Testy pro školáky, které nakoupila vláda, nebyly původně vůbec určeny pro samotestování. Kabinet ohrozil bezpečnost žáků i učitelů, zjistili Piráti

Praha, 15. dubna 2021 – Piráti dnes během interpelací na premiéra upozornili na závažné zjištění svého analytického týmu týkající se testů Singclean, které jsou nyní distribuovány do škol. Zmíněné testy nakoupené vládou pro samotestování žáků, totiž nebyly původně vůbec pro samotestování určeny. Na obalech jednotlivých testovacích sad je uvedeno nasopharyngeal swab. Jedná se tedy o testy určené pro stěr z nosohltanu, zadní části nosu, který může v praxi dělat pouze zdravotník. Nikoliv z kraje nosu, jak se uvádí i v instruktážním videu. Tuto změnu pravděpodobně umožnilo MZČR, otázkou však je, na základě jakých podkladů. Tato odchylka od původního určení testů může být podle Pirátů důvodem, proč masivní testování ve školách vykazuje velmi nízký záchyt pozitivních případů mezi dětmi – což neodpovídá tomu, jak je nákaza široce rozšířená v populaci. Poslanec Pirátů Tomáš Vymazal proto vyzval v interpelaci šéfa kabinetu Andreje Babiše, aby situaci vysvětlil.

Testování ve školách je zásadní pro bezpečný návrat dětí do škol. Vláda však opět selhává v realizaci. Není přijatelné, že stát nakoupil testy, aniž by si ověřil jejich funkčnost. Navíc doporučil jejich používání v rozporu s původním manuálem výrobce. V žádném případě nemůže jít o testy určené k samotestování, už jen kvůli tomu, že výtěr z nosohltanu může provádět pouze zdravotník. Kabinet tedy opět v krizi vyhodil miliony korun oknem, ohrozil bezpečí žáků, jejich rodin a fungování prezenční výuky. Testování ve školách v podání vlády má zhruba takovou účinnost jako pojídání polévky vidličkou,“ uvedl Vymazal.

To, že změním obal testovací sady, rozhodně negarantuje, že mohu použít jako vstup jiný biologický materiál či zvolit jinou metodu odběru. Dle dostupné odborné literatury je v přední části nosu významně nižší koncentrace viru než v oblasti nosohltanu, tomu musí odpovídat i vyšší citlivost testu. Pro změnu určení testu a způsobu odběru musí Ministerstvo zdravotnictví disponovat robustními validačními zkouškami. Otázkou je, zda jimi resort vůbec disponuje. Bez nich se jedná o ohromnou nezodpovědnost,” okomentoval situaci i pirátský poslanec Petr Třešňák, který je místopředsedou Zdravotnického výboru PS.

Piráti již v březnu zveřejnili svoji strategii pro bezpečný návrat žáků do škol. V ní mimo jiné upozorňují na nutnost zajištění opravdu kvalitních neinvazivních testů.

Pravidla musí platit pro všechny. Piráti přichází s návrhem na lepší vymahatelnost zákona o střetu zájmů

Praha, 14. dubna 2021 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dnes předložil pozměňovací návrh k zákonu o střetu zájmů. Zákon zajišťuje vymahatelnost pravidel proti střetu zájmů politiků, a to zejména ve vztahu k vlastnictví médií a účasti na veřejných zakázkách a investičních pobídkách. Reaguje tak na loňský nález Ústavního soudu. Michálkův pozměňovací návrh prošel dnes druhým čtením novely zákona o střetu zájmů. Hlavními změnami jsou přesnější vymezení zákazu vlastnit média a přijímat dotace a investiční pobídky politiky a jejich firmami. Rovněž se zlepší vymahatelnost právní úpravy. 

„Potřebnost pravidel proti střetu zájmů jednoznačně potvrdil Ústavní soud. V našem návrhu není nic nového, pouze zajišťujeme, že stávající pravidla budou skutečně platit pro všechny a nebude možné je obcházet,“ vysvětlil Michálek.

