Piráti vyzývají vládu, aby nehazardovala se 182 miliardami korun a lépe připravila návrh Fondu obnovy

Praha, 9. října 2020 – V příštím týdnu chce podle dostupných informací Vláda projednat návrh na využití 182 miliard korun v rámci Národního plánu obnovy, který bude financován z rozpočtu EU. Návrh, který šel do meziresortního řízení je podle Pirátů horkou jehlou šitý paskvil, který obsahuje řadu chyb a mnoho podkladů chybí. Navíc nebyl projednán s odbornou veřejností, neřeší klíčové problémy naší země a ani nijak nereflektuje doporučení Evropské komise. Piráti vyzývají vládu, aby k tvorbě materiálu přistoupila zodpovědně, vypracovala jej znovu a předložila k projednání patřičným výborům Poslanecké sněmovny. Jedná se o tak zásadní věc, že Piráti nevylučují možnost vyvolání mimořádné schůze.

„Vláda k fondu přistupuje způsobem, jak co nejjednodušeji utratit přes 180 miliard korun, místo toho, aby měla ambici řešit skutečné problémy. Z materiálu vůbec nelze poznat na plnění jakých strategických cílů mají být peníze použity, jedná se o bezobsažný shluk textu, který není vůbec propojený ani s národní, ani s evropskou politikou. Plán předpokládá, že peníze budou utraceny v poměrně krátké době. Přesné zacílení prostředků a propojení s dalšími strategiemi je naprosto zásadní, jinak hrozí plýtvání veřejnými penězi. Vláda místo toho, aby hleděla do budoucnosti, tak se snaží zalepit díry v rozpočtu, které způsobila vlastní nekompetentností,“ komentoval hlavní nedostatky plánu místopředseda Rozpočtového výboru PSP, Mikuláš Ferjenčík a dodal: „Smutné je i to, že se tato vláda sama nazývá vládou odborníků, odborníci ale tento klíčový materiál neviděli. Chceme, aby vláda materiál projednala jak s odbornou veřejností, tak i v Poslanecké sněmovně.“

Dana Balcarová předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí kritizovala nekonkrétní obsah a malé ambice v oblasti posunu k udržitelné ekonomice: „Národní plán obnovy je ohromná příležitost pro řešení zásadních problémů v ochraně životního prostředí a klimatu – ať už přímými investicemi do projektů na obnovu krajiny, tak i modernizací dopravy a transformaci průmyslu. Vládou předkládaný materiál je promarněná šance, kterou si ale nemůžeme dovolit. Místo posunu k naší udržitelné budoucností cílí na zakonzervování současného stavu. Chybí v něm jasná vize, plán vůbec nebere v potaz boj se suchem, o kterém vláda hovoří jako o své prioritě. Z celkových 182 miliard korun je navrženo na ochranu přírody a adaptaci na klimatickou změnu pouze zcela nedostatečných 15 miliard.

Dalším sporným bodem je to, že vláda nijak nezapracovala doporučení Evropské komise. Plán nepředpokládá řešení důchodové reformy, protikorupčních opatření, velmi vágně jsou zmíněny další oblasti jako modernizace školství, podpora inovací, řešení sociálních problémů, či politika zaměstnanosti.

„Vrcholem je, že jako řešení problémů státního rozpočtu vláda uvádí zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který ale zásadním způsobem kritizuje Národní rozpočtová rada. Chápeme, že 15. října začínají konzultace s Evropskou komisí a je velmi vhodné poslat materiál co nejdříve. Vláda ale naprosto selhala a hrozí nám tak díky ní další ostuda, kritizuje práci vlády europoslanec Mikuláš Peksa.

Evropská komise stopla podezřelé vládní kandidáty do výboru EU. Piráti prosadili usnesení, aby nový výběr zástupců probíhal transparentně a férově

Praha, 08. října 2020 – Piráti trvají na tom, aby se čeští zástupci do Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) vybírali férově a transparentně.  „Vláda by měla při volbě kandidátů naslouchat názorům odborné veřejnosti. Proto jsem dnes na Výboru pro evropské záležitosti prosadil usnesení, které právě k tomuto kabinet vybízí. Vláda totiž v minulosti nedbala na doporučení Rady vlády pro nestátní neziskové organiazce a noví vládní nominanti byli vybráni za velmi podivných okolností, na což upozorňovali v minulosti nejen Piráti a řada zástupců nevládních organizací, ale potvrdila to i Evropská komise. Ta podle zjištění médií zpochybnila oba kandidáty, které do úřadu nedávno doporučil premiér Andrej Babiš. Konkrétně u nominanta Jaroslava Ungermana zpochybnila jeho kvalifikační předpoklady, podezřele působí také fakt, že je v současnosti přímo poradcem premiéra. Vláda doposud možný střet zájmů nevysvětlila,” komentuje pirátský poslanec František Kopřiva.

