PRÁCE: Interpelujeme premiéra kvůli nemocnicím ve Zlínském kraji

Piráti ze Zlínského kraje nadále bojují za lepší lékařskou péči. Po několika jednáních s představiteli měst i kraje se pustili do získání informací přímo od Vlády ČR. Ve čtvrtek 6. prosince předali premiérovi Andrejovi Babišovi písemnou interpelaci. Autorem textu je nový pirátský místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř, interpelaci ve sněmovně předal náš poslanec František Elfmark. Hlavní text interpelace si můžete přečíst…

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v pondělí 5. listopadu 2018 výkup pozemků v lokalitě Malenovice, ve které je navržená výstavba nové krajské Baťovy nemocnice. Podle tvrzení hejtmana Jiřího Čunka přijde výstavba nové nemocnice včetně přístrojového vybavení na 7,4 miliardy korun včetně daně. Rád bych Vám v této souvislosti položil několik dotazů:

1) Podporuje vláda České republiky výstavbu nových nemocnic?

2) Existuje šance, že výstavba nové nemocnice by mohla být spolufinancována z evropských fondů či z národních zdrojů?

3) Obyvatelé Zlínského kraje se obávají, že kvůli stavbě nové nemocnice ve Zlíně budou zastaveny investice do Zlínským kraje zřizovaných nemocnic v okresních městech a také do dalších oblastí, které jsou v kompetenci Zlínského kraje. Obávají se, že dojde k centralizaci minimálně některých oborů do krajského Zlína a že se tím zhorší dostupnost a kvalita poskytované péče ve zmíněných okresech. Podporuje vláda zachování zdravotnické péče v regionech nebo se spíše kloní k centralizované péči poskytované v krajských městech? Dokáže vláda zajistit, případně jak, aby se kvalita a dostupnost zdravotnické péče ve Zlínském kraji nezhoršila?

Těšíme se na odpověď. Na zodpovězení písemné interpelace mají členové vlády 30 dní. Ukazuje se ale, že pro ně tento nástroj demokracie asi není moc důležitý. Dočkáme se?

RADOST: Podpořil jsem organizaci SONS. Zrakově postiženým jsem věnoval 5000 korun

Ve čtvrtek 29. listopadu jsem v kanceláři v Uherském Hradišti přivítal Vojtěcha Železníka, zástupce zapsaného spolku Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Pan Železník vede zdejší oblastní pobočku instituce, která v Uherském Hradišti a okolí registruje přes 40 zrakově postižených lidí. Poukázal na fakt, že slabozrakých lidí v Uherském Hradišti jsou ve městě ještě i další desítky, které nejsou zatím do organizace zapojení. SONS nevidomým a slabozrakým poskytuje nejen možnost sdružování, ale i další formy administrativní, kulturní a materiálové podpory.

S panem Železníkem jsem se setkal již v minulosti v pozici radního, když žádal o podporu od města. Jelikož nyní nemám pravomoc jednorázovou dotaci ovlivnit a není jisté, zda na ni dosáhne, rozhodl jsem se pomoci sám za sebe. Místní pobočce jsem věnoval 5 000 korun.

“Moc děkujeme za podporu. Darovanou částku použijeme na nákup vybavení a pomůcek do kanceláře. Část nám pomůže také s vydáváním našeho zpravodaje,” prozradil pan Železník využití poskytnutých prostředků. Zajistit chod kanceláře je základní nutností každé oblastní odbočky SONS, aby dále byla schopná pomáhat svým klientům v regionu. Doufám, že jim má malá pomoc pomůže.

Město UH uspořádá veřejné fórum k udržitelným druhům dopravy

Chtěl bych vás informovat a současně pozvat na veřejné fórum k tématu udržitelné druhy dopravy, které se bude konat v úterý 20. března od 16:00 v malém sálu Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Město chce ukázat, jakým směrem se chce v oblasti dopravy vydat. Na debatní akci bude mít veřejnost především možnost zmínit své priority v rozvoji veřejné, cyklistické a pěší dopravy v našem městě. Výsledkem hromadného hlasování, které bude umožněno všem přítomným, by pak mělo stanovení priorit v jednotlivých oblastech.