Pozměňovací návrh reaguje na judikaturu Ústavního soudu. Ten v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ze dne 18. února 2020 uvedl, že povinností demokratického právního státu je nejen vytvořit veřejnému funkcionáři takové podmínky, aby mohl svou funkci řádně vykonávat, ale také zamezit tomu, aby takto svěřenou moc mohl využívat k prosazování vlastních (osobních) zájmů na úkor zájmu veřejného, a tím i důvěry veřejnosti.

„Ústavní soud ve svém nálezu jasně uvedl, že při ochraně veřejného zájmu a demokratických hodnot je zákonodárce v reakci na koncentraci významné ekonomické a mediální moci a z toho plynoucích hrozeb oprávněn činit v mezích ústavního pořádku opatření bránící možné postupné deformaci demokratického režimu do podoby některé z jeho fiktivních či neliberálních variant odporujících požadavkům Ústavy a Listiny základních práv a svobod,“ doplnil Michálek.

 

Odkazy:

Piráti představili návrhy pro zlepšení systému vzdělávání lékařů. Vznikly na základě spolupráce se spolkem Mladí lékaři

Praha, 14. dubna 2021 – Zásadního zlepšení systému vzdělávání se mohou dočkat mladí čeští lékaři, pokud projdou návrhy Pirátů k novele zákona o vzdělávání lékařů. Piráti je konzultovali a připravili se Spolkem Mladí lékaři, s jehož předsedou Martinem Kočím a analytičkou pro zdravotnictví poslaneckého klubu Pirátů Bárou Malíkovou dnes vystoupil pirátský poslanec Petr Třešňák na tiskové konferenci. Cílem úprav je stabilizace českého zdravotnictví a snížení motivace mladých lékařů k odchodu do zahraničí především pomocí odstranění nadbytečných formalit v atestačním řízení. Piráti své návrhy prosazují prostřednictvím pozměňovacích návrhů poslance Petra Třešňáka k zákonu, který navrhnul vládní poslanec a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle Třešňáka současná krize ukázala, že postavení lékařů ve vzdělávání je třeba změnit. To potvrdil i předseda spolku Mladí lékaři.

Petr Třešňák, místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví, na dnešní tiskové konferenci shrnul návrhy předložené Piráty, které mají lékařům usnadnit přípravu na atestační zkoušky, do pěti oblastí: „Odmítáme navrhovanou možnost prodloužení doby specializace v prvním stupni vzdělávání, tzv. základním kmeni, který lékař absolvuje po promoci. Chceme udržet délku vzdělávání v základním kmeni na maximálně 30 měsících, jako tomu bylo doposud. Dále navrhujeme, aby před konáním náročné atestační zkoušky náleželo lékařům pracovní volno s náhradou mzdy. V současnosti je toto pouze na vůli zaměstnavatele. Navrhujeme tedy 14 dní pracovního volna před konáním zkoušky po kmeni a 30 dní před konáním zkoušky atestační, aby lékaři nemuseli před zkouškou přes den pracovat na oddělení, o víkendu ve službě a na zkoušku se učit po nocích. V případě zkoušek Piráti také navrhují zlepšení organizace termínů a přihlašování na zkoušky.“

V rámci specializační přípravy Piráti prosazují odstranění kvalifikačních dohod, které znamenají uvázání lékaře na několik let ke konkrétnímu zařízení, což může ohrozit nejen kvalitu tréninku, ale také dostupnost péče v některých lokalitách. Postavení lékařů má zlepšit také povinnost akreditovaného pracoviště umožnit lékaři včasné absolvování vzdělávacího programu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování doby výcviku.

„V přímo řízených organizacích MZ ČR byly kvalifikační dohody zakázány již v roce 2009 nařízením ministra. V průzkumech mezi mediky se kvalifikační dohody objevují mezi hlavními negativními motivačními faktory k výběru zaměstnavatele, pokud si chce nemocnice lékaře udržet, měla by tak činit spíše pomocí pozitivní motivace než represemi. Podobně i v zákoně přímo zakotvená povinnost akreditovaného pracoviště umožnit lékaři včasné absolvování všech součástí vzdělávacího programu tak, aby mohl splnit předepsané studijní povinnosti v rámci příslušného vzdělávacího programu, zlepší postavení mladých lékařů ve vztahu k nemocnicím. Nyní dochází k tomu, že některá pracoviště nechtějí kvůli nedostatku personálu na oddělení pouštět lékaře na povinné stáže, čímž jim ale znemožňují splnit podmínky toho vzdělávání. Pomocí našeho návrhu získají mladí lékaři lepší právní možnost se proti tomuto jednání bránit,“ vysvětlila Malíková.