„Je důležité, aby mělo Česko v EHSV skutečné odborníky na slovo vzaté. Tento výbor je totiž důležitým poradním orgánem EU, ve kterém se reprezentanti zaměstnanců, zaměstnavatelů a neziskového sektoru vyjadřují k unijní legislativě. Ovlivňuje tak životy nás všech. Bohužel vláda v čele s panem premiérem u volby nových kandidátů zřejmě myslela spíš na vlastní zájmy, než na zájmy občanů. Jí zvolení lidé mají totiž vazby na Andreje Babiše,” poznamenává Kopřiva.

„Dosavadní zástupci českých neziskových organizací mají být nahrazeni poradcem premiéra Jaroslavem Ungermanem a bývalou ředitelkou Agrární komory Jarmilou Doubravskou. Ani jeden z vládních nominantů přitom nepůsobí v neziskovém sektoru. Nedoporučila je ani Rada vlády pro neziskové organizace a v dopise se proti tomuto kroku ohradilo i několik dalších zástupců neziskovek. Vláda tedy úplně ignorovala doporučení jak svého poradního orgánu, tak i expertů, a nominovala si svoje lidi, což považujeme za nepřípustné. Piráti tak požadují odvolání těchto zástupců a opakování nominačního procesu,” dodává závěrem.

 Výbor pro evropské záležitosti vyzývá Vládu ČR, aby:

 

  1. přehodnotila své nominace do skupiny III EHSV dle doporučení Rady vlády pro neziskové organizace,
  2. byl proces výběru nominantů do EHSV transparentní a férový.

Richterová po setkání s vládou: Chceme odpuštění odvodů pro živnostníky

Praha, 8. října 2020 – Olga Richterová, pirátská poslankyně a 1. místopředsedkyně strany, se dnes sešla s premiérem Andrejem Babišem a ministry jeho vlády. Tématem jednání byl covid-19. Piráti po několikaměsíčním naléhání dostali příslib, že obdrží podkladová data o vývoji epidemie, a to již zítra. Hlavním cílem Pirátů je v současné situaci zajistit odpuštění odvodů živnostníkům a také zajištění kompenzací v odvětvích, která jsou zatížena restrikcemi. Tématem jednání opozice s premiérem a ministry byla i trasovací aplikace eRouška, která by v případě masového využívání občany snižovala rizika nákazy. Její používání by mělo podle Pirátů být podpořeno zvýhodněními pro uživatele.

„Od pana ministra zdravotnictví Prymuly jsem dostala ústně přehled dat, podkladový zdrojový materiál bychom ale měli dostat až zítra. Za Piráty jsme žádali, aby opatření směřující na ochranu obyvatelstva byla oznamovaná spolu s opatřeními, která budou kompenzovat ekonomické dopady. Pan premiér se však soustředil spíš na téma zploštění křivky. Nicméně je třeba zajistit ekonomická podpůrná opatření zejména v oblasti kultury, restauračních zařízení nebo v případě provozovatelů volnočasových aktivit, a to cílená i na živnostníky. Nestačí říct, že se situace později vyhodnotí. Stát nesmí nechat občany ve štychu,“ uvedla po jednání poslankyně.

Richterová proto s Piráty přichází s návrhy, jak situaci občanům ulehčit: „Chceme, aby byly restrikcemi postiženým živnostníkům odpuštěny odvody. Pokud to nenavrhne vláda, chystáme se podat takový návrh za Piráty. Je dále nutné, aby pokračoval program Antivirus C, tedy podpora pro menší firmy, která je administrativně nenáročná. Dále budeme akcentovat téma ošetřovného, které se bude projednávat na vládě v pondělí. V současnosti nemá žádný živnostník ani dohodář nárok na ošetřování člena rodiny, proto jej chceme doplnit prostřednictvím pozměňovacího návrhu do legislativy, pokud ho nenavrhne sama vláda.“

Richterová také připomněla aplikaci eRouška, jejíž používání může výrazně omezit rozšiřování virové nákazy: „Probíhá kampaň za používání eRoušky. Jedná se o dobrovolnou aplikaci, jejíž instalace by ale podle Pirátů měla být bonifikovaná, např. lze uvažovat o proplácení testu indikovaného eRouškou.“

Richterová na závěr uvedla, že se sejde pracovní skupina ke kurzarbeitu, za Piráty bude navrhovat automatickou formu spuštění podpůrného programu pro částečně zaměstnané. U podaného tisku však nebyly bohužel zkráceny lhůty, aby mohl projít ve zkráceném jednání a podpora mohla být vyplácena co nejdříve.

