Dovolte mi Vás informovat, že 15. zasedání zastupitelstva města, se bude konat v pondělí 19. října 2020 od 15:00 hodin ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti

 

 1. Zahájení a schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
 2. Složení návrhové a volební komise
 3. Vyhodnocení žádostí v dotačním Programu pro podporu zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání
 4. Rozpočtová opatření města č. 10/2020 a 11/2020
 5. Záměry města
 6. Smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji integrované dopravy Zlínského kraje
 7. Koncepce energetického využití směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu (OO) města Uherské Hradiště
 8. Změna ve Finančním výboru
 9. Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště
 10. Dotazy, připomínky a podněty
 11. Závěr

 

Společně s Jaroslav Ševčíkem budeme řešit především body 3 a 7.

 

 Nakonec bylo zastupitelstvo před jeho začátkem zrušeno! O náhradním termínu Vás budu informovat.