Aktualizovali jsme pro vás náš web uhacko.cz Po novém roce se na naše skupiny chceme více zaměřit a co nejvíce se dostat mezi vás. Je nás skoro 21 tisíc! Našim cílem je, aby jsme si věci co nejvíce předávali a to nejen zkušenosti ze službami firem, ale také přímo zboží, které doma již nepotřebujeme. Jak píšeme na webu.

Proč to děláme?

Každému se doma povaluje mnoho věcí, které časem nepotřebuje a postupem času ví, že je věc v domě nadbytečná. Jako první krok by dle nás měl být ten, že se snažíme věc někomu předat dál. Někomu kdo ji plně dokáže stále využít. Bazarů je hodně, ale v našich skupinách se lidi navzájem znají a věci si předávají osobně, což je velká výhoda.

Pomáhejme přírodě a snažme se věci, které nakupujeme nebo již máme doma, co nejvíce maximálně využít.  Pokud dále věc stačí opravit například natřít, udělejte to a věc nevyhazujte a dále používejte! My snažíme se o maximální podporu opravitelnosti věcí a snažíme se o to, aby zakoupená věc, kolovala v oběhu co nejdéle. Ne se vším to tak lze dělat do nekonečna a je jasné, že nakonec svoji pouť musí skončit ve sběrném dvoře.

Hezké svátky!