Problémy, které mladí lékaři řeší, jsou dlouhodobé a naplno se projevily během pandemické krize. Potřebu úprav novely, která byla navržená již v roce 2017, zdůraznil i předseda spolku Mladých lékařů Martin Kočí: „Je třeba poděkovat za spolupráci s paní doktorkou Malíkovou a panem poslancem Třešňákem. Uvedené palčivé problémy lékařů zatím nikdo nevyřešil, nikam jsme se neposunuli. Zásadní návrhy jsme ve spolupráci s Pirátskou stranou nyní dotáhli do paragrafového znění a věříme, že nezůstane jen u parametrických úprav systému a spolu s Piráty dál výrazně zlepšíme postavení mladých lékařů.“ 

 

  • Plné znění podaných pozměňovacích návrhů naleznete ZDE.

Chystáte se na jarní úklid? Pojměte ho cirkulárně! #5

Jaro pro mnohé z nás tradičně znamená období aktivity a, přiznejme si, také úklidu. Jednou z tradičních činností bývá uskladnění zimních bund a teplých svetrů, často spojované rovnou s protříděním šatníku. Na dně skříně pak mnohdy najdeme věci, které už nenosíme, a kterých se potřebujeme zbavit. Obzvláště děti z oblečení doslova vyrůstají před očima a každoročně je nutné jejich šatník obměňovat.

Šokující a překvapivé pro mě bylo zjištění, že za posledních 20 let se zečtyřnásobilo množství textilu, kterého se lidé zbavují. Průměrný občan “západního světa” ročně vyhodí neuvěřitelných 38 kg oblečení (v ČR 12-20 kg)!

S tím jde ruku v roce samozřejmě také větší “spotřeba” a výroba textilu nového. Přitom zhruba tři čtvrtiny produkce textilu se odehrávají v rozvojových zemích, nejčastěji v Číně, Bangladéši, Indii a Pákistánu.

 

Proč je vysoká produkce textilu problém? 

Textilní průmysl je velmi náročný na spotřebu vody a produkuje velké množství emisí. Podle OSN je výroba oblečení a obuvi zodpovědná za 10 % emisí skleníkových plynů, což je více než všechny mezinárodní lety a lodní doprava dohromady. Pro pěstování konvenční bavlny se využívá obrovské množství pesticidů. Používaná barviva potom mohou mít také nezanedbatelný znečišťující vliv a produkce textilu, která probíhá z velké části rozvojových zemích, pak není ani šetrná k pracovníkům. Výjimkou není nedostatek ochranných pomůcek, dětská práce a nedostatečné finanční ohodnocení. 

Pouhých 20-30 % oblečení je znovu využito prodejem z druhé ruky nebo darováním. Textil, ať už použitý jednou nebo vícekrát, pak většinou končí na skládce nebo ve spalovně

Od roku 2025 bude v EU podle nařízení povinný oddělený sběr textilu. Avšak bez technologie na jeho recyklaci to v podstatě nic neřeší. V současnosti se totiž recykluje minimálně, a většinou jde o tzv. downcycling, tedy výrobu výrobků nižší kvality. 

Proč ale není textil vyráběn z recyklátu textilu?

Samotná recyklace textilních vláken je obtížná, velký problém je, že se oblečení skládá velmi často z kombinace materiálů (nejčastěji bavlna plus umělá vlákna) a jejich oddělení je velmi náročné, až nemožné.

Vědci z Vídeňské univerzity se však nenechali odradit a pustili se do výzkumu vedoucímu právě k oddělení materiálů a recyklaci textilu.

Podařilo se jim vyvinout metodu, kdy za pomocí enzymů dokážou oddělit bavlnu od PET, přičemž bavlna se v tomto procesu přemění v glukózu a zbydou umělá vlákna. Ta se poté mohou přeměnit na vločky rPET a následně extrudováním zpět na textilní vlákna. Ta se následně zkombinují s bavlnou a vznikne opět látka vhodná pro výrobu textilu. Tato metoda však funguje jen na dvojsložkové látky, s vícesložkovými si zatím neporadí a stejně tak nelze využít pro vlákna, která nejdou tavit, jako například kevlar.

