Piráti k návratu vlků: Podporujme ochranu velkých šelem, ale nezapomínejme ani na chovatele hospodářských zvířat

Praha, 14. srpna 2020 – Správa CHKO Broumovsko na konci července informovala o narození třech vlčích mláďat na území Javořích hor. Znamená to další rozšíření vlčí populace na našem území, kde byl vlk na počátku 20. století vyhuben. Poslanec Pirátů František Elfmark, který se návratu šelem do přírody dlouhodobě věnuje, uvedl, že pro zachování populace vlků je třeba i adekvátní podpora ze strany státu na ochranu hospodářských zvířat.

Piráti podporují přirozený návrat vlků do ČR, podrobněji se tématu velkých šelem věnuje poslanec František Elfmark: „Vlk má v krajině důležitou roli, kdy funguje jako přirozený predátor, který nejen redukuje stav mnohdy přemnožené zvěře, ale mění i její chování, takže se zvěř například nezdržuje jen na jednom místě a nedochází tak k velkým lokálním škodám na lesních porostech.“ Odborníci také zdůrazňují, že vlk není přímým ohrožením pro člověka a není tedy důvod k panice.

Situace je ovšem jiná pro chovatele hospodářských zvířat, zejména ovcí, v oblastech výskytu vlka. Těm hrozí reálné ztráty. Piráti jsou pro maximální dotace na zabezpečení stád před vlkem a také pro rychlejší a jednodušší vyplácení náhrad veškerých škod chovatelům. Ministerstvo životního prostředí v loňském roce správně navýšilo podporu v dotačních výzvách Operačního programu Životní prostředí, kdy chovatelé mohou nově dostat 100 % prostředků vynaložených na ochranu stád před vlky. Problémem zůstávají náhrady vlkem způsobených škod, kdy do kompenzací v tuto chvíli nejsou zahrnuty všechny vzniklé náklady. Je dobře, že s chystanou novelizací příslušného zákona by se to mělo změnit, neboť nedostatečná finanční podpora a kompenzace jsou jedním z důvodů, proč je vlk vnímán negativně, což může vést až například k jeho nelegálním odlovům,” uvedl Elfmark a zmínil také nový Program péče o vlka vydaný ministerstvem ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, který by měl právě vyplácení kompenzací zjednodušit a zrychlit.

Tisíce samoživitelů mohou přijít o střechu nad hlavou. Ministerstvo práce rozpoutalo chaos kolem příspěvků na bydlení

Praha, 14. srpna 2020 – Rodiče, kteří zůstali na výchovu potomka sami, patří dlouhodobě do skupiny nejvíce ohrožené chudobou. Úřady jim teď navíc hází další klacky pod nohy. Od července 2020 se totiž změnily podmínky pro získání příspěvku na bydlení – nově musí žadatelka či žadatel dokazovat, že s nimi v domácnosti nežije otec či matka dítěte. Aby byla situace ještě komplikovanější, nemají úřady jasno ani v tom, zda se pravidla týkají pouze nových žadatelů o dávku, nebo i těch již příspěvek pobírajících, popřípadě co se vlastně počítá jako důkaz „nebydlení“. Někde postačuje dokument o rozvodu, jinde chtějí i nájemní smlouvu druhého rodiče potvrzující bydlení na odlišné adrese. To ovšem samoživitelům působí velké problémy, protože druhý rodič mnohdy odmítá spolupracovat. Nebezpečnou páku dává nejasný výklad do rukou i například násilnickým expartnerům, kteří tak mohou svou původní rodinu vydírat. 

