Nový stavební zákon přinese chaos, rychlejší výstavbu a dostupnější bydlení nezajistí. Piráti a opoziční strany chystají vlastní návrh

Praha, 5. listopadu 2020Piráti spolu s opozičními stranami dnes varovali před vládní verzi nového stavebního zákona. Ten měl podle původních slibů zajistit dostupnější bydlení a zrychlit i zjednodušit výstavbu, nic z toho ale nepřináší. Piráti proto spolu s ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL připravují k legislativě komplexní pozměňovací návrh, který by situaci napravil. „Cílem nového stavebního zákona mělo být zásadní zrychlení a zjednodušení výstavby jak pro občany, tak firmy. To se ale bohužel nestalo, legislativa naopak přináší jen další chaos, což potvrzují i nezávislí experti. Vlada navíc obešla svá vlastní pravidla a sepsání zákona zadala advokátní kanceláři, která mimo jiné zastupuje developery. Třešničkou na dortu je pak projednání takto kontroverzního tisku během nouzového stavu, a to bez přítomnosti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, která zákon zašťituje,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš před mimořádným jednáním Sněmovny právě ke stavebnímu zákonu.  

Piráti se spolu s dalšími opozičními stranami usilovně věnují stavebnímu zákonu již přes dva roky na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Naše skupina připravila například základ digitalizace stavebního řízení, digitálních technických map a další. Uvědomujeme si totiž, jak zásadní je rychlost výstavby pro dostupnost bydlení, ceny nemovitostí, pro běžné občany i firmy. Inspirujeme se v našich návrzích severskými zeměmi, kde mají digitální stavební řízení a krátké termíny. Vláda jde bohužel se svým návrhem přesně proti tomuto trendu,“ vysvětlil Bartoš s tím, že současný návrh například odebírá kompetence samosprávám a zastupitelstvům, což je rizikové.

Nejhorší je, že i oslabuje ochranu veřejných zájmů, možnost odvolání či kontroly veřejností. Vlivem kompromisů a ústupků už legislativa dávno nemá vnitřní systém a logiku, je to jen slepenec snažící se vyhovět vzájemně neslučitelným požadavkům. Podle analýzy ministerstva vnitra může navíc zamýšlená přeměna stavebních úřadů stát desítky miliard a až na dva roky zbrzdit stavební činnost. To všechno v době, kdy si to ekonomika nemůže dovolit,“ upřesnil předseda Pirátů.

My chceme takový stavební zákon, aby mohli občané i firmy řešit stavební řízení digitálně, kdy bude systém sám hlídat termíny dotčených orgánů, aby se využívala elektronická dokumentace, digitální technické mapy, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování. O to se budeme za Piráty zasazovat a to také chceme ve Sněmovně prosadit,“ dodal Bartoš.

Piráti na výboru prosadili dodržení vlastnických pravidel ve svěřenských fondech

Praha, 4. listopadu, 2020 – Ústavně právní výbor dnes projednal a doporučil pozměňovací návrh podaný Ivanem Bartošem, Františkem Navrkalem a několika dalšími opozičními poslanci, podle kterého má být skutečný majitel svěřenského fondu vždy zároveň skutečným majitelem všech společností, jejichž podíl je ve svěřenském fondu spravován. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který jde nyní do třetího sněmovního čtení, vytváří v případě firem vložených do svěřenských fondů paradox, podle nějž by vlastník svěřenských fondů nemusel být majitelem jednotlivých společností. To Piráti považují za účelové obcházení pravidel o střetu zájmů vzhledem k aktivitám premiéra Andreje Babiše.

„Podle předlohy by byl premiér Babiš například považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Právní kličkování vlády je jen dalším zjevným důkazem vlivu osobních zájmů trestně stíhaného předsedy vlády na legislativu. Děkuji spolupředkladatelům Vítu Rakušanovi, Janu Farskému a Marianu Jurečkovi a všem členům ústavně právního výboru, kteří návrh podpořili. Bude samozřejmě nutné, aby pozměňovací návrh prošel na plénu Sněmovny, ale doufám, že plénum vládou navrhovanou právní kličku odmítne,” okomentoval pirátský poslanec František Navrkal.

