Státní pomoc kulturnímu průmyslu během pandemie je v nedohlednu. Piráti žádají nápravu

Praha, 15. září 2020Kultura je jedním z nejpostiženějších sektorů, kterého se dotkla pandemie koronaviru. Spousta akcí musela být zrušena, další trpí nízkou návštěvností a o vyhlídkách na zlepšení se nedá hovořit. „Stát přitom podporu živnostníků ukončil a na dotace z Ministerstva kultury výdělečný kulturní sektor nedosáhne. Jistou nadějí byl program COVID – Kultura spoluvytvářený s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Bohužel jsou jeho parametry nastaveny tak, že na pomoc dosáhnou pouze některé subjekty a vyčerpáno je jen několik desítek milionů,“ uvedla pirátská poslankyně Lenka Kozlová s tím, že bude apelovat na ministra průmyslu a obchodu o nápravu.

V dotačním programu COVID – Kultura bylo alokováno 900 milionů korun a je určen podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Ti mohou žádat o úhradu tzv. marně vynaložených nákladů vzniklých od 1. října 2019 do 17. května 2020 a které se vztahují k akcím, jež se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020. Doposud však byly podány na Ministerstvo průmyslu a obchodu žádosti v souhrnu pouze za několik desítek milionů. Problém je totiž v samotném nastavení pravidel programu, kdy lze žádat jen o úhradu zmařených nákladů v souvislosti s pořádáním kulturních akcí. Jenže naprostá většina tohoto sektoru neplatí svým dodavatelům předem. Nemají tedy zmařené náklady, ale spíše příjmy. Zmařené náklady mají především pořadatelé velkých festivalů.

Do potíží se ovšem nedostávají pouze pořadatelé kulturních akcí nebo umělci, jde o celou řadu přidružených profesí (zvukaři, osvětlovači, manažeři a další). Tyto skupiny stále nemohou naplno obnovit svou činnost, a trpí tím pádem existenční nejistotou. V současnosti navíc nastoupila druhá vlna pandemie, kvůli níž se markantně zvyšuje riziko významného omezení kulturních akcí, nebo v krajním případě i opětovného “vypnutí” kulturního sektoru.

Ve chvíli, kdy byl záměr tohoto programu schválen vládou, jsem byla nucena interpelovat ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Z předloženého plánu nebylo totiž vůbec jasné, jaké bude mít tento dotační program parametry a jak budou žádosti hodnoceny. Bohužel,  pan ministr mi na tuto otázku neodpověděl jasně. Nyní se ukazuje, že naše obavy byly oprávněné,“ komentovala situaci Kozlová.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pak bližší pravidla pro poskytování příspěvků na svých stránkách zveřejnilo až 12.8. Zde už začalo být zřejmé, že podpora ohroženým skupinám bude nedostatečná. Zarážející na tom je fakt, že byl program připravován v součinnosti s Ministerstvem kultury, které by mělo mít celý sektor dobře zmapovaný. Doufali jsme, že účast resortu kultury bude zárukou kvalitně připraveného zadání. Bohužel, to se nestalo, a program tak velmi úzce definuje okruh žadatelů, což dokládá i malý počet žádostí a nízké čerpání.

Podle mých informací se na zadání podíleli i zástupci umělecké obce, bohužel jen v úvodní fázi. Ani většina z nich tedy na pomoc nedosáhne. Nyní interpeluji ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, kterého se ptám, jak bude se zbylými prostředky ve fondu nakládat a zda-li bude revidovat pravidla podpory tak, aby na finance dosáhlo co možná nejširší spektrum zástupců kultury a na ní navázaných  kulturních a kreativních průmyslů,“ dodala Kozlová.

Podezřelé vládní nominace do výboru EU: Premiér si tam dosazuje svoje lidi, kompetence neřeší, varují Piráti a žádají Babiše o vysvětlení

Praha, 14. září 2020Vláda schválila nominace nových českých zástupců do Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Piráti ale upozorňují, že kabinet při výběru ignoroval doporučení expertů a prosadil si svoje kandidáty. „Dvě nominace provázejí velké pochybnosti vzhledem k tomu, že navržení jedinci nemají dostatek kompetencí, popřípadě jsou napojení na premiéra Andreje Babiše. EHSV je přitom důležitý poradní orgán EU, ve kterém se reprezentanti zaměstnanců, zaměstnavatelů a neziskového sektoru vyjadřují k unijní legislativě – je proto zásadní v něm mít za tuzemsko skutečné odborníky,“ říká k tomu pirátský poslanec František Kopřiva, který působí jako místopředseda Výboru pro evropské záležitosti

Dosavadní zástupci českých neziskových organizací mají být rozhodnutím vlády nahrazeni poradcem premiéra Jaroslavem Ungermanem a bývalou ředitelkou Agrární komory Jarmilou Doubravskou. Ani jeden z vládních nominantů přitom nepůsobí v neziskovém sektoru a Ungerman je navíc úzce navázán na předsedu vlády.