Všem vám účast na této akci velmi doporučuji. Můžete spolurozhodnout o budoucí podobě řešení dopravy ve městě.

Pustili jsme se do boje proti znečištění ovzduší v ČR

Na půdě Poslanecké sněmovny, konkrétně ve Výboru pro životní prostředí, jsme měli s pirátskou kolegyní Danou Balcarovou v ruce vládní materiál, který může citelně ovlivnit kvalitu ovzduší. Výsledkem našeho jednání je pozměňovací návrh, který by znamenal dvě věci – zrušení výjimek na překračování limitů znečištění velkým elektrárnám a zavedení pravomoci obcí zakázat spalování nekvalitního uhlí.

„Podle nejnovějších dat je stav ovzduší v České republice velmi špatný. Tři z pěti lidí žijí v oblastech, kde jsou překračovány hygienické limity znečištění ovzduší. S příchodem zimy navíc tradičně nastávají smogové situace, které vše ještě zhorší. Ministerstvo životního prostředí situaci dlouhodobě podceňuje a v důsledku jeho liknavosti dýcháme špatný vzduch. Pro běžného občana výjimky neexistují, ale jakmile jde o velký průmysl, kde se točí velké peníze, nic není problém. Přitom jsou české limity nastaveny velmi mírně a v některých parametrech jsou benevolentnější než v Číně. Výjimky z limitů odnášíme na svém zdraví všichni,“ uvedla kolegyně Dana Balcarová pro web pirati.cz.

Kompletní zprávu najdete ZDE.

Spolupráce s Nadějí se městu vyplácí. Pomáhá udržovat Uherské Hradiště čisté

V loňském roce zahájilo Město Uherské Hradiště spolupráci s obecně prospěšnou společností Naděje. Spolupráce spočívá převážně v zajištění úklidu veřejných prostranství (sídliště Mojmír a Štěpnice, sídliště Tůně, Na Rybníku, Pod Svahy a ulice 28. října, Bastion, tzv. „park Mladých“, areál bývalých kasáren, náměstí Míru a Smetanovy sady) a další činností, které jsou prováděny operativně dle potřeby (očista kontejnerových stání, hrabání listí, pletí záhonů, atd.).

Zkušenost s touto formou dohody s investicí ve výši cca 450 000,-, kdy lidé z Naděje plní jakousi doplňkovou funkci při zajištění čistoty veřejného prostoru, jsou veskrze pozitivní. Konkrétně vyplňují pomyslnou mezeru v rámci zajišťování pravidelného úklidu ve zvolených lokalitách, nebo při činnostech které je nutno nahodile řešit. Pozitivem je také to, že díky stanovenému a pravidelnému harmonogramu pak pracovníci VPP a VS mohou být využíváni operativněji v rámci celého města.

Dohoda má podle původní smlouvy končit 30. dubna a určitě bude snaha o její prodloužení.

Ze strany Naděje popisuje spolupráci ředitelka Zuzana Poláková:

Naděje, otrokovická o.p.s. zahájila svou činnost v roce 2013 jako dceřiná organizace Naděje. Důvodem a hlavním smyslem bylo vytvořit podmínky pro to, aby především klienti Naděje a její služby – sociálně terapeutické dílny, měli možnost navázat na dosud získané zkušenosti z „práce nanečisto“ a uplatnit se na pracovním trhu. Jedná se o osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním handicapem, někdy v kombinaci s tělesným handicapem. V našem sociálním podniku nabízíme těmto lidem práci, která odpovídá jejich schopnostem, a zároveň jim poskytujeme podporu nezbytnou k tomu, aby si práci mohli dlouhodobě udržet. Naši zaměstnanci mají velký zájem a chuť pracovat a zapojit se tak do života společnosti. S ohledem na své handicapy jsou však mnohdy limitováni v pracovním výkonu, který mohou podávat, a vyžadují delší zácvik a vyšší míru podpory v průběhu celého svého pracovního života.