Do třetího čtení se může projednávaný tisk dostat nejdříve 11. listopadu na 62. schůzi Poslanecké sněmovny. Kromě doporučeného pozměňovacího návrhu podali Piráti též společný opoziční návrh na rozšíření zveřejňovaných informací o strukturu majetkových a vlivových vztahů. Poslanec Navrkal podal další tři pozměňovací návrhy směřující ke snadnějšímu a účinnějšímu vymáhání nápravy nesrovnalostí, které mohou firmy a další evidující osoby v evidenci způsobit. U všech těchto návrhů se ovšem ústavně právní výbor neshodl na žádném stanovisku.

„Již nyní je jisté, že v důsledku průtahů ve vládním legislativním procesu budeme více jak rok v prodlení s implementací páté evropské směrnice proti praní špinavých peněz, kterou provádí právě návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, proto jsem rád, že ústavně právní výbor i na můj popud nedoporučil odklad účinnosti tohoto zákona,” dodává pirátský poslanec František Navrkal.

Ústavně právní výbor doporučil také návrh pirátského poslance Lukáše Černohorského, aby do evidence měl přístup i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, aby mohl co nejlépe dohlížet na dodržování limitu darů politickým stranám 3 milionů korun na osobu a rok včetně právnických osob, které daná osoba ovládá.

Výbor pro životní prostředí projednal aktuální informace k otravě kyanidem na řece Bečvě

Praha, 4. listopadu 2020 – Sněmovní Výbor pro životní prostředí dnes projednal kauzu úniku kyanidu do řeky Bečvy, při níž uhynulo v řece více než 40 tun ryb. Na jednání byli přizváni ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss a ministr životního prostředí Richard Brabec, aby členy výboru informovali o průběhu vyšetřování a vyjasnili nesrovnalosti provázející kauzu. „Bohužel i po dnešním jednání otazníky kolem události zůstávají. Chtěl bych vyzvat původce úniku k převzetí zodpovědnosti,” uvedl po skončení výboru zpravodaj bodu, pirátský poslanec František Elfmark. „Během vyhrocené debaty okolo havárie na Bečvě nám ministr Brabec ani ředitel inspekce Geuss prakticky nic neřekli a ve své úvodní řeči se dokonce oba pokoušeli přenést odpovědnost za šetření havárie na vodoprávní úřad,” komentovala dění pirátka Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí. 

„Únik kyanidu, ke kterému došlo v září na řece Bečvě, je obrovskou ekologickou havárií, která nemůže zůstat nevysvětlena. Ministr Brabec i ředitel ČIŽP Geuss dnes však pouze zdůraznili, že vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování nemohou věc blíže komentovat a odmítají jakékoli spekulace. Věřím, že viník bude dříve či později vypátrán a získáním úplných informací o příčinách havárie získáme další možnost něčemu podobnému v budoucnu zabránit,” řekl poslanec František Elfmark, který ve své zpravodajské zprávě shrnul celou kauzu i nesrovnalosti, které ji provází.

Piráti považují kromě dopadení viníka za zásadní především to, aby se podobné katastrofy v budoucnu neopakovaly. Prostřednictvím usnesení výboru proto Piráti požádali ministerstvo o provedení opatření k prevenci závažných ekologických havárií. Mezi nimi například snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování pro kyanidy tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami či zjednodušení vyhledávání v „Systému evidence kontaminovaných míst” a doplnění konkrétních údajů o látkách, které z těchto míst mohou unikat do životního prostředí.

„Ministr Brabec při brífinku 1. října jasně uvedl, že až do předání spisu policii vedla šetření Česká inspekce životního prostředí jakožto správní orgán, který by potom vedl řízení o pokutě. Za postup při šetření příčin a určení viníka havárie v prvních dnech je tedy plně zodpovědná inspekce. V kompetenci vodoprávního úřadu je řízení prací na zneškodnění nebo minimalizaci následků havárie, to je ale něco úplně jiného,” uvedla poslankyně Dana Balcarová.

Vláda nechává tisíce firem a zaměstnanců ohledně kurzarbeitu dál v nejistotě, nedodala předvídatelná pravidla. Piráti žádají okamžitou nápravu

Praha, 4. listopadu 2020 –  Sněmovní sociální výbor dnes projednal návrh k tzv. kurzarbeitu. Bohužel vláda i nadále nechává tisíce firem i jejich zaměstnanců v nejistotě, s jakou podporou mohou od státu vlastně počítat. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž oznámilo záměr předložit k již navrženému zákonu komplexní pozměňovací návrh, který by ujasnil pravidla a reagoval na výtky expertů i opozice, zatím tak ale neučinilo. Piráti přitom již v minulosti vyzývali kabinet, ať ukončí chaos a nastaví jasně předvídatelný transparentní systém. Podle současného návrhu by o tom, které podniky dosáhnou na pomoc, mohla zcela náhodně rozhodovat vláda bez jakýchkoliv objektivních kritérií. 