„Obě jména vláda schválila navzdory doporučení Rady vlády pro neziskové organizace, která tyto kandidáty podpořila pouze třemi, respektive jedním hlasem, zatímco dosavadní zástupci v EHSV, Pavel Trantina a Roman Haken, měli po osmnácti hlasech. Proti nominaci se v dopise adresovaném vládě ohradili i zástupci několika neziskových organizací. Vláda úplně ignorovala doporučení jak svého poradního orgánu, tak i zástupců samotných neziskovek, a nominovala si svoje lidi, což považujeme za nepřípustné,“ upozorňuje Kopřiva.

Poslanec se proto obrátil na předsedu vlády, aby vysvětlil, jak probíhal proces výběru zástupců do EHSV, proč vláda ignorovala doporučení Rady vlády i neziskových organizací, jaké kompetence mají navržení nominanti a jak vláda vyřeší případný střet zájmů. Pokud budou pochybnosti kolem těchto dvou jmen pokračovat, budou Piráti požadovat odvolání těchto zástupců a opakování nominačního procesu.

Podvodné přetáčení tachometrů stojí Čechy miliardy korun ročně, vláda s tím nic nedělá. Piráti připravují vlastní řešení

Praha, 11. září 2020Piráti upozorňují na to, že v Česku i přes sliby ministerstva stále přetrvává problém se stáčením tachometrů. Ročně se tak podle statistik prodá až 300 tisíc podvodně upravených ojetých vozů, kupující tím přichází až o 27 miliard korun. Tyto praktiky přitom ohrožují i bezpečnost silničního provozu a mají negativní dopad na životní prostředí, říká pirátský poslanec Ondřej Polanský, který se podvodům s ojetými auty dlouhodobě věnuje. Podle něj se o problému ví již řadu let, vláda ale dosud žádné pořádné řešení nepředstavila, na což doplácí nejvíce občané. Piráti tak připravují vlastní návrh legislativy, který by měl situaci napravit.

Na českém trhu se ročně prodá asi 300 tisíc ojetých vozů se stočeným tachometrem, většinou jde o bývalá firemní auta. To představuje bezmála tisíc trestných činů podvodu denně, které z drtivé většiny zůstávají neodhalené a nepotrestané,“ popisuje Polanský.

„Jde o propracovanou kriminální činnost, kterou provází i manipulace s údaji v servisních knihách a v knihách jízd firemních vozů. Za velmi zvláštní považuji i to, že digitální GPS knihu jízd umožňují dodavatelé průběžně editovat a originální data o najetých kilometrech se mažou už po několika měsících. U mladších vozů by přitom mohly snadno poskytnout důkaz a sloužit jako cenný zdroj informací,“ poukazuje Polanský.

Stočený tachometr zvyšuje cenu vozu v průměru o 20 %. Pět let staré auto menší velikosti stočené o 100 tisíc kilometrů může být podle analýz prodáno dráž až o třetinu. Průměrná škoda způsobená kupujícímu se v průměru pohybuje kolem 50 tisíc korun, u vozů střední a vyšší třídy může jít až o 100 tisíc korun, jak vyplývá z kvalifikovaných odhadů Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA). Tomu odpovídají i informace publikované v Německu, odkud pochází pětina ojetin prodaných v ČR. Ukazují, že již v roce 2011 byla dle zjištění německé policie stočením tachometru zvýšena cena ojetiny v průměru o 3 400 eur. Ojedinělým jevem není ani dvojí stáčení při dovozu ojetých aut ze zahraničí.

„Podvody tak stojí kupující v úhrnu mezi 15 a 27 miliardami korun ročně. Do této částky ale nejsou započteny další miliardové újmy vzniklé kupujícím následkem zatajení informací o haváriích vozidla a také předčasných opravách. Je to ovšem problém celé Evropské unie. Jen v Německu sdružení ADAC odhadovalo v roce 2013 škody na 6 miliard eur ročně,“ doplňuje poslanec. Piráti se problematice intenzivně věnují a rádi by v Poslanecké sněmovně konečně podnítili řešení problému.