Do budoucna je tak třeba hledat další řešení a především klást důraz na ekodesign samotných výrobků.

Jak co nejlépe nakládat s vysloužilým textilem již nyní? 

  • Předně nedělat zbytečné nákupy, zaměřit se na kvalitu před kvantitou (v duchu principů zero waste). 
  • Zajímat se o materiál oblečení a jeho původ. Existují různé certifikace, které nám mohou napovědět. Např Fairtrade vypovídá zejména o férových a bezpečných pracovních podmínkách a částečně také o nižší ekologické stopě, neboť se při jeho výrobě nesmí využívat určité nebezpečné látky. Dále je vhodné upřednostňovat výrobky z biobavlny, která by měla být pěstována za minimálního využití agrochemikálií. Nejspolehlivějším certifikátem je potom GOTS – Global Organic Textile Standard, který v sobě zahrnuje jak přísnou kontrolu ekologických aspektů výroby, tak nároky sociální v duchu Fairtrade. 
  • Před nákupem nového oblečení dejte přednost nákupu z druhé ruky nebo výměně. Na internetu najdeme různé platformy pro výměnu oblečení mezi lidmi nebo jeho prodej. Nalezneme zde vše od nových a značkových kousků, které majitelům nesedly či nenašli příležitost kam je nosit, přes běžné oblečení z konfekce, které opět lidé z nejrůznějších důvodů nevyužili, až po nošené, ale stále použitelné věci. Takto můžeme ušetřit nejen přírodu, ale i peněženku. Dětské oblečení lze nejen vyměňovat na různých bazárcích a mezi rodiči vzájemně, ale dnes již existují dokonce i půjčovny dětského oblečení, které vám v průběhu zvoleného časového období dodávají oblečení přesně ve velikosti dítěte a následně si ho zase odebírají, čistí a znovu půjčují. Toto řešení šetří nejen přírodu, ale především váš čas. 
  • Vyřazené oblečení nevyhazujte do popelnice na směsný odpad. Pokud je v dobrém stavu, můžete ho prodat na internetu, vyměnit nebo darovat do charitního obchodu, či známým. Oblečení v horším stavu můžete potom dát do speciálních kontejnerů na textil. V ČR funguje několik provozovatelů těchto kontejnerů, někteří zřizováni charitami, jiní takto získávají oblečení na prodej v second handech. Oblečení pracovníci vytřídí, nejlepší kousky prodají/darují potřebným, horší pošlou organizacím,  které je využijí, např. na úklid do útulků pro zvířata, a zbytek pošlou na recyklaci (jde o již zmiňovaný downcycling) či do spalovny. 
  • Ze starého, poničeného oblečení můžete také sami vyrobit pomůcky pro domácnost nebo je jinak kreativně využít, nejjednodušší je je rozstříhat na hadry a ty dále používat na úklid. 

Zdroje: 

https://imgs.waste-management-world.com/e/53_ebf8e3dd2a99fb3dc65010eda34fd8b1ef117beb.pdf

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20201208STO93327/jak-dopada-vyroba-textilu-na-zivotni-prostredi-infografika

https://www.obnovitelne.cz/clanek/1097/jak-vratit-textilni-prumysl-do-evropy-reseni-nabizi-cirkularni-ekonomika/

https://zajimej.se/proc-ma-smysl-tridit-odpad-aneb-kam-se-starym-trickem/

http://www.amwa.cz/clanky/biotextil/pruvodce-biotextilnimi-certifikaty

https://www.fairtrade.net/standard/textile

 

Piráti a Starostové tlačili na projednání zákona na ochranu oznamovatelů, který by státu šetřil miliardy. Vláda to odmítla

Praha, 14. dubna 2021 – Poslanci ANO, ODS, SPD, TOP 09, KSČM a řada dalších zmařili šanci projednat ochranu oznamovatelů korupce v tomto volebním období. Tento klíčový protikorupční zákon tak opět spadne pod stůl, ačkoliv posledních 10 let se k ochraně statečných oznamovatelů hlásily – alespoň na oko – všechny vlády. Situaci jsem se včera pokusil zachránit návrhem, aby se vládní i pirátská verze legislativy projednala přednostně, nicméně většina poslanců byla proti. Přitom lidé, kteří se rozhodnou oznámit závažné trestné činy, šetří státu desítky miliard korun a mnohdy čelí šikaně či zastrašování. Piráti se tak dlouhodobě zasazují o jejich legislativní ochranu a podporu,” uvedl pirátský poslanec Lukáš Černohorský, a dále komentuje.