Vytvářením chráněných podmínek se nám postupně dařilo a daří zaměstnávat lidi, kteří pracovní uplatnění na běžném pracovním trhu nacházejí jen velmi ojediněle. Od roku 2015 jsme rozšířili oblast působení do města Uherské Hradiště a dlouhodobě vyvíjeli zájem o nalezení vhodných pracovních míst. Navázali jsme spolupráci s místní firmou, pro kterou od té doby stabilně pracují naši pracovníci na zakázce drobných montážních prací. Po několikakolovém jednání s představiteli města Uherské Hradiště jsme získali zakázku přímo od Města Uherské Hradiště na úklid veřejných prostranství.

Úklidové práce byly započaty na základě smlouvy v květnu 2017. Pracovní skupina je tvořena čtyřmi pracovníky a jednoho vedoucího pracovní skupiny, v pracovních dnech 4 hodiny denně uklízejí veřejná prostranství, trávníky, přilehlá dětská hřiště a kontejnerová stání v lokalitách sídliště Mojmír a Štěpnice, sídliště Tůně, Na Rybníku, Pod Svahy a ulice 28. října, Bastion, tzv. „park Mladých“, areál bývalých kasáren, náměstí Míru a Smetanovy sady. Dosavadních devět měsíců znamenalo poměrně výrazný posun v úpravě a čistotě veřejných prostranství ve výše zmíněných lokalitách. Pravidelný úklid travnatých ploch a sběr odpadků se jeví jako velmi prospěšný pro celkový vzhled sídlišť a veřejných prostor a dovoluji si říci, že znamená i posun ve vnímání čistoty prostředí občany, kteří zde žijí nebo tráví svůj čas.

Za dobu činnosti několikrát došlo k lokalizaci a následnému vyklizení tzv. „černých skládek“, celkem 4x ve spolupráci s Městskou policií Uherské Hradiště byly likvidovány nalezené injekční stříkačky. Kromě pravidelného úklidu se pracovníci po dohodě s ing. Lenkou Procházkovou z Oddělení správy zeleně věnovali v rámci víceprací v letních měsících průběžnému odplevelení záhonů na dětském hřišti v Mařaticích a na podzim pak hrabání listí v určených lokalitách. Tyto práce byly hodnoceny kompetentními pracovníky jako bezvadné. Nyní v zimních měsících je dle smlouvy provoz zkrácen na 3 hodiny denně, i to se prozatím jeví jako dostatečné vzhledem k podmínkám a potřebnosti úklid zajistit.

Přiložená fotodokumentace dokresluje rozsah a efektivitu úklidu v jednotlivých lokalitách v období červen – prosinec 2017
Ráda bych ocenila účinnou a vstřícnou spolupráci s Ing. Radkem Chybíkem po celou dobu činnosti.
Nezastupitelným se stal průběžný kontakt mezi vedoucím skupiny panem Michalem Višňovským a pracovníkem odboru správy majetku panem Ing. Pavlem Macenauerem, kdy řešili konkrétní požadavky ze strany zadavatele a případné komplikace v některých lokalitách (bezdomovci apod.).

Chtěla bych také zmínit další rozměr této činnosti. Naši pracovníci jsou ve většině obyvatelé Uherského Hradiště. Jsou velmi motivovaní k práci, přičemž možnost výdělku je jen jedním z motivů. To, že mohou být prospěšní, užiteční, vnímají správně tak, že jejich práce má smysl a je vidět.
Velmi si vážíme spolupráce s Městem Uherské Hradiště a máme zájem ve spolupráci pokračovat i po vypršení smlouvy v dubnu 2018. Pokud ze strany Města Uherské Hradiště a jejích představitelů bude rovněž zájem pokračovat ve spolupráci, jsme připraveni podílet se na případných změnách smlouvy tak, aby byla pro obě strany efektivní a naplňovala potřeby obou subjektů.