„Negativní dopady se totiž nepromítají jen do rodinných rozpočtů občanů, ale i do bezpečnosti provozu na silničních komunikacích a také mají vliv na životní prostředí. Našim cílem je konečně rozhýbat úřady, aby se problémem zabývaly. Země jako Belgie nebo třeba sousední Slovensko situaci vyřešily zavedením certifikátu vozidla CarPass, kam se zapisují údaje o stavu tachometru při jakékoliv silniční kontrole, servisní prohlídce a podobně. Počet podvodů zde skokově spadl z 40 % na téměř nulu.  České ministerstvo dopravy tuto cestu však dlouhodobě odmítá, přestože právě Česká republika má pověst jakési autodílny Evropy. V současnosti pracujeme na důkladné analýze slabých míst a na návrzích změn legislativy,“ uzavírá Polanský.

Piráti představili návrhy, jak zvládnout sílící pandemii i podpořit živnostníky a zaměstnanost

Praha, 10. září 2020Piráti dnes podpořili svolání mimořádné schůze Sněmovny, na které se má projednávat aktuální epidemiologická situace i legislativa, jež by pomohla občanům ustát krizovou situaci. Sami Piráti na tiskové konferenci představili hned několik takových opatření, jež by mohla ulevit například živnostníkům, začínajícím podnikatelům nebo menším start-upům. Stejně tak přišli s třemi konkrétními návrhy, jak rychle a efektivně snížit chaos kolem masového šíření koronaviru. 

„Uvědomujeme si, jak současná situace těžce dopadá na všechny občany včetně živnostníků. Navrhujeme proto například úpravu, která by dočasně zrušila povinný minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění u OSVČ. Tedy, aby živnostníci platili tento a příští rok sociální pojištění jen podle toho, kolik skutečně vydělají. Za Piráty také dlouhodobě prosazujeme, aby tento povinný minimální vyměřovací základ neplatil pro začínající podnikatele, které to zbytečně odrazuje,“ uvedl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík s tím, že je důležité pro rozvoj České republiky a vznik nových pracovních míst také podpořit malé startupy a jejich spolupráci s univerzitami. Obzvláště klíčové je to podle něj v dnešní pandemické krizi, která současně přináší rozvoj řady nových odvětví, zatímco jinde roste nezaměstnanost.

O znepokojivém nárůstu nakažených koronavirem i možných opatřeních hovořila první místopředsedkyně pirátské strany Olga Richterová. „Již na začátku června jsme ve Sněmovně prosadili za Piráty jedenáct závazných usnesení pro vládu, která měla splnit. Všechna měla za cíl snížit riziko druhé vlny pandemia a připravit se případně na tuto možnost. Jako Piráti jsme dlouhodobě požadovali například vypracování celkové národní strategie testování nebo plánu, jak zajistit pro všechny regiony dostupná odběrová místa. Stejně tak jsme apelovali na vládu, aby se zvýšila spolehlivost a rychlost oznamování výsledků testů pacientům. Ti totiž doposud nejsou všichni bezprostředně  informováni sms. Naše návrhy byly vždy konkrétní a konstruktivní, proto i ministerstvo zdravotnictví uznalo jejich přínos a slíbilo naše připomínky akceptovat,“ popsala Richterová s tím, že se řada opatření mohla ale realizovat již před několika měsíci.

„Vláda pandemii podcenila, teď se tak musíme zaměřit na to, jak vše co nejrychleji stabilizovat. Za prvé je nutné držet jasnou komunikační linku vůči veřejnosti a stanovit jednu osobu, která bude občany pravidelně informovat o situaci a opatřeních. Pokud bude totiž pokračovat současný komunikační chaos, vláda zcela ztratí důvěru lidí a klesne jejich ochota dodržovat pravidla. Například se nesmí opakovat absurdní tvrzení pana premiéra, že by hygiena neměla trasovat nakažené s lehkým průběhem nemoci. Za druhé je třeba zajistit lepší koordinaci v odběrových místnostech, kde dnes panuje zmatek, tísní se ve shlucích pacienti, přitom právě tam hrozí největší riziko nákazy. Do třetice je třeba si ověřit, jaké máme jako země vlastně zdroje. Ať už se to týká českých výrobců zdravotních pomůcek, abychom věděli, kolik jich dovedeme produkovat, nebo našich testovacích kapacit,“ dodala místopředsedkyně Pirátů.