Oznamovatel, který se rozhodne nahlásit závažné kriminální činy, mnohé riskuje. Často se strachuje o svoji práci, čelí veřejné dehonestaci, šikaně i výhrůžkám. Odvetné kroky směřují leckdy také vůči jeho blízkým osobám a může rovněž docházet i k ničení majetku oznamovatele. Zastrašování má zkrátka mnoho podob, a to vše jen proto, že se oznamovatel rozhodl splnit svoji morální i právní povinnost. Stát proto musí podpořit osoby, které se stanou svědkem závažné protiprávní činnosti a nechtějí tomu pouze přihlížet. Pochopitelně se najdou i takoví, jejichž motivací není ochrana veřejných prostředků. Někteří tak činí na základě konkurenčního boje, z pomsty anebo jsou i takoví, kteří záměrně oznamují nepravdivé informace a dopouští se trestného činu pomluvy. S tím vším si ale musí legislativní úprava poradit.

Stalo se téměř tradicí, že minulé vlády vložily závazek prosazení zákona na ochranu oznamovatelů do koaličních smluv a strategických protikorupčních dokumentů. V této věci dokonce založily i pracovní skupinu. Skončilo to ovšem vždy stejně – spousta slibů, ale žádný výsledek. Když jsme viděli, že vláda pořád otálí s předložením klíčového zákona na ochranu oznamovatelů, předložili jsme už v létě minulého roku vlastní opoziční návrh.

Bohužel ani vládní, ani náš pirátský návrh nezískal adekvátní zařazení na pořad pléna, proto jsem včera navrhl, aby byly všechny body týkající se oznamovatelů pevně zařazeny na program právě probíhající schůze. Neúspěšně. Je zřejmé, že samozvané “protikorupční vládě” na ochraně oznamovatelů korupce doopravdy nezáleží. Vypovídá o tom výsledek hlasování, kdy se celé hnutí ANO hlasování zdrželo, ČSSD až na výjimky také a stejně se zachoval i skrytý koaliční partner KSČM. Proti návrhu byla rovněž ODS, SPD či TOP 09. Obávám se, že tak byla promarněna poslední šance, jak by mohl zákon o ochraně oznamovatelů projít standardním legislativním procesem ještě během tohoto volebního období – tj. do října tohoto roku. Pokud se tak nestane, bude se muset s celým procesem začít od začátku.

Evropská směrnice přitom požaduje po členských státech přijetí právní normy na ochranu oznamovatelů nejpozději do 17. prosince 2021. Je zřejmé, že příští vláda již nebude mít možnost volby a tento zákon zkrátka bude muset přijmout. Jde ale o zbytečný odklad, který navíc nevysílá dobrý signál našim občanům. Vláda tak samotné oznamovatele uzamyká v jakési šedé zóně, kde na ně značná část naší společnosti pohlíží s nezaslouženým opovržením. Přitom jsou to lidé, kteří mohou státu, a tudíž nám všem, ušetřit desítky miliard z veřejných prostředků. Pokud ovšem nebudeme mít upřímnou snahu pomoct oznamovatelům, tak pouhý zákon, ač by byl sebelepší, nestačí.

Schvalování takové právní normy na poslední chvíli neprospívá nejen samotným potenciálním oznamovatelům, ale i zaměstnavatelům, kteří o tom, že by se měl nějaký oznamovací systém zavádět uvnitř firem, často ani nevědí. A i když o tom třeba vědí, tak budou čekat do poslední chvíle, protože nemají pevně daná pravidla, jak postupovat, aniž by to museli x-krát měnit.