Logicky očekávaný – vzhledem k proběhlým jednáním – komplexní pozměňovací návrh ke kurzarbeitu bohužel dnes nepřišel. Jednání bylo jen přehlídkou dohadů a neshod ve vládní koalici, kterými nejvíce trpí hlavně firmy a zaměstnanci. Ti jsou dnes již tak ve velmi těžké a stresující situaci a potřebují od vlády jasně slyšet, jakým způsobem a za jakých podmínek je podpoří,“ uvedla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Smyslem kurzarbeitu je, aby lidé zůstali zaměstnaní a aby se nemuselo propouštět. Je to způsob podpory inspirovaný sousedním Německem, kde to dobře funguje, tam ale do systému nezasahuje tak přímo vláda. Aktuální návrh našeho kabinetu je naopak postavený tak, že vláda by mohla svým vlastním rozhodnutím bez jakýchkoliv objektivních kritérií podpořit například firmu směřující k zániku, a jinou firmu naopak cíleně ignorovat. Proto s Piráty kritizujeme současnou nepředvídatelnost navrženého systému podpory a navrhujeme mimo jiné i postupné zvýšení expertízy ve státní správě, a pravidelné vyhodnocování fungování kurzarbeitu. Cílem by měl být postupně vyladěný systém odvětvové nebo regionální podpory, aktivovaný na základě předem daných kritérií. Jedná se konkrétně o dva pozměňovací návrhy a doprovodné usnesení,“ vysvětlila Richterová s tím, že strana chce v první řadě zvýšit strop podpory pro kvalifikované zaměstnance na 1,5násobek průměrné mzdy, ale pouze na dva měsíce. „Jsme ochotni podporu zvýšit, ale na kratší dobu,” zdůraznila.

Druhý návrh se pak týká zkrácení doby mimořádné podpory z 12 měsíců na půl roku. Chceme alespoň rámcově srovnat podmínky podpory v nezaměstnanosti a podpory v částečné zaměstnanosti, předejít zabetonování neperspektivních pracovních pozic a ročnímu vyplácení podpory, které nebude možné přehodnotit. Proto přicházíme s doprovodným usnesením, kterým chceme zavázat vládu, aby čtvrtletně vyhodnocovala fungování kurzarbeitu a materiály předkládala Poslanecké sněmovně,“ dodala pirátská poslankyně, která je rovněž místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku.

 

Vláda jedná o 50kilometrovém přivaděči vody na Olomoucko, trubka ale návrat vody do krajiny nevyřeší

Praha, 2. listopadu 2020 – Vláda ČR na své dnešní jednání zařadila projednání posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry. Jedná se o plán vybudování přivaděče vody pro průmysl, zemědělství a pitnou vodu ze Slezské Harty na Olomoucko, Přerovsko a Hanou. Podle odhadů má jít o 48 kilometrů dlouhou stavbu. Pokud budeme sucho řešit tímto způsobem, tak bude česká krajina stále více vysychat. Pirátský plán Vodu řešíme teď přistupuje k nedostatku vody komplexně a podporuje opatření, která v krajině vodu zadrží.

Vodu je potřeba zadržovat v krajině především plošně, přímo v lese, na polích a všech ostatních místech. A ano, když je to nadále potřeba, tak pak stavět potrubí k velkým odběratelům a městům. V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že opatření sloužící k opravdové zádrži vody v krajině, když jsou správně provedená, slouží zároveň ke zmírnění důsledků bleskových povodní – a s tím nám navrhované trubky opravdu nepomohou.

Myšlenka realizace cca 50 km přivaděče vody ze Slezské Harty je sice méně problematická než nápad budovat novou přehradu pod Jeseníky nebo donekonečna prohlubovat vrty pro odběry podzemních vod. Ale je to zase jenom trubka, ze které se má voda dostat do kohoutů továren, postřikovačů na jednotlivá pole a možná do kohoutků domácností. V žádném případě nevrátí vodu do krajiny.