TOP 09 a ODS zablokovaly projednání zmrazení platů politiků v 1. čtení, které mohlo ušetřit státu půl miliardy

Praha, 7. října 2020 – Poslanci TOP 09 a ODS dnes znemožnili projednat ve zrychleném čtení návrh o zmrazení platů ústavních činitelů. Návrh podaný Piráty, STAN a KDU-ČSL má potenciál ušetřit půl miliardy korun, které lze využít k řešení následků plošných a drtivých ekonomických opatření v době šíření nákazy koronavirem. Zatímco firmy jsou na pokraji přežití, lidé se bojí o práci a rodinám chybí prostředky i na ty nejzákladnější věci, odmítla část poslanců reagovat úpravou svých vlastních příjmů už od 1. ledna 2021,” komentuje pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Řešení, které Piráti prosazují dlouhodobě, spočívá v navázání růstu platů politiků, soudců a dalších ústavních činitelů na celkový vývoj ekonomiky, nikoliv pouze na platový průměr ve státním sektoru. Nepřijetí našeho návrhu znamená, že 1. ledna 2021 hrozí navýšení platů poslanců, senátorů, ministrů, soudců a dalších bez ohledu na výkon naší ekonomiky. Bohužel, část poslanců dnes neprojevila dostatek sebereflexe a ohleduplnosti vůči zaměstnancům, živnostníkům i dohodářům, pro které je aktuální krize často existenčním ohrožením,” dodává Ferjenčík.

Piráti: Chceme jasná pravidla pro kurzarbeit, ošetřovné pro živnostníky a dohodáře i v druhé vlně a zmrazení platů politiků a soudců

Praha, 7. října 2020 – Na tiskovém brífinku před dnešní mimořádnou schůzí Sněmovny představila Olga Richterová, 1. místopředsedkyně Pirátů, návrh na zavedení systematických opatření pro kurzarbeit a odstranění možnosti vlády činit nahodilá a nepředvídatelná opatření. Poslankyně se rovněž vyjádřila k zavedení trvalé možnosti žádat o ošetřovné i pro dohodáře a živnostníky.

„Smyslem kurzarbeitu je to, aby lidé zůstali zaměstnaní a aby se nemuselo propouštět. Je to způsob podpory inspirovaný sousedním Německem, tam ale do systému nezasahuje vláda. Aktuální návrh Vlády ČR je postavený tak, že vláda by mohla svým vlastním rozhodnutím bez jakýchkoliv objektivních kritérií podpořit např. firmu směřující k zániku, a jinou firmu naopak cíleně ignorovat. Proto s Piráty kritizujeme současnou nepředvídatelnost navrženého systému podpory a navrhujeme zavedení kvalifikovaných zaměstnanců a vznik expertních pracovních míst, kteří by o podpoře rozhodovali. Jedná se konkrétně o dva pozměňovací návrhy a doprovodné usnesení. Za prvé chceme zvýšit strop podpory pro kvalifikované zaměstnance na 1,5násobek průměrné mzdy, ale pouze na dva měsíce. Druhý návrh se pak týká zkrácení doby mimořádné podpory z 12 měsíců na půl roku. Vedle toho přicházíme s doprovodným usnesením, kterým chceme zavázat vládu, aby čtvrtletně vyhodnocovala fungování kurzarbeitu a materiály předkládala Poslanecké sněmovně,“ komentovala opatření poslankyně Richterová, která je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku.

Kromě opatření ke kurzarbeitu představila poslankyně Richterová i zákon o nemocenském pojištění a ošetřovném: „Náš návrh upravuje, aby při současném zachování ošetřovného pro živnostníky a dohodáře bylo odváděné příslušné pojistné. O ošetřovné nelze nyní vůbec žádat, pokud je člověk živnostník, a chceme, aby byla tato možnost uzákoněna dlouhodobě.“

Třetí legislativní návrh, ke kterému se Richterová vyjádřila, se týká zmrazení platů ústavních činitelů na jeden rok: „K navrhovanému kroku existuje i judikát, který tato opatření za stávající ekonomické situace umožňuje i v případě soudců. Chtěli bychom, aby se po roce situace znovu vyhodnotila. Tento krok považujeme za přijetí podílu na tom, že se zemi v důsledku stávajících opatření proti koronaviru ekonomicky moc nedaří.“