Kauzy kolem šéfa ÚOHS Petra Rafaje dál narůstají a poškozují Česko. Piráti vyzývají prezidenta k jeho odvolání

Praha, 8. září 2020Po dlouhodobém tlaku Pirátů dnes konečně jednal prezident Miloš Zeman s premiérem Andrejem Babišem a místopředsedou vlády Janem Hamáčkem o odvolání šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Na nekalé praktiky v instituci jsme za Piráty důrazně upozorňovali již loni. Sám jsem v této věci interpeloval v červenci minulého roku pana premiéra, který ale odmítl tristní situaci a kauzy ve vedení úřadu řešit. Jelikož se od té doby korupční skandály předsedy Rafaje jen nabalují, obrátil jsem se na Andreje Babiše s novou interpelací dne 17. 7. 2020. Jsem rád, že mou dlouhodobou snahu o odvolání kontroverzního šéfa ÚOHS začala vláda konečně řešit. Bohužel se tak stalo s výrazným zpožděním, během kterého bylo zcela zbytečně dál poškozováno jméno úřadu i důvěra v jeho rozhodování. 

Miloš Zeman po dnešním jednání uvedl, že se ještě plánuje sejít s předsedou Rafajem příští týden. Stanovisko, zda by vyhověl návrhu vlády na jeho odvolání, sdělí až poté. Doufám, že pan prezident vnímá závažnost kauz, které se kolem šéfa antimonopolního úřadu v poslední době nastřádaly. Ať už se jednalo o mediálně známou kauzu mýtného tendru a podezřelé rozhodování ÚOHS v této otázce či třeba kauzu BusLine, bývalou dopravní společnost dnes vazebně stíhaného Jiřího Vařila, jejíž vítězství v českolipském tendru úřad posvětil navzdory diskriminačně nastaveným kritériím. BusLine přitom podle zjištění iDnes.cz zaplatil panu předsedovi Rafajovi a jeho dceři výlet na fotbalový zápas Ajaxu Amsterdam. Stejnou službu údajně poskytoval Rafajovi i dnes stíhaný Miroslav Pelta.

Dále lze zmínit pochybná jmenování do klíčových rozkladových komisí úřadu, ve kterých figurovali nejen dcera a zeť pana předsedy, ale také jeho frýdecko-místečtí kamarádi nebo dnes již vazebně stíhaný Jiří Švachula. Zdá se, že pomyslnou kapkou přetékajícího poháru bylo zjištění, že předseda Rafaj pronajímal skrze spřátelenou společnost svůj byt antimonopolnímu úřadu. Podle serveru Aktuálně.cz úřad pod jeho vedením dokonce dělil vlastní veřejnou zakázku, aby byla šitá na míru Rafajově spřátelené společnosti, která se ocitla v insolvenci. Přitom přesně protizákonnou praxi dělení zakázek má úřad stíhat ze zákona.

Ačkoliv se může zdát, že veškeré skandály předsedy Rafaje svědčí především o selhání jednotlivce, skutečnost je taková, že je jeho jednání výsledkem nadměrné koncentrace moci jednoho člověka v oblasti dozoru nad veřejnými zakázkami a hospodářskou soutěží. Zákon o působnosti ÚOHS v oblasti veřejných zakázek je z druhé poloviny devadesátých let a má pouhopouhé tři paragrafy. Předseda Rafaj tak může jmenovat a odvolávat své místopředsedy na hodinu bez udání důvodu, stejně jako jmenovat členy rozkladových komisí, které mu tzv. doporučují přijetí rozhodnutí v konkrétních zakázkách. Účastníci řízení se přitom nikdy ani nedozvědí, kdo a jak ve skutečnosti na úřadě rozhodl a kdo za tím stál. Za úřadování předsedy Rafaje byl antimonopolní úřad extrémně uzavřenou a netransparentní institucí, která především odrazovala velké množství dodavatelů, aby se v případě sporných zakázek pokoušeli bránit.

Je čas na změnu. Piráti proto podporují principy reformy úřadu navrhované platformami Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International, které by zmírnily koncentraci rozhodovací moci v rukou jedné osoby a zefektivnily fungování ÚOHS. Na klíčových bodech reformy se na kulatém stolu, který jsem v červnu spolupořádal s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem, shodli zástupci Pirátů, ANO, KDU-ČSL, STAN i vlády. Reforma by kromě dekoncentrace rozhodování měla také zajistit kvalitní metodickou podporu zadavatelům při procesu zadávání zakázek. Metodiky a školení pro zadavatele by tak konečně připravoval stejný úřad, který bude následně kontrolovat dodržování pravidel. Konkrétní návrh reformy má nyní za úkol zpracovat zvláštní pracovní skupina u Úřadu vlády. Doufám proto, že se nám do budoucna podaří prostředí veřejných zakázek v Česku konečně zkultivovat.