Nízkopříjmové domácnosti, z nichž významnou část představují rodiny samoživitelů, dlouhodobě bojují s nedostatkem financí a mnohdy mají problém zajistit sobě a dětem důstojné bydlení. Pro tyto případy mohou žádat o státní podporu v podobě příspěvku na bydlení. Od devadesátých let až dosud se pro jeho výpočet vycházelo z příjmů členů domácnosti, kteří mají v daném bytě trvalý pobyt. To se však od začátku července 2020 změnilo a pracovníci Úřadu práce mohou nově rozhodnout o tom, že se mezi zmíněné členy domácnosti počítá i někdo, kdo tam trvalý pobyt vůbec nemá, ale fakticky členem domácnosti je. Tedy například otec dítěte. Potud to je v pořádku: znění zákona totiž původně znemožňovalo započítat do příjmů rodiny i partnera nahlášeného trvalým pobytem jinde, byť mohl v domácnosti fakticky pobývat.

Potíž ale nastává ve chvíli, kdy má úřad podezření, že se otec dítěte v bytě zdržuje, i když tomu tak v realitě není. A chce po žadatelce o příspěvek doložit, že se v nemovitosti bývalý partner skutečně nenachází. Situaci komplikuje navíc fakt, že úřady nemají ujasněný jednotný postup dokazování. Někde postačují rozvodové papíry, například Úřad práce v Plzni ale začal chtít po všech (nových i již příspěvek pobírajících) žadatelích, aby doložili nájemní smlouvu bývalého partnera z nového bydliště. Tady ale přichází klíčový problém – řada expartnerů nemá zájem spolupracovat a žadatel nemá šanci nikde potvrzení kvůli ochraně osobních údajů získat. Pachatelům domácího násilí pak takovýto výklad poskytuje jen další prostor pro trápení své rodiny.

V případě, že žadatel o dávku potvrzení nesežene, může Úřad práce nově přijít do bytu či domu na tzv. místní šetření. Aby se na vlastní oči přesvědčil, kdo vlastně v nemovitosti přebývá. Nejde o nijak příjemnou zkušenost, ale někdy je nezbytná. V praxi to probíhá tak, že pracovníci úřadu ověří jména na zvoncích i schránce, vyptávají se sousedů a následně v bytě zkontrolují například botník, zubní kartáčky a toaletní potřeby, skříně v ložnici a podobně. Pokud k šetření nedojde, měly by Úřadu práce postačit informace od Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, tj. OSPODu, který má přehled o dětech z rozvedených rodin i pobytu jejich rodičů. Popřípadě by mělo být přijato prohlášení žadatele/žadatelky o dávku. Bohužel neexistuje záruka, že takové kroky bude Úřad práce skutečně akceptovat.

Za Piráty tak apelujeme na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby sjednotilo postupy pro jednotlivá pracoviště ÚP a hlavně aby nekomplikovalo životní situaci samoživitelů. Jako důkaz o nepřítomnosti partnera by mělo stačit například potvrzení od OSPOD, pokud je s ním rodina v kontaktu, kopie žádosti podané na soud o úpravě styku s nezletilým nebo o výživném, potvrzená dohoda mezi rodiči, případně jiné písemnosti související s rozvodem či stanovováním výživného.

Pirátka Richterová se ptá ministryně práce na postup při řešení zneužívání pracovních dohod

Praha, 11. srpna 2020 – Piráti zaslali prostřednictvím poslankyně Olgy Richterové interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci směrnice EU a reformy dohod o pracovní činnosti a o provedení práce. Koronavirová krize podle Richterové odhalila díry v systému dohod a především skutečnost, že jsou často využívány tam, kde by měla být uzavřena pracovní smlouva. Dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce byly původně navrženy k právnímu ošetření příležitostných nebo sezónních prací, dnes jsou ale využívané kvůli snaze ušetřit na odvodech

Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku, k této praxi uvedla: „Dnes se termínovanými dohodami často supluje klasický pracovní poměr. A co hůř, přímo ve státním sektoru se tak řeší nedostatek tabulkových pracovních míst jako třeba u učitelů jazyků. Lidé, kteří pracují v tomto režimu, pak nejsou chráněni pracovněprávními předpisy ani kolektivními smlouvami. Nemají nárok na dovolenou, na přestávky, na náhrady při překážkách na straně zaměstnavatele i zaměstnance – například na ošetřovné, na odstupné, leckdy ani na podporu v nezaměstnanosti. Pokud neodvádí pojistné na sociální zabezpečení, zůstávají navíc nezajištěni i do budoucna – nepočítají se jim roky do důchodu. Hrozí jim tak velmi nízký nebo dokonce žádný důchod.“

Na základě uvedených skutečností Piráti požadují, aby vláda učinila kroky, které zamezí zneužívání dohod a omezí jejich používání na oblasti, kde jsou opodstatněné. Mezi ně patří, jak uvádí poslankyně Richterová, například sezónní sběr ovoce, práce zvukařů a dalších techniků na festivalech, činnost odborných medicínských konzultantů a dalších.

„Minulé léto přijala Rada EU směrnici, která ukládá zaměstnavatelům nové povinnosti směrem k zaměstnancům pracujícím formou některé z dohod. Nově bude nutné je už od prvního dne informovat např. o počáteční základní částce odměny, délce placené dovolené, standardního pracovního dne nebo týdne, v případě nepředvídatelné pracovní doby pak budou dány referenční hodiny, kdy bude moct být pracovník povolán,“ připomněla Richterová.

Ministryni práce a sociálních věcí požádala Olga Richterová o odpověď na tyto otázky:

  1. Jak se připravujete na implementaci směrnice o transparentnějších a předvídatelnějších pracovních podmínkách z 13. června 2019?
  2. Jaké principy hodláte ukotvit pro reformu dohod? Pokud už máte věcný záměr reformy, žádám o jeho poskytnutí.
  3. Jaký harmonogram implementace plánujete? Implementační lhůtu mají členské země EU do poloviny roku 2022.

Piráti v sobotu zahájí tour volebního autobusu budoucnosti. Brázdit celou zemi bude až do voleb

Praha, 7. srpna 2020 – Speciální pirátský volební autobus zahájí v sobotu 8. srpna 2020 svou předvolební jízdu, v průběhu dvou měsíců zavítá do všech koutů České republiky. Kromě představení programu pro krajské a senátní volby a prezentaci krajských kandidátů veřejnosti nabídne autobus také vhled do delší budoucnosti – ať už VR brýlemi, elektrickou jednokolkou nebo holografickým projektorem.

Autobus budoucnosti bude poprvé k vidění v sobotu 8. srpna od 17:00 na Palackého náměstí v Praze. Odtud pak vyráží na dvouměsíční pouť po České republice. „Chceme lidem zprostředkovat zážitek a ukázat možnou podobu budoucnosti. Kromě volebního programu bude autobus ukazovat i vize odborníků o budoucnosti v řízených oblastech. Lidé, kteří navštíví naše akce, mohou vidět hydroponický systém na pěstování plodin, 3D tiskárnu nebo holografický projektor. Zároveň si mohou vyzkoušet virtuální realitu nebo elektrickou jednokolku. Na své si přijdou i děti, pro které máme připravené technologicky zajímavé hračky,” říká volební manažer Pirátů Pavel Štěpánek.

Každý den až do dne konání krajských a senátních voleb mohou občané dorazit na zastávky autobusu a debatovat s představiteli Pirátské strany. Těchto setkání se zúčastní jak jednotliví poslanci, krajští či senátní kandidáti, tak předseda strany Ivan Bartoš.

  • Program tour autobusu a jednotlivých zastávek autobusu + kontaktní osoby naleznete zde: Roadplan-autobus.

