování, protože existuje silný potenciál mezi dobrovolníky, studenty, nezaměstnanými nebo zaměstnanci na kurzarbeitu. Tento program by zároveň měla podpořit armáda a integrovaný záchranný systém. Poslední klíčový návrh spočívá ve vyhlášení bleskového programu pro zapojení soukromého kapitálu do testovacích a záložních kapacit. Spočívá v zapojení lékáren, málo využívaných hotelů a dalších provozů v těch oblastech, kde již nyní podle semaforu existuje vyšší riziko,“ představila konkrétní návrhy poslankyně Olga Richterová s tím, že druhým cílem je předejít vypnutí ekonomiky pomocí chytrých opatření, která snižují společenský kontakt. „Zde zdůrazňujeme povinné rozestupy mezi osobami, které nejsou z jedné skupiny. Neméně důležitá je potom ochrana zranitelných osob, tedy osob starších nebo lidí s deficitem imunity. Zde hraje hlavní roli prevence a preventivní testování v pravidelných intervalech v rizikových oblastech. Chceme testování zaměstnanců i v sociálních zařízeních pro rizikové skupiny, aby se zabránilo nekontrolovanému šíření mezi personálem i klienty těchto zařízení. Konkrétně se jedná o návrh mobilních odběrových týmů, které v určený den objedou například dané městské části tak, aby pro ně celý proces byl co nejméně zatěžující,” dodala Richterová.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek poté doplnil další opatření, která Piráti požadují po vládě: „Především jde o rozšíření aplikace e-rouška a opakování významu hygienických pravidel pomocí bezplatné inzerce ve veřejnoprávních médiích i v komerčních televizích nebo v periodickém tisku na základě zákonných ustanoveních, která umožňují, aby politicky neutrální odborné autority informovaly o vhodných způsobech chování v nastalé situaci. Navrhujeme rovněž zákony, které umožní lepší zásobování a usnadní lepší centrální zadávání, aby se zdravotnický materiál mohl obstarávat jednotně.“ 

I díky tlaku Pirátů na vládu podle něj došlo alespoň k opětovnému aktivování Ústředního krizového štábu. „K tomu je též třeba zajistit logistickou kapacitu například pro distribuci zdravotních pomůcek. Zde považujeme za vhodné delegovat tuto činnost na Armádu ČR, která se osvědčila, případně zapojit i policii. Zásadní je otázka legislativního přístupu, domníváme se, že by měl být aktivován stav nebezpečí v Praze a regionech postižených počínajícím komunitním přenosem. Případně celostátně aktivovat nouzový stav bez vypínání ekonomiky. Na jednání Sněmovny jsme též požadovali zveřejnění seznamu všech odběrových míst včetně čekacích dob k optimalizaci jejich využití a snížení rizika nákazy. Vláda by zároveň měla jmenovat jednu osobu, která bude odpovědná za komunikaci všech opatření, o kterých bude informovat jasně a v předem určených časech. Tyto požadavky na vládu jednomyslně schválil poslanecký klub a předáme je premiérovi Andreji Babišovi, vicepremiérovi Janu Hamáčkovi i ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi,” uzavřel Michálek.

Hlavní cíle a principy navrhovaných pirátských opatření: 

 • Neprodleně učinit opatření ke snížení reprodukčního čísla, která jsou standardní v zemích zvládajících pandemii.
 • Chránit rizikové skupiny obyvatel a seniory.
 • Pozitivně motivovat k potřebnému jednání například zvýhodněním plateb vůči státu či vyšší odměnou, současně se dívat se dopředu, nejen reagovat, a v případě očekávání krize včas vyhlásit krizový stav a využít pravomocí krizových orgánů k nařízení potřebných opatření.
 • Každá koruna vložená do odměňování lidí, kteří se na tom podílejí, je dobře investovaná, protože náklady na vypnutí ekonomiky jsou výrazně vyšší.
 • Realizovat opatření odstupňovaně tam, kde očekáváme vyšší riziko (regiony typu I a výše podle semaforového systému).

Piráti prosadili ve Sněmovně omezení plýtvání vodou i zveřejňování dat o jejích zásobách. Plní tak svůj plán na boj se suchem

Praha, 18. září 2020 – Piráti dnes prosadili ve Sněmovně omezení plýtvání vodou i lepší informování o stavu spodních a povrchových toků. Dolní komora totiž schválila spolu s vládní novelou vodního zákona i pozměňovací návrhy pirátského poslance Radka Holomčíka. „Jeden z našich návrhů má podpořit snazší využití takzvané šedé vody v budovách. Jde o vodu třeba z umyvadel nebo sprch. Pokud se hygienicky upraví, bude možné ji využívat pro splachování, úklid nebo třeba mytí aut,“ uvedl Holomčík, který se problematice dlouhodobě věnuje. Piráti již v červnu představili svůj třífázový plán „Vodu řešíme teď“. Ten přináší celou řadu ucelených záměrů, jak se v Česku vypořádat s extrémními projevy změny klimatu.

„Druhý ze schválených návrhů zajistí zveřejňování důležitých informací o stavu povrchových a podzemních vod ve strojově čitelných formátech. K tomu se koneckonců zavázala i vláda v Informační koncepci České republiky. Naše návrhy rovněž vyřeší dlouhodobý palčivý problém s chybějícími ucelenými informacemi o umístění a stavu systémů odvodňování polí, tzv. meliorace. Meliorace pozemků se přitom týkají plochy více než jednoho milionu hektarů, což je zhruba 13 procent rozlohy Česka a mají významný vliv na hospodaření s vodou v této oblasti. Pokud chceme skutečně účinně řešit stav naší krajiny a problémy se suchem, je znalost umístění a stavu meliorací mimořádně důležitá,“ dodal Holomčík.

„Předložená novela vodního zákona řešila pouze krizové řízení v době nedostatku vody, neřešila příčiny sucha. Což je v dnešní době zcela nedostatečné. Jsem ráda, že Sněmovna přijala mnoho pozměňovacích návrhů, které rozsah této novely rozšiřují, například opatření podporující šetrné hospodaření s vodou. V pirátském týmu budeme dále pracovat a soustředit se na naplnění našeho plánu Vodu řešíme teď,“ popsala také pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Piráti podali celkově pět pozměňovacích návrhů. Vedle zveřejňování dat o stavu vodních toků a lepšího využití tzv. šedé vody, žádali také důslednější ochranu tzv. chráněných oblastí přirozené akumulace vod a vodních zdrojů před znečištěním. Cílili rovněž na povinnost správců vodních toků revitalizovat řeky a potoky s ohledem na potřebu zpomalení odtoku vody z krajiny.

Celé znění pirátského plánu „Vodu řešíme teď“ naleznete ZDE.