MMR chce dát rekordní 2 miliardy za reklamu na dovolenou v Česku. Jen záminka pro úplatu velkých mediálních domů, odmítají návrh pirátští poslanci

Praha, 30. července 2020 – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) plánuje utratit dvě miliardy korun za reklamu v médiích, na internetu a billboardech propagující dovolenou po Česku. Takový záměr je ovšem podle pirátských poslanců Lukáše Černohorského a Martina Jiránka absurdně předražený, cestovnímu ruchu nijak nepomůže a vyvolává podezření, že jde jen o skrytou podporu největších mediálních domů. „Podle projektu Hlídač státu by takto obrovská suma udělala ze státu největšího zadavatele inzerce v Česku. Podpora cestovního ruchu je přitom podle všech indicií jen záminka pro zafinancování pár obřích mediálních domů, aby hezky informovaly o vládě. Jeden z nich je i ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše,“ uvedl Černohorský. „Dvě miliardy odpovídají průměrnému důchodu 138 tisíc seniorů. Nebo voucherům na dva tisíce korun na dovolenou pro milion Čechů – to by byla skutečná pomoc cestovnímu ruchu. Ten ale v realitě dostal na podporu poptávky od vlády sotva polovinu toho, kolik chce kabinet nyní vyhodit na reklamu,“ doplnil Jiránek. 

„Uvědomujeme si, že pandemie silně poškodila také mediální a reklamní trh, nějaká možnost podpory by se tak dala zvažovat. V žádném případě ale nemůže jít o takto předraženou a zcela netransparentní formu. Co se týká cestovního ruchu, tak si lidé z oboru dobře pamatují, jak ministryně Klára Dostálová minulý rok snižovala roční rozpočet agentury CzechTourism z 350 milionů na 184 milionů. To mělo stačit na reklamní kampaně u nás, v zahraničí i na samotný provoz agentury. Teď chce resort najednou dát do reklamy jen pro Česko více než desetkrát tolik? To působí značně podezřele,“ odmítl Jiránek s tím, že cestovní ruch bohužel na skutečnou podporu od státu stále čeká.

„Jediný proaktivní program pro zvýšení poptávky je COVID – Lázně s vouchery, pro který je připravena jedna miliarda. V rámci toho stát zájemcům přidá čtyři tisíce korun na lázeňský pobyt. Jen za první týden po vyhlášení bylo rozdáno sto tisíc poukazů a některé lázně hlásí přeplněnost. Zcela jednoznačně to dokazuje, že kdyby vláda dala dvě miliardy na podobné vouchery s podmínkou, že se lidé ubytují v Česku, tak by nastartovala poptávku mnohem efektivněji. Tuto formu podpory mimochodem krom mne a zástupců trhu vládě doporučují i ekonomičtí experti z NERVu, protože je efektivní a vrátí se na daních. Jenže vláda nenaslouchá,“ dodal Jiránek.

I podle pirátského poslance Černohorského by peníze měly být využity jinde a efektivněji. „Paní ministryně nemá plán, co se dvěma a více miliardami korun. Proto bychom jí doporučili, aby se spojila s ministrem Lubomírem Zaorálkem a nasměrovala tyto peníze spíše na pomoc v oblasti kultury. Ta je totiž nedílnou součástí cestovního ruchu a podobně jako hudební festivaly přitahuje do ubytovacích zařízení obrovské množství turistů i mimo hlavní sezónu,“ uvedl Černohorský.

Pokud chce paní ministryně zvýšit poptávku i v méně turisticky exponovaných destinacích jako je třeba Ostravsko, měla by tu podpořit tradiční kulturní akce, které koronavirem utrpěly značné škody a bez pomoci mohou bez náhrady zaniknout. Pro lokální ekonomiku jsou kulturní akce mnohem přínosnější, než kdyby resort nalil do nesmyslné PR kampaně mnohonásobně více peněz,“ doplnil pirátský poslanec.

MMR původně vložilo materiál ohledně reklamy na domácí turismus do elektronické knihovny legislativního procesu, aby se k němu mohla vyjádřit i další ministerstva. Po silné kritice expertů, politiků i veřejnosti odtamtud návrh stáhlo, přesto na něm resort podle slov ministryně Dostálové pro média